{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Pasning af stør

18. juli 2024
Pasning af stør - Plantorama

Stør i havedam

Størarterne, Acipenser, er populære fisk til havedammen – oftest på grund af deres hajlignende og sjove udseende. Selvom støren minder om hajen af udseende, kan den dog på ingen måder sammenlignes med en haj.

Støren er nok den ældste fisk i havedammen historisk set, da den ikke har forandret eller udviklet sig særligt gennem årene. I stedet for skæl har stør fisken stadig skjold og benplader.

Stør er generelt en hårdfør havedamsfisk, som er nem at passe. Du skal dog stadig sørge for, at vandkvaliteten er god, iltniveauet er højt og foderet er af høj kvalitet.

Størens udseende

Stør er en fiskeslægt med 17 forskellige arter af store fisk, hvor de største bliver mellem 6 – 8 meter lange. De stør fisk, vi holder i havedammen herhjemme, er dog nogle af de mindste medlemmer af familien – selvom de, sammenlignet med andre populære havedamsfisk, er nogle af de største, som vi sætter ud i de danske damme.

En stør kan kendes på dens hajlignende udseende. Fisken har skægtråde foran munden, som den bruger til at finde føde på bunden. I naturen lever en stør fisk af krebsdyr og snegle.

 

Diamantstør, Acipenser gueldenstaedtii

Diamantstøren er en af de mindre arter i størfamilien. Fisken bliver typisk mellem 70 – 150 cm lang og vejer mellem 1 – 15 kg i havedamme. Der er dog fundet eksemplarer i naturen, som er blevet over 2 m lange. Diamantstør vokser forholdsvist hurtigt, så det er vigtigt at fodre den med rigeligt foder, så den ikke bliver underernæret.

Denne stør har en kort og afrundet snude med fire skægtråde. Ryggen er mørk og grågrøn eller brun i farven, hvor bugen er lysere end resten af kroppen. Kroppen har flotte, lyse aftegninger, hvilket gør denne art populær.

Pasning af stør - Plantorama

Sterlet, Acipenser ruthenus

Sterlet er også en af de mindre arter i størfamilien. Fisken bliver typisk omkring 70 cm lang i havedammen, men kan i naturen blive helt op til 150 cm lang. En sterlet vokser lidt langsommere end andre arter af stør, men vil omkring femårsalderen være mellem 35 – 40 cm lang.

En sterlet har en spids og smal snude med frynsede skægtråde, som er bøjet let opad. Ryggen og siderne er brungrå, hvor bugen er gullig i farven. Sterlet findes også som albino, hvilket gør den mere synlig i havedammen. Albinoen vokser en smule langsommere end den normalfarvede version af sterlet.

Pasning af stør - Plantorama

Indretning af havedam til stør

Støren er en meget iltkrævende fisk, så det er vigtigt, at du sørger for et højt iltniveau i dammen. Det gælder især, når vandet er varmt. Jo varmere vandet er, des mindre ilt kan vandet indeholde. Derfor er det essentielt at tilsætte ilt i dammen i de varmeste perioder om sommeren.

En stør fisk er vild med at svømme på åbne områder, hvor den kan bevæge sig langs siderne og på bunden uden at svømme ind i noget. Derfor er en havedam med god plads samt uden for mange planter og sten at foretrække til støren.

Støren kan godt virke mere klodset end andre havedamsfisk, så det er en fordel, hvis havedammen ikke har for mange ting, som fisken kan støde ind i. En stør kan desuden ikke svømme baglæns, så hvis den sidder fast mellem nogle sten eller den vikler sig ind i nogle planter, vil den ikke nødvendigvis kunne komme fri af sig selv.

Derudover er en havedam uden trådalger det bedste til støren, da den nemt sidder fast i de lange tråde, som sidder på siderne af dammen.

Det siger sig selv, at store fisk kræver meget plads – og her er støren ingen undtagelse. Du kan tage udgangspunkt i, at en sterlet kræver 3.500 liter vand, og en diamantstør kræver 5.000 liter vand. Du skal blot huske, at pladskravet stiger i takt med, at støren vokser.

Hvis ikke du har plads til en stor dam i haven, kan du nøjes med at holde unge individer og lave en aftale med en anden havedamsejer om at overtage fiskene, når de vokser sig for store til din egen dam.

 

Størfoder

Støren har, i modsætning til andre havedamsfisk, brug for foder året rundt. Det er den eneste fisk i havedammen, som stiller dette krav. Det er midlertidig vigtigt, at du justerer kraftigt ned på foderet hen over vinteren. I vintermånederne skal en stør fisk tilbydes foder et par gange om ugen.

Det er en god idé at fodre de øvrige fisk først i den ene ende af havedammen, og derefter fodre støren i den anden ende. På den måde undgår du, at størfoderet bliver spist af de andre fisk. De har nemlig slet ikke godt af størfoder, da det indeholder en stor del animalsk protein, som de ikke kan omsætte ved de lavere temperaturer.

Vi anbefaler, at du fodrer dine stør det samme sted og på det samme tidspunkt, så de vænner sig til en fast foderplads i dammen, hvor de kan svømme forbi. En stør kan faktisk blive så tam, at den spiser af hånden.