{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Plejemidler og plantegødning

Akvariefisk

Filtre og plejemidler til akvarier

Akvariefiltre og pleje sikrer et rent vandmiljø med sunde akvariefisk. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas filtre og plejemidler til akvarier. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Akvariefiltre giver et sundt vandmiljø

Et akvariefiltet og plejeprodukter er en del af det udstyr, du skal anskaffe dig til dit akvarie. Udstyret sikrer nemlig et sundt og rent vandmiljø og øger dermed fiskenes samt planternes trivsel.

Hos Plantorama har vi et stort udvalg af akvariefiltre og plejeprodukter til både små og store akvarier.

Akvariet skal efterligne fiskenes naturlige habitat

Et akvarie er et lukket biosystem, hvor fiskene er dybt afhængige af, at de vilkår, de trives under i naturen, bliver efterlignet godt nok. Det er faktisk altafgørende for deres overlevelse.

Disse forhold er blandt andet betinget af vandets surhed, iltindhold, kuldioxidindhold, indhold af nitrit, fosfat, ammoniak, vandets hårdhed, algeindhold, bakterieindhold og temperatur.

Hvis disse forhold ikke er i harmoni, kan akvariefiskene blive forgiftet eller dø af iltmangel.

Pleje af akvariets mange behov

At holde styr på sit akvarium kan være vanskeligt – især i startfasen hvor baktierekulturerne, der nedbryder fiskenes ammoniakfyldte afføring, ikke er etableret endnu.

Det er komplekst at genskabe det naturlige kredsløb for både udveksling af kuldioxid og ilt samt nedbrydning af kvælstof, og der er mange faktorer i akvariet, der kræver overvågning og pleje.

I Plantorama finder du en lang række produkter, som kan hjælpe med at regulere miljøet i akvariet. De kommer både i form af tilskud, pleje og ikke mindst akvariefiltre.

Du finder desuden testsæts, som er en let og hurtig måde at diagnosticere dit akvarie på.

Filtrering i akvariet

Fisks afføring er rig på ammoniak, som er giftig for fiskene. I naturen bliver ammoniakken omdannet af bakterier og herudover selvfølgelig fortyndet ekstremt ud.

Afhængigt af hvor mange eller rettere hvor få fisk du har, kan du i sjældne tilfælde nøjes med den biologiske filtrering, som bakterierne forsyner med.

Du skal dog huske, at det tager tid, før bakteriekulturen er vokset til, og at dette kan føre til problemer i opstartsfasen af akvariet.

Ønsker du derudover også flere fisk, er det nødvendigt at supplere med et mekanisk akvariefilter.