{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan anlægger du en havedam med folie

22. juni 2024
Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama

Dette skal du vide om foliedamme

Det er flere forskellige måder at anlægge en havedam på. Fordelen ved en foliedam er, at du helt selv bestemmer størrelsen og dybden på dammen, så den passer ind i det specifikke havemiljø. Foliedammen er derfor en god løsning til dig, som gerne vil have større kreativ frihed i udformningen af dammen.

Når du anlægger en havedam med folie, er det en god idé at lave en plantegning over projektet, inden du begynder at grave. Du skal blandt andet overveje, hvor det er bedst at placere havedammen.

Havedammen skal gerne have 4-6 timers fuld sol hver dag og skygge eller halvskygge resten af dagen. Derudover er det en fordel ikke at placere dammen under store løvfældende træer eller nåletræer, da det kan give ekstra rengøringsarbejde i efteråret, hvor træerne smider bladene og nålene.

En foliedam kan anlægges med 2 typer folie; PVC-folie eller gummifolie. Oftest anbefales gummifolien, da den er dobbelt så tyk og kan strække sig op til 400%.

Husk at undersøge hos din kommune, om det kræver en særlig tilladelse at anlægge havedam. Nogle kommuner har lokalplaner med begrænsninger på området.

Se udvalget af havedamsfolie her

13 trin til en havedam med folie

 

Trin 1

Undersøg jorden, hvor foliedammen skal anlægges. Der må fx ikke være trærødder, kabler eller rør nedgravet i området, hvor havedammen skal være. Hos kommunen kan du få en plan over, hvor kloakrørene går, og forskellige forsyningsoplysninger kan give dig oplysninger om øvrige rør og kabler i jorden.

 

Trin 2

Sæt pinde i jorden for hver 20 cm, indtil du finder en passende form på havedammen. Når formen er fundet, kan du binde muresnor fast mellem pindene, så afgrænsningen er mere synlig. Snoren skal afsættes i vatter 5 cm over den ønskede vandstand, og det kan være en fordel at måle, om snoren er i vatter på tværs af dammen.

 

Trin 3 

Grav havedammen ud i den udformning, du ønsker. Typisk laves der flere niveauer i forskellige dybder, så der er mulighed for at plante kantplanter, sumpplanter eller dybvandplanter.

Det første niveau laves ofte 25 cm under murersnoren, og det skal være bredt nok til, at der kan være både sten og kantplanter. De øvrige niveauer kan varieