{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

4 tips: Øg biodiversiteten med en havedam

16. december 2023
4 tips: Øg biodiversiteten med en havedam

En havedam er godt for dig, miljøet og dyrelivet

Vand i haven, det kan være alt fra et lille spejlbassin til en stor havedam, gør meget godt. Ikke nok med at det kan være beroligende og smukt med rindende vand, så er det også en fantastisk måde at øge biodiversiteten i din have.

En havedam er et skønt levested for mange forskellige dyrearter, fx frøer, vandsalamandere og insekter, og samtidig øger det mangfoldigheden blandt havens planter.

Her giver vi dig 4 tips til, hvordan en havedam øger biodiversiteten i din have.

1. Tiltrækker dyreliv

En af de mere åbenlyse grunde til at få en dam i haven er, at den tiltrækker mange forskellige dyr. Blandt andet fugle, pindsvin, salamandere og guldsmede vil kigge forbi, bruge vandet som væskekilde og til at køle sig af i på varme sommerdage.

Tilføjer du samtidig planter, giver du gode skjulesteder for frøer og salamandere. Få 3 tips til, hvordan du laver en dyrevenlig havedam.

 

2. Skaber levesteder til vanddyr

Ud over at havedammen tiltrækker dyr, er den også et paradis for dyr, som lever under og over vandkanten. Fisk, snegle og insekter er blot nogle af de dyr, som bruger havedammen som levested. 

Dyrene er ovenikøbet med til at skabe balance i dammens økosystem ved at spise alger og andet plantemateriale, så vandet holdes rent og sundt.

 

3. Øger mangfoldighed blandt planter

En havedam kan også være en god måde at øge plantemangfoldigheden i din have. Der findes mange planter, som trives i den vandmættede jord omkring havedammen eller i selve havedammen.

Der findes vandrensende og iltgivende planter, flydeplanter der minimerer algevækst, og sumpplanter som pryder og giver farve. Få tips til valg af vandplanter.

 

4. Lærer os om dyreliv og natur

Særligt børn kan lære meget af, at der er vand i haven. Ved at observere dyrene i og omkring havedammen kan de blive klogere på dyrelivet, naturen og vigtigheden af biodiversitet.

Det kan også være et projekt, som børn og voksne er sammen om – både når havedammen skal etableres og vedligeholdes.