{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Halm, strøelse og spåner

Gnavere og kaniner

Bundfyld og bundlag til gnaverbure

Strøelse og bundfyld skal bruges til dejlig soveplads til gnaveren, men også til at opsuge gnaverens efterladenskaber. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas strøelse. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Bundfyld til gnaverburet

Bundfyld er en ofte overset, men en afgørende del af din gnavers bolig. Det rette bundfyld betyder meget for din gnavers ve og vel.

Dyret bruger nemlig fyldet til at lave en dejlig rede, hvor den kan sove og gemme sig i, hvis den føler sig utryg.

Desuden skal bundfyldet kunne opsuge væske fra dyrets efterladenskaber, så der sikres et godt klima i buret. Derfor er det rette bundfyld alfa og omega for din gnavers ve og vel.

Hvad er strøelse?

Strøelse, bundfyld, eller bundlag som det også kaldes, er noget af det vigtigste i et gnaverbur. Det skal suge al væske op, så dyret ikke går på vådt fyld eller skader sine poter på burets bund, og det skal stimulere deres instinkt for at grave.

Oven på dette bør man sørge for redefyld, som skal være noget, der kan rives i stykker og bruges til redefyld, og endeligt også naturligvis skjulesteder.

Strøelse som bundfyld

Plantorama har et stort udvalg inden for strøelse, piller og savsmuld. Vi forhandler blandt andet Vitakraft, Meldgaard og Versele-Laga.

Herudover kan man finde sand og lave et hjørne, hvor gnaveren kan tage sandbad. Medarbejderne i vores store dyre- og havecentre står parat til at besvare alle spørgsmål om, hvad der egner sig bedst til netop din gnaver.

Anbefalinger til brug af strøelse og bundfyld

Man anbefaler generelt ikke-støvende bundfyld for at forebygge, at det går i gnaverens luftveje. De enkelte gnaveres behov og fysik spiller en stor rolle for hvilket bundfyld, der egner sig bedst.

Spørg gerne vores faguddannede personale ude i vores centre, hvis du er i tvivl eller søger råd og vejledning til din gnaver. Det er vigtigt at sætte sig ind i den enkelte gnavers specifikke behov, da de langt fra er ens for alle gnavere.

Nogle trives med savsmuld, spåner, træflis, andre med hø og halm. De to sidstnævnte er dog også i fare for at blive spist, hvilket er fint for nogle racer, men absolut ikke for andre.