Levende gnavere og kaniner

Gnavere er meget forskellige, hvad angår størrelse, vaner, foder og pasnings- og motionsbehov. Herunder kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas gnavere. Levende dyr sælges udelukkende i vores centre, så forhør dit nærmeste havecenter, om de sælger den gnaver, du har interesse i.

No products in group (210)

Grøn inspiration og gode råd til bolig, have og dyr

Tilmeld dig nyhedsmailen ligesom 100.000 andre

Følg os på Instagram #Plantorama

Find inspiration til din bolig

Ofte stillede spørgsmål

Vi hjælper dig med alt til haven

Prydløg kan blive liggende i jorden hele året, så du undgår besværet med at grave dem op efter blomstring og sætte dem igen om efteråret. Prydløg har de mest fantastiske blomster, men desværre bliver bladene ofte halvvisne før blomsterne springer ud. Derfor kan du med fordel plante stauder som f.eks. hosta eller storkenæb omkring, som kan komme op og dække de grimme blade, så de ikke skæmmer for den smukke blomstring.

Dine planter er angrebet af skjoldlus, som desværre kan være meget svære at bekæmpe. De beskytter sig godt under det lille flade skjold. Herunder lægger de også deres æg. Når æggene klækkes kommer de små vandrelarver frem, og så er det tid at sætte ind med bekæmpelse.

Gentagende behandlinger med insektsæbe eller bladglans vil være fremgangsmåden, men der skal behandles mange gange, fordi det kun har virkning på helt unge individer (OBS! Nogle planter tåler ikke bladglans, så hvis det er det du vælger så prøv først at sprøjte på et enkelt blad og se hvordan planten reagerer). Du kan også forsøge at fjerne så mange skjold du kan med fingrene. Sidder der også skjold på stammen kan du bruge en stiv børste til at fjerne dem. Hvis planterne er meget hårdt angrebet, kan det ende med at de må kasseres, men i første omgang synes jeg du skal gøre en indsats for at bekæmpe dem.

De sorte belægninger på bladene er såkaldte branddugsvampe. Skjoldlus udskiller honningdug som er et sukkerholdig stof som lægger sig på overfladen af bladene. Honningduggen giver grobund for branddugsvampe, som ses som sorte eller mørke belægninger på bladene. 

Regnbuelatyrus – Polygala myrtifolia er en plante der stammer fra Sydafrika og som er tilpasset det klima som de har her. Planten er stedsegrøn under disse forhold og er også flerårig hvis planten opbevares under optimale forhold. Med optimale forhold skal det her forstås at lys, luftfugtighed og varme er i balance med hinanden. Det skal også bemærkes her at planten har det vanskeligt med at bryde på træagtigt ved og skal derfor ikke beskæres for kraftigt. At de overvintrede blade bliver gule, skyldes som regel ubalance i vækstfaktorerne i forbindelse med plantens overvintring og skal betragtes som et forsvar mod udtørring fra plantens side. Det er uden betydning for plantens videre overlevelse.

Umiddelbart ser dine planter fornuftige ud, men de skal placeres lyst og på en varm plads i haven. Jeg kan ikke se om plantens rødder har lidet overlast i vinter, men hvis dette er tilfældet kan det også påvirke plantens evne til at bryde med nye blade.

Med plantens store prydværdi i forhold til prisen synes jeg det er ærgerligt at fravælge dem, på trods af det kan svigte med overvintringen. Der er ikke mange udplantnings planter der kvitterer med en så lang blomstringstid.

En ren frisk kompost skal blandes med 1/3 jord. Der er ikke så meget der gror optimalt i en ren kompostjord, og specielt ikke hvis man sår i det. Når vi taler om Champost, så er det et udmærket produkt. Champost Jordforbedring skal blandes på samme måde, som når man bruger sin egen kompost eller et lag på 5-10 cm blandes i jorden. Champost har også plantesække som man enten kan bruge i forbindelse med kapillærkasser eller tømme posen, og bruge den i et fast bed. Husk at du skal supplere med gødning i løbet af vækstsæsonen. Komposten giver din jord en god struktur og forbedre mikroorganismernes vilkår til gavn for dine planters rødder og plantens tilvækst.

Du kan sagtens få succes med at dyrke blåbær i krukker. Det er vigtigt, at krukken er stor dvs. mindst 20 liter, og der skal være hul i bunden, så overskydende vand kan løbe fra.

Uanset om storfrugtet blåbær plantes i et surbundsbed eller i krukker, er det normalt bedst at plante minimum to forskellige sorter, for at være sikker på god bestøvning og frugtsætning. Dernæst skal du være opmærksom på, at planter i potter hurtigere tørrer ud, så de skal vandes jævnligt, så jorden holdes fugtig.

Brug surbundsjord(rhododendronjord) som dyrkningsjord. Naturligt vokser blåbær i tørvejord, som både er mere sur og har et højere iltindhold end den almindelige havejord. Jorden i krukkerne kan du holde sur ved at gøde med surbundsgødning. 

