Plantorama.dk - online planteskole og havecenter
Søg

Gode råd og vejledning om stauder

Her kan du få gode råd og udførlig vejledning om alt fra udplantning, over pasning, til vinterneddækning af stauder.

Kategorisering af stauder

Stauder er en stor gruppe af forskelligartede urteagtige planter, som alle har det til fælles, at de er flerårige. At disse planter er flerårige betyder, at plantens underjordiske del består i flere år, mens plantens overjordiske del ved de fleste sorter springer ud om foråret og visner bort under kulde- og tørkeperioder om efteråret og vinteren.

Vintergrønne og stedsegrønne stauder

Ved nogle stauder overlever plantens overjordiske del både kulde og tørke og visner først væk, når planten danner nye skud om foråret. Disse stauder kaldes for vintergrønne stauder. Endelig findes der såkaldte ”stedsegrønne” stauder, det vil sige stauder, hvis underjordiske og overjordiske del består år efter år.

Stauder: halvskjulte planter

Stauder har det videnskabelige navn, ”hemikryptofytter”, som er sammensat af tre græske ord: hemi = halv, krypto = skjult og phyton = plante, altså ”halvskjulte planter”. En staude er altså i videnskabelig forstand en plante, som har et skjult skudsystem under jorden.

Vilde og forædlede stauder

Nogle af de stauder, vi kender fra haven, er vilde og findes også i naturen rundt omkring i verden i samme form, mens andre stauder er forædlede. Hvis du gerne vil vide mere om de mange forskellige stauder og deres kendetegn, bør du læse vores artikel om inddeling af stauder.

Ulemper ved sommerblomster - fordele ved stauder

I nogle år har ordet ”staudebed” givet associationer til kedelige, statiske og farveløse haver. Efterhånden som sommerblomster er blevet nemt tilgængelige, både klar til udplantning og i frøform til hjemmedyrkning, er stauderne gledet ud af folks bevidsthed.

Der er da også en god grund til sommerblomsternes popularitet: de er nemlig typisk mere farverige og rigtblomstrende end stauderne. Sommerblomster, som defineres som et- eller toårige planter, er imidlertid kun korte fornøjelser, som dels kræver en større indsats af haveejeren, end stauderne gør, og dels udgør en større udgift i det lange løb, end stauderne gør. Med sommerblomster skal du nemlig købe nye ofte, og du har også arbejdet med at så og plante ud hvert år.

Det er altså sådan, at sommerblomsternes store ulempe, er den helt store fordel ved stauder. Har du investeret i stauder og anlagt et godt staudebed, har du nemlig ikke flere udgifter til planter og behøver heller ikke lægge den store indsats i havearbejdet de næste mange år.

Stauder er for det meste nøjsomme planter, som ikke kræver den store opmærksomhed, hvad vanding og tilførsel af gødning angår. Er de enkelte stauder ligeledes placeret med den rette afstand, vil stauderne slutte tæt om jorden, så ukrudtet ikke kan komme til, og pasningsarbejdet i staudebedet vil derfor være minimalt. Det er derfor oplagt for travle, moderne mennesker, der ikke har tid til at arbejde i haven i tide og utide, at anlægge et staudebed.

Ren, porøs, næringsrig og veldrænet jord gør stauder glade

Når du har styr på, hvordan du gerne vil have dit staudebed til at se ud, er du klar til at gå i gang med at anlægge staudebedet. Det første du skal gøre er at sikre, at jordkvaliteten er i orden. Kvaliteten på jorden vil afspejle sig i planternes trivsel eller mangel på samme, og det er derfor alfa og omega at sikre en høj jordkvalitet med det samme.

Ved høj jordkvalitet i et staudebed skal forstås, at jorden skal være renset for ukrudt, sten, rødder og andre elementer, som kan forstyrre staudernes vækst. For dine stauders skyld anbefaler vi, at du går grundigt til værks og kun lader god, ren muldjord være tilbage.

Derudover er det også vigtigt, at jorden er porøs. Hvis jorden er let gennemtrængelig, er det nemlig lettere for staudernes rødder at få fodfæste. Du opnår en porøs jord ved at grave den godt igennem med en greb.

Som det tredje betyder en høj jordkvalitet i sammenhæng med staudebede, at  jorden skal være tilpas næringsrig. Nogle stauder er meget nøjsomme og trives ligefrem bedst på en næringsfattig jord, mens andre stauder har brug for at tilført masser af næring for at trives. Du vil imidlertid kunne imødekomme langt de fleste stauders næringsbehov ved at plante dem i en almindeligt næringsrig jord.

Det rette næringsindhold i jorden kan du opnå ved eksempelvis at vende kompost ned i jorden. Det er vigtigt, at du ikke tilfører jorden decideret gødning, da det kan svide nyplantede stauder og desuden kun vil resultere i kraftig bladudvikling på bekostning af blomstersætningen.

Endelig skal du sørge for, at jorden er veldrænet. Jorden bør ikke være tung og våd, men den må heller ikke være knastør. Har du en meget lerholdig jord i din have, kan det være nødvendigt at tilsætte sand til jorden. Har du omvendt en meget let sandjord, kan det være nødvendigt at tilføre ler eller ekstra kompost til jorden, som kan holde på næringen. Er du i tvivl om, hvorvidt jordkvaliteten i din have er god nok, kan du vælge at grave jorden væk og udskifte den med ny jord.

