{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

6 trin til plantning i havedammen

24. november 2023
6 gode råd om at plante i havedammen - Plantorama

Når du planter i havedammen

For at dine planter i havedammen trives optimalt, er det en god idé, at du gøder dem hvert år med gødningspiller, som er beregnet til havedammen. Det er bedst at gøde i april-maj, så dine vandplanter får næring til den kommende vækstsæson.

Derudover bør du ompotte planterne i havedammen hvert andet år, så du sikrer, at planternes rødder ikke vokser sig for store og sprænger potten, så der siver jord ud i havedammen. Der findes to typer af substrat (jord), som du kan bruge til planterne i havedammen.

Det ene substrat er vandplantejord, som bruges til langt de fleste vandplanter. Vandplantejorden er en næringsfattig jord, som ikke frigiver for meget næring til vandet og ødelægger vandværdierne ved at komme algerne til gode.

Det andet substrat er åkandeler, som bruges til åkander og nøkkeroser. De kræver en mere lerholdig jord for at trives optimalt, hvorfor du ikke kan bruge almindelig vandplantejord til dem.

 

Vær opmærksom, hvis du holder karper

Karper har tendens til at ødelægge og lege med de planter, som er i havedammen, hvorfor det er en fordel at sikre sine planter lidt bedre. Planter, der står langs bassinkanten, kan beskyttes ved at placere nogle store sten foran, så karperne ikke kan komme i nærheden af dem.

Se vores tilbehør til havedammen her

Trin 1

Anvend en plantekurv, som er designet til havedammen. Vælg en pottestørrelse, der ikke kvæler planternes rødder, men derimod giver nem tilgang af ilt. Dette er nødvendigt for, at planten trives optimalt.

 

Trin 2

Beklæd indersiden af potten med hessian, inden du placerer din plante i potten. Et hessianklæde sørger for, at jorden i potten ikke flyder ud i havedammen og gør vandet beskidt.

Efter du har beklædt potten med hessian, kan du fylde potten op med et lag passende substrat – enten vandplantejord eller åkandeler afhængigt af planten.

 

Trin 3

Placer vandplanten i potten sammen med en gødningspille, der er beregnet til vandplanter. Fyld herefter potten helt op med substrat og pres det let sammen rundt om planten.

Det overskydende hessianklæde kan vippes ind mod pottens midte og klippes af, så planten har god plads til at vokse. Vi anbefaler, at du klipper hessianklædet, så det kun dækker 1-3 cm af jorden fra pottens kant.

 

Trin 4

Læg herefter mindre sten ovenpå hessianklædet og jorden. De tynger jorden og forhindrer den dermed i at trænge ud af potten og ud i vandet. Det holder desuden også nysgerrige fisk fra at ”grave” i jorden.

Det er en fordel at vælge en form for søsten, der ikke har nogen skarpe kanter, som fiskene kan komme til skade på.

 

Trin 5

Vand planten på land og sæt den derefter ned i en spand vand, hvor den kan stå og suge væske til sig. Planten har suget en passende mængde vand til sig, når der ikke længere kommer bobler til overfladen.

 

Trin 6

Placer forsigtigt vandplanten i havedammen, når den er godt gennemvædet. Det er vigtigt, at vandplanten sættes i den rette dybde, så planten trives bedst.