Tak for din henvendelse. Myrtillocactus geometrizans er en meget robust og sund kaktus der dog ikke må udsættes for frost. Temperaturer over 10 grader anbefales. Vand jævnligt om sommeren men sørg for at potteklumpen er tørret helt op mellem vandingerne. Vintertid skal planterne stort set ikke vandes, dog må planterne ikke blive så tørre at plante begynder at skrumpe ind. Sørg for at potten er rigelig stor eftersom planten normalt vokser kraftigt. Det anbefales at omplante hvert andet år i en veldrænet kaktusjord. Den lyse farve på de nye skud kan skyldes at ny tilvæksten har foregået ved høj temperatur og mangel på lys. Dette retter sig som regel frmadrettet.  Planterne gødes med kaktusgødning. Bemærk, at i øvrigt er Myrtillocactus almindeligt brugt som grundstamme hvis man ønsker at pode og formere en  anden kaktusart/sort.

Det kan ske at bøgehækken med alderen bliver både for bred og høj, men det findes der heldigvis en løsning på. Den kan skæres ind i siderne og ned i toppen og i løbet at 2-3 år, har man igen en tæt og smal hæk.Som du helt rigtigt skriver, så skal man ikke skære begge sider og toppen på samme tid. Det første år skæres den ene side samt toppen tilbage. Året efter skæres den anden side ind. Du kan starte med at skære toppen ned. Skær gerne 10 cm længere ned end du ønsker den endelige højde. Så kan hækken vokse lidt uden at blive for høj. Spænd herefter en snor ud som du kan styre efter når hækken skæres ind i siden. Så bliver hækken lige. Det bedste tidspunkt at skære hækken ind på er i april. Hvis foråret kommer tidligt kan det også gøres i sidste halvdel af marts.   

Kameliaer ikke glade for at overvintre i en ubeskyttet krukke, når frosten sætter ind. Det hjælper kun mod kortvarig frost, at pakke krukken ind i isoleringsmåtter eller lignende. Rødderne er mere udsat, når planten står i krukke, fordi der kommer frost ind fra siderne.

Hvis du graver krukken ned under terræn i dit drivhus, får rødderne glæde af den varme, der siver op fra jordens indre. Du kan isolere jorden yderligere ved at lægge et lag tør kompost eller tørvestrøelse på jorden over rødderne.  Pas dog på, at planten ikke står i fuld sol i frostvejr Det kan frysetørre bladene, men det klares nemt ved at skygge dem f.eks. med et skyggenet eller fiberdug, som hænges op i drivhuset. Allerbedst er det at overvintre kameliaer i krukker ved 5-10 grader i en udestue. 

Rhododendron  hører til en af de planteslægter som relativt nemt kan flyttes som store planter. Vent til august/september og sørg for at vande planten hyppigt i perioden før flytningen. Ved opgravningen skal der sørges for at jordklumpen er så stor som muligt.  Dette for at få så stor del af rodnettet med som muligt. Ved omplantningen skal der bruges rigeligt med Rhododendronsphagnum  og rigelig vanding efter plantning.

Gnavere og kaniner

Gnavere som kæledyr

Det er vigtigt at overveje, hvor meget tid den enkelte gnaver kræver i forhold til pasning, motion og pleje. Hos Plantorama finder du et stort udvalg af bløde gnavere til kæledyr.

Gnavere som kæledyr

Gnavere er en stor kategori af mindre pattedyr, som alle er kendetegnet ved at have fortænder, der gror hele livet. Dyrene har derfor behov for at gnave for at slide tænderne ned - deraf navnet 'gnavere'.

Det omfatter både kanin, hamster, marsvin, chinchilla og mange andre søde dyr. Hos Plantorama forhandler vi alle de mest populære gnavere - lige fra de søde kaniner til de lynhurtige jordegern. Gnaverne kan kun købes ude i vores centre.

Om gnavere og kaniner

Gnavere er en stor kategori af mindre pattedyr med rodåbne fortænder. Det vil sige, at deres fortænder vokser hele livet igennem. For at slibe tænderne ned har dyret behov for noget at gnave i - deraf navnet 'gnavere'.

Gnaveren udgør med omkring 2.000 arter den største pattedyrorden. Det er dog langt fra alle arter, vi kender og kan holde som kæledyr. Af de mest populære gnavere som kæledyr kan nævnes: kaniner, marsvin og hamstre.

Gnavernes fællestræk

Gnavere er hovedsageligt planteædere og æder gerne frugter, frø, blade, rødder og knopper. I naturen kan gnavere dog supplere kosten med insekter og andre små arter, hvis dette er nødvendigt. Desuden er gnavere karakteriseret ved generelt at have en kort og plump krop.

Nogle gnavere er større end andre, men generelt er kroppen kort og benene lave. Gnaverne er blevet populære kæledyr netop på grund af deres ringe størrelse, og fordi de for de flestes vedkommende har en dejlig, blød pels. Samtidig er gnavere nemme at passe, og de er derfor blevet populære som kæledyr til børn.

Tænk dig om, før du køber

Børn bliver ofte forelsket i de små, bløde gnavere. Velmenende forældre, som gerne vil forkæle deres børn, giver derfor børnene en gnaver som kæledyr.

