{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Krybdyr

Pasning af sumpskildpadde

12. oktober 2023
Få gode råd til sumpskildpadde hos Plantorama

Denne pasningsvejledning gælder generelt for sumpskildpadder, men vi anbefaler alligevel, at du undersøger din skildpaddearts specifikke behov, inden du anskaffer dig en. Du er også velkommen til at spørge vores faguddannede personale i vores centre, hvis du er i tvivl. De står klar med deres bedste tips til skildpadder.

 

Generelt om sumpskildpadde

Sumpskildpadder lever typisk i områder, hvor de har mulighed for at opholde sig i og omkring vand, eksempelvis i søer, floder, sump eller mindre vandhuller. Deraf kommer også skildpaddens navn. 

Skildpadden lever vildt i naturen i områder med et varmt klima – især i de tropiske og subtropiske lande. De tilbringer størstedelen af livet i vandet, hvor de føler sig mest sikre og er mest mobile. De går dog også op på land for at sole sig, tørre, lægge æg og søge føde.

Der er forskel på de forskellige arter af sumpskildpadder, men de har dog et par fællestræk. Sumpskildpadder har eksempelvis svømmehud mellem deres tæer, lange kløer og et mere fladt skjold end andre landskildpadder, som giver mindre modstand i vandet. Nogle af sumpskildpadderne kan blive temmelig store og ældre end os, så overvej det nøje inden anskaffelsen.

Læs også: Pasning af russisk skildpadde


Formering hos sumpskildpadde

En skildpadde bliver som regel kønsmoden i en 5-7-års alderen, hvor nogle arter gerne formerer sig i fangenskab. Hunskildpadden vil grave sine æg ned på landdelen i 2,5-5 cm dybde, hvor de skal blive liggende under hele udrugningen, der varer mellem 65-140 dage.

Du skal være opmærksom på, at en skildpadde med æg i maven kan holde op med at spise og begynde at grave forskellige steder i terrariet. Her er det vigtigt, at din skildpadde har let adgang til at lægge sine æg i en fugtig jord eller sand.

 

Fodring af sumpskildpadde

En sumpskildpadde er kødædende, og fanger i naturen størstedelen af deres føde i vandet. Det lever derfor fint et liv både på land og i vand.

Fordi skildpadden er kødæder, er det vigtigt med en alsidig kost, der blandt andet består af levende foderdyr. Det kan eksempelvis være regnorme, bænkebidere, snegle med hus, muslinger, rejer og hele småfisk.

Du kan også godt fodre en sumpskildpadde med frossent foder, men vi anbefaler, at du lader skildpadden fange foderet selv, da det er det, den er god til. Den er en eminent svømmer og har et særligt godt syn, hvilket gør den til en dygtig jæger.

Fodr gerne med pincet, så du kan styre, at alle skildpadder får mad, og overskydende foder ikke sviner vandet unødigt til. Voksne dyr fodres hver anden dag, mens unger fodres hver dag. Hold øje med at skildpadderne ikke bliver for fede, da det ofte ses i fangenskab.

Du kan supplere fodringen med grønt og planter. Det kan eksempelvis være mælkebøtteblade, romainesalat, rucola eller frisésalat.

Du kan også tilplante terrariet med almindelige akvarieplanter, som skildpadden kan spise som tilskudsfoder. Det kan eksempelvis være muslingeblomst (Pistia stratiotes), vandpest (Elodea), hornblad (Ceratophyllum) og tusindblad (Myriophyllum).

Se også: Plantoramas aktiviteter


Husk kalk og vitaminer

Sumpskildpadden har brug for kalk til at opbygge sit skjold, hvorfor det er vigtigt, at du supplerer foderet op med et tilskud kalk. Skildpadden får typisk ikke den nødvendige mængde kalk gennem den daglige fodring.

Du kan give skildpadden kalktilskud i pulverform, som du drysser ud over foderet. Alternativt kan du give skildpadden snegle med hus. Skildpadden kan sagtens knuse huset på mindre snegle og den vej igennem få deres kalktilskud. Ofte kan du finde sneglene i din egen have. Det er desuden altid en fordel at give sin skildpadde et tilskud vitaminer, så de trives optimalt.

 

Indretning af skildpaddens terrarie

Sumpskildpadder holdes i et terrarie eller akvarie med en landdel, der fylder omkring en fjerdedel. Landdelen skal være stor nok til, at alle skildpadderne kan opholde sig der på samme tid.

Husk, at hvis du holder hunskildpadder, så skal de have mulighed for at grave deres æg ned på landdelen. De resterende trefjerdedele af terrariet eller akvariet skal fyldes op med vand.

Det er vigtigt, at indretningen af terrariet både indeholder land og vand. Derfor fungerer det bedst med en mellemting af et terrarie og et akvarie. Dette kaldes også et aqua-terrarie. Denne type terrarie består af en undervandsdel, der indrettes som et akvarie, og en overvandsdel, der indrettes som et terrarie.

Selve vandområdet i terrariet skal fyldes op med to tredjedele vand, så skildpadderne har gode muligheder for at svømme frit omkring. Du kan placere nogle sten eller akvarierødder til at bryde overfladen, så skildpadderne får en hjælpende hånd, når de skal op af vandet og have luft.

Bundlaget i både vand- og landdelen kan bestå af groft akvariegrus, som tages op og skylles ved rengøringen. Sumpskildpadder sviner meget, så det er en god idé at installere en pumpe til akvariet.

Grundtemperaturen i terrariet skal være omkring 25°C, hvilket opnås bedst med en varmekolbe i vandet. Husk at afskærme kolben, så skildpadderne ikke brænder sig på den.

Sumpskildpadderne skal have en lokal varmeplads over landdelen på omkring 35°C. Over landdelen skal der også være UV-lys, som er vigtigt for skildpaddens trivsel. Som nævnt sviner sumpskildpadder en del, så det er vigtigt med jævnlige rengøringer af akvariet, så de ikke bliver syge.

Læs også: Pasning af leopardskildpadde


Rengøring af terrarie

Det er vigtigt, at du holder din skildpaddes terrarie rent hele tiden. Det betyder, at du dagligt skal fjerne gamle foderrester og skifte en tredjedel af vandet i terrariet.

Du kan nøjes med at skifte vand en gang om ugen, hvis du tilslutter et filter til terrariet. Her skal du også skifte en tredjedel af vandet. Husk også at rense dit filter med jævne mellemrum, så det kan rense vandet optimalt.

 

Håndtering af din skildpadde

Det kan fra tid til anden blive nødvendigt at tage sumpskildpadden ud af terrariet. Du håndterer bedst en skildpadde ved at tage fat mellem forben og bagben. Det er vigtigt, at du holder fingrene væk fra skildpaddens hoved, da den har et meget kraftfuldt bid og godt kan finde på at bide ud efter dine fingre.

Husk på, at skildpadden ikke synes, det er særligt behageligt at blive taget ud af sit terrarie, hvorfor du kun skal gøre det, når det er absolut nødvendigt. Ellers er det bedst at betragte din skildpadde udefra. Fordi skildpadden kan finde på at snappe, anbefaler vi, at børn er under opsyn af en voksen i nærheden af skildpadderne.

Få flere tips om krybdyr og padder i vores guide