{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

De bedste vandplanter til havedammen

 
Plantorama | De bedste vandplanter til havedammen

Når du skal vælge planter til havedammen

Det findes et væld af forskellige vandplanter, som er velegnede til havedammen, hvorfor det kan være vanskeligt for dig at vælge de helt rigtige.

Vandplanter er en betegnelse for planter, som har tilpasset sig et liv i havedammen, hvor de formår at gro i en vandmættet jord eller i selve vandet. Vi hjælper dig med overblikket i guiden her, hvor vi giver vores bud på, hvilke planter der er de bedste til havedammen.

Se vores udvalg af vandplanter her

Vandrensende og iltgivende planter

De bedste vandrensende og iltgivende planter er undervandsplanter. Denne type planter skal gerne stå lidt dybere i vandet i forhold til de andre dekorative sumpplanter, som kan placeres langs havedammens bassinkant.

Fordi størstedelen af planten befinder sig under vandet, frigiver den ilten ud i havedammens vand i stedet for i luften over havedammen, som mange andre vandplanter gør – noget som særligt dyrelivet i havedammen er vild med.

Undervandsplanterne forbruger desuden meget næring, som algerne ellers ville optage, hvorfor de også har en rensende effekt på vandet i havedammen.

Undervandsplanterne har en kraftig vækst, hvorfor vi anbefaler, at du planter dem i mindre potter for at holde mest muligt styr på væksten. Planterne kan have tendens til at overtage dele af bassinet, hvis ikke de holdes nede eller har en fast plads i dammen. 

 

Gode vandrensende og iltgivne planter til havedammen

 

Flydeplanter

Flydeplanter er gode planter til havedammen, fordi de minimerer algevæksten. De flydende planter dækker nemlig en del af overfladen og forhindrer derfor lyset, som algerne har brug for til at vækste, i at trænge ned til vandet.

Flydeplanternes vækst giver også gode muligheder for skygge og naturlige gemmesteder for fiskene og andet dyreliv i havedammen. Derudover holdes temperaturen i havedammen nede, og fordampningen minimeres, når overfladen er dækket af flydeplanter.

Med tiden kan det være nødvendigt at tynde ud i flydeplanterne, så de ikke ender med at dække hele havedammens overflade og blokere for alt lyset. De iltgivende undervandsplanterne kræver nemlig stadig en mængde sollys for at trives optimalt.

 

Gode flydeplanter til havedammen

  • Vandpileurt, Polygonum amphibiun
  • Hornnød, Trapa natans
  • Krebseklo, Statiotes aloides
Plantorama | De bedste vandplanter til havedammen

Sumpplanter

Sumpplanter findes i utroligt mange udgaver med forskellige farver og former. Fælles for dem alle er, at de pryder havedammen og gør den unik.

Ligesom når vi sammensætter vores bede med forskellige planter i haven, kan området omkring havedammen også designes og arrangeres med planter og blomster, så dammen tager sig godt ud. Du skal blot være opmærksom på, at de forskellige planter også stiller forskellige krav til placering og pasning.

 

Gode sumpplanter til havedammen

 

Gode græsser og siv til havedammen

  • Skarvgræs, Equisetum hyemale

Åkander (nøkkeroser), Nymphaea

De fleste kender åkandens karakteristiske udseende med store blade i vandoverfladen og store, flotte blomster. Herhjemme er den da også blevet en fast plante i rigtig mange menneskers havedamme.

Åkander og nøkkeroser skal helst gødes eller omplantes i det tidlige forår, så de har de bedste betingelser for at vækste og blomstre hen over sommeren. Planterne blomstrer som regel fra juni-september.

Åkanderne og nøkkeroserne foretrækker at stå på dybere vand alt efter, hvilken art du vælger. Det kan være en fordel at sætte åkanden på i en lavere dybde i foråret, så den får lidt mere lys og vækster hurtigere. I takt med at åkanden vokser, kan du flytte den ned på dybere vand.

Åkander findes i mange forskellige arter, der alle har forskelligt udseende og stille forskellige krav til pasning. Fælles for alle er, at de, ligesom flydeplanter, dækker overfladen og minimerer lystilførslen til havedammen. På den måde virker åkanderne hæmmende på væksten af alger. Desuden giver åkander skygge og naturlige gemmesteder for fiskene og andre dyr i havedammen. 

 

Gode åkander og nøkkeroser til havedammen

Plantorama | De bedste vandplanter til havedammen