Efter et stykke tid bliver dyret måske mindre spændende eller det viser sig at være sværere at passe dyret, end først antaget - og i nogle tilfælde mister barnet helt interessen for dyret.

Det er frygtelig synd for dyret, og det er forældrenes ansvar at sikre, at dette ikke sker. Derfor skal man overveje det grundigt, inden man anskaffer et kæledyr til børnene.

Skulle det gå helt galt, og man er nødt til at skaffe sig af med dyret, er det eneste forsvarlige og etisk korrekte at sikre dyret et nyt, kærligt hjem ved omplacering.

Enten kan man selv finde en kærlig familie, der vil overtage dyret eller også kan man aflevere dyret på et dyreinternat, hvor de vil tage sig af omplaceringen.

Alternativt er aflivning en mulighed. Der har de seneste år været en stigende tendens til, at man lukker gnavere ud i naturen, når man ikke kan tage sig af dem mere.

Det er både dyrplageri og faunaforurening at sætte kæledyr fri i naturen. De er opfostret som kæledyr og kan derfor ikke klare sig selv i naturen. Kan man ikke længere selv tage sig af sin gnaver, har man derfor en forpligtelse til at få dyret omplaceret eller aflivet.

Valg af gnaver

Der er stor forskel på de enkelte gnavere, både hvad angår størrelse, vaner, motionsbehov, foder og ikke mindst pasningsbehov. Inden man anskaffer sig en gnaver, skal man derfor overveje hvilken gnaver, der passer til ens behov og muligheder.

Børn vil som regel gerne have et kæledyr, som de kan klappe og snakke med, og derfor er det hensigtsmæssigt, at de får en gnaver, som er mest livlig om dagen, eksempelvis en kanin. Desuden er det vigtigt at overveje, hvor meget plads i huset og økonomien, man har.

Jo større et dyr er, jo større et bur kræver det og jo mere foder spiser det. Derfor er større gnavere, som chinchillaer, dyrere at anskaffe og passe end mindre gnavere, som hamstre.

Beskrivelse af kaniner

Kaninen er den mest populære gnaver holdt som kæledyr i Danmark. Populariteten skyldes primært kaninens bløde pels og de smukke, brune øjne, som kan være meget svære at stå for. Kaninfamilien er stor med mange racer.

Den mindste race, Hermelin, vejer omkring 1 kg, men den største race, Belgisk kæmpe, kan veje op til 10 kg. Der er altså stor variation inden for kaninfamilien. Kaniner bliver generelt 6-8 år gamle og er nem at gøre kælen.

Kaniner er generelt nemme at passe. Langhårede kaniner, de såkaldte Angorakaniner, har brug for pelspleje, men korthårede kaniner holder sig selv rene.

Kaniner kan, modsat mange andre gnavere, godt klare frost, men tåler ikke direkte sol og for meget varme. Kaniner er meget renlige dyr og derfor bør der muges ud og gives rent halm i buret i hvert fald hver anden dag.

Beskrivelse af marsvin

Marsvin er, næst efter kaninen, det mest populære gnaverkæledyr i Danmark. Marsvin lever i flokke i naturen og det er derfor bedst at holde flere marsvin sammen.

Det er vigtigt at huske, at marsvin yngler meget let og at hanner og hunner derfor skal holdes adskilt, hvis man ikke ønsker, de får unger.

Desuden fungerer det bedst, hvis marsvinene har boet sammen, siden de var små. Marsvin er ikke egnet som kæledyr til urolige børn, da de - mere end andre gnavere - ikke tåler voldsom behandling. Tabes marsvinet, kan det let brække ryggen.

Derfor er det meget vigtigt, at børnene forstår at være rolige og forsigtige i omgangen med dyret. Marsvinets bur skal stå lyst og hævet fra jorden - og meget gerne udenfor i sommerhalvåret.

Vær opmærksom på at give buret en placering med gode læforhold og uden direkte sol. Foder, hø og grene bør skiftes ud dagligt og mindst to gange om ugen bør buret rengøres helt i bund.

Beskrivelse af hamster

Hamsteren er det tredjemest populære gnaverkæledyr i Danmark. Der findes mange forskellige hamsterarter, men fælles for dem alle er, at de er meget små, muselignende gnavere. De fleste hamstere er sociale af natur og kan derfor med fordel holdes i par eller grupper.

Vær opmærksom på at hamstere yngler meget let og at hanner og hunner derfor bør holdes adskilt. En hamster er et lille dyr, som ikke spiser meget af gangen. Til gengæld spiser dyret ofte og det er derfor vigtigt, at dyret altid har adgang til frisk foder.

Ligeledes er det vigtigt, at hamsteren altid har adgang til frisk drikkevand, gerne i en drikkeflaske. Vær opmærksom på at hamsteren er et natdyr og at det derfor skal placeres et sted, hvor dens puslen og raslen om natten ikke generer husets øvrige beboere.

Plantorama bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info, om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores persondatapolitik klik her