{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}
Timian og bi

Bæredygtighed i Plantorama

En oase af liv

Et bæredygtigt liv

Udfordringer med biodiversitet, klima og miljø præger ikke kun vores gæsters adfærd, men også vores. I Plantorama tror vi på, at løsningen på disse udfordringer kræver en fælles indsats – og vi går gerne forrest med missionen om at give mere liv til livet.

For at fastholde og synliggøre vores arbejde med bæredygtighed i Plantorama har vi opsat tre indsatsområder i vores bidrag til en mere bæredygtig fremtid.

Vores produkter

Vi vil altid gerne udvælge de bedste planter til vores gæster. I takt med at bæredygtige, sprøjtefrie og økologiske plantealternativer kommer på markedet, vælger vi disse.

En mangfoldig have med rigt plante- og dyreliv er et bæredygtigt valg, hvorfor vi har udfaset koncentrater og gifte og indført plantebeskyttelsesmidler, der er fremstillet af naturligt forekommende stoffer. I forlængelse heraf finder du også produkter som insekthoteller og bivenlige planter, som fremmer biodiversiteten.

I vores Madværksteder og restauranter finder du nøje udvalgte økologiske produkter og råvarer, og vi arbejder løbende på at finde flere lokale leverandører. 

Vi tilbyder produkter i genanvendte materialer på tværs af vores sortiment i haveliv, boligliv og dyreliv, bl.a. havekrukker og dyreartikler i genanvendt plast.

Basilikum

Plantorama er 100 % familie- og danskejet

Det hele spirerede tilbage i 1987, da vores grundlægger Søren Vang Christensen lavede det første Plantorama-center i Egå ved Aarhus. I dag beskæftiger vi over 650 medarbejdere på tværs af 13 centre i hele Danmark.

Vores bygninger og drift

Når vi bygger og renoverer vores centre, tager vi mest muligt hensyn til miljø og klima. Vores centre får dækket en stor del af deres elforbrug af solceller.

En stor del af vores planter vandes med opsamlet regnvand fra tagene, hvilket minimerer vandforbruget markant. Regnvand er bedre for planterne, da det ikke indeholder kalk. Når planterne er vandet, løber det overskydende vand tilbage i tanken, klar til at vande andre planter.

De nyeste centre er udstyret med højisolerbart tag samt solafskærmning og mørklægning for at holde temperaturen nede om dagen og spare varme om natten.

Vi har installeret energibesparende LED belysning i størstedelen af vores centre, og vi udskifter løbende al belysningen til LED i forbindelse med vores renoveringer.

Facade Plantorama Tilst

Vidste du at...

Plantorama Tilst får dækket 50-60 % af deres elforbrug fra 620 solcellepaneler, som er installeret på taget af centeret?

Vores sociale ansvarlighed

Vi har fokus på medarbejderudvikling samt på at skabe en sund og tryg arbejdsplads. Derfor har vi indført sundhedstiltag og -ambassadører, ligesom vi prioriterer en procentdel af lønsummen til uddannelse af medarbejdere. Vi har egen elev- og akademiuddannelse i samarbejde med Kold College og VidenDjurs.

Årligt gennemfører vi trivselsmålinger, som sidste år viste en arbejdsglædescore på 81 med en samlet deltagelse på 81 %.

Vi styrker løbende diversiteten i vores ledelse, og i dag er den kønsmæssige fordeling henholdsvis 40 % kvinder og 60 % mænd i ledelsen på hovedkontoret. Derudover ansætter vi flexjobbere og praktikanter i samarbejde med jobcentre.

Vi donerer fast til forskellige velgørende formål, herunder Julemærkefonden og Dyrenes Beskyttelse, som på hver deres måde giver andre en ny start på livet.

Medarbejdere i Plantorama

FN's Verdensmål

I Plantorama støtter vi op om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi bidrager positivt til verdensmål 3, 5, 7, 12, 14 og 15. Verdensmålene understøtter de ovennævte tre indsatsområder og er en integreret del af dagligdagen i vores centre og på vores hovedkontor.

Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel

Laver årligt en undersøgelse af medarbejdertrivslen
Sundhedsinitiativer i samarbejde med sundhedsambassadører
Uddanner medarbejdere og har egen elev- og akademiuddannelse
Tilbyder sundhedssikring til medarbejdere
Tilbyder kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter

 

Verdensmål nr. 5 Ligestilling mellem kønnene

Kønsfordeling på 40 % kvinder og 60 % mænd i ledelsen på hovedkontoret
Arbejder kontinuerligt på at sikre mangfoldighed blandt vores medarbejdere, ledelse og bestyrelse

 

Verdensmål nr. 7 Bæredygtig energi

Dækker stor del af strømforbruget via solcellepaneler på taget
Stiller el-ladestandere til rådighed på p-pladsen 

Natur

Verdensmål nr. 12 Ansvarlig produktion og forbrug

Opsamler regnvand på tagene til vanding af planter og recirkulerer vandet
Bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer korrekt
Bekæmper aktivt madspild
Installerer LED-lys i centeret
Bruger genbrugsglas i vores restauranter
Reducerer brugen af kemikalier
Formidler og hjælper til at træffe gode valg ift. ansvarligt forbrug

 

Verdensmål nr. 14 Liv i havet

Minimerer brug af mikroplast, som skader havets økosystemer
Genbruger emballage
Minimerer brugen af emballage ved hjemmelevering

 

Verdensmål nr. 15 Liv på land

Støtter velgørende formål, som Dyrenes Beskyttelse og Julemærkefonden
Tilbyder produkter, som bidrager til en mangfoldig have og øget biodiversitet
Tilbyder bæredygtige, sprøjtefrie og økologiske produkter

Træ

Du finder også grønne løsninger...

… i vores restauranter, hvor glassene er produceret af genanvendelige materialer og størstedelen af råvarerne er økologiske.

… i vores markedsføring, hvor vi har minimeret brugen af trykte kataloger til fordel for digital markedsføring. I vores tilbageværende tryksager anvender vi svanemærket papir.

… når vi leverer dine varer hjem til dig, da vi minimerer brugen af emballage, og optimerer ruten for at spare brændstof.