Udplantning skal ske om efteråret

Det bedste tidspunkt at plante stauder ud på er om efteråret. På denne tid af året er jorden nemlig lun efter sommeren, og med den regn, som karakteriserer det danske efterår, er jorden også godt gennemfugtet. Samtidig giver udplantning om efteråret stauderne mulighed for at etablere sig godt, inden de skal i blomst den følgende sæson.

Gode råd til udplantning af stauder

Ved udplantning af stauder er der nogle få, simple regler, som du – uanset hvilken staude du planter ud – bør følge for at opnå det bedste resultat.

Først og fremmest skal du sørge for, at staudens rodklump er godt gennemvædet inden udplantning. Det gør du ved at sætte rodklumpen i en spand vand i 10-20 minutter inden udplantning.

Samtidig med at stauderne trækker vand, kan du måle op til plantehullerne. Det er nemlig vigtigt, at stauderne bliver sat med den rette planteafstand, så de på den ene side har plads til at udvikle sig optimalt, og på den anden står så tæt, som du ønsker. Hvad den rette planteafstand er, afhænger af hvor bred stauden bliver.

Dernæst er det vigtigt at grave et rigeligt stort plantehul. Det betyder, at hullet gerne skal være dobbelt så stort som staudens rodklump. Fyld gerne plantehullet helt med vand. Når vandet er trukket ned i jorden, kan du fylde hullet med den løse, opgravede jord, så plantehullet har en passende dybde.

Herefter er det tid til at sætte stauden i jorden. Placér planten, så den står i samme højde som i potten. Er du i tvivl om, hvorvidt du placerer planten for højt eller lavt, er det bedst at have lidt for meget jord oven på rodklumpen, fremfor for lidt. For lidt jord på rodklumpen vil nemlig betyde, at rodklumpen kan tørre ud.

Jorden vil desuden ”lægge sig”, når du trykker den fast med hænderne og hælder vand over, hvilket er det næste skridt efter udplantningen. Vand rigeligt, og fyld derefter mere jord på, hvis det er nødvendigt.

Afslutningsvist er det en god idé at lave en rende rundt omkring planten, så regnvandet, der forhåbentlig kommer, kan løbe ned til staudens rod. Byder vejret ikke på særligt meget regn, er det nødvendigt at vande jævnligt efter udplantningen.

Vand til stauder

Lige så stor variation der er i stauders udseende, lige så stor forskel er der på stauders pasningskrav. Nogle stauder er nøjsomme og kræver stort set ingen pasning, mens andre stauder kræver en del mere pleje. Generelt går du dog aldrig helt galt i byen, hvis du vander stauderne jævnligt. Særligt i tørre perioder er det nødvendigt at vande, og det gælder altid, at det er bedre at tilføre stauderne store mængder vand få gange, fremfor at sjatvande.

Hvis du sjatvander, vil vandet nemlig kun lægge sig i jordoverfladen, og staudens rødder vil derfor søge opad for at nå vandet. Dette resulterer i skrøbelige stauder, som ikke har godt rodfæste, og som er mere skrøbelige overfor udtørring. Det er derfor bedre at vande med store mængder vand, som trænger dybt ned i jorden. Dette tvinger nemlig staudens rødder til at arbejde sig ned i dybden efter vand, hvilket resulterer i stærkere stauder. Konkret betyder det, at du bør vande med 30 liter vand per kvadratmeter hver anden uge.

Gødning til stauder

Hvad gødning angår, har stauder vidt forskellige behov. De nøjsomme stauder trives fint uden tilførsel af næring, mens andre stauder har brug for masser af næring for at kunne klare sig. Det bedste du kan gøre er derfor at sikre, at jordkvaliteten i staudebedet generelt er høj ved at tilføre kompost til jorden, og at du derudover giver de krævende stauder særlig gødning. På den måde sikrer du, at alle stauderne har et godt udgangspunkt, og du kan give de særligt krævende stauder netop den pleje, som de har brug for.

Vinterneddækning af stauder

Stauder er per definition planter, som bevarer deres underjordiske dele år efter år. Det vil sige, at alle planter, som sælges som stauder i Danmark, er vinterhårdføre og kommer igen året efter. Derfor er det ikke nødvendigt at dække stauderne ned om vinteren. Ved meget hård frost kan enkelte stauder dog få frostskader, og i de helt exceptionelt kolde vintre kan det derfor være en god idé at dække disse stauder ned.

Neddækning giver tidligere blomstring og næring

Selvom stauderne ikke har brug for det, kan det være en god idé at dække staudebedet ned om vinteren. En neddækning gør nemlig, at jorden bedre holder på varmen. Ved at dække staudebedet ned kan du altså sikre, at livet i staudebedet kan begynde lidt før året efter end i de staudebede, der ikke har været dækket ned.

Neddækning sikrer desuden, at stauderne får tilført næring. Ved neddækning skal nemlig forstås, at stauderne og jorden dækkes med nedfaldent løv med granris og grene ovenpå til at holde på bladene. Over vinteren vil løvet kompostere og dermed langsomt afgive vigtig næring til staudebedet – og af denne grund er det en god idé at dække staudebedet ned om vinteren.

Stort udvalg af stauder

Hos Plantorama har vi et stort udvalg af smukt blomstrende, vintergrønne og stedsegrønne stauder. Kig ind i din lokale Plantorama og se det store udvalg eller se vores store online udvalg af stauder.

Se også vores pasningsvejledning til primula, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du udplanter samt passer en primula. 

Plantorama bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info, om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores persondatapolitik klik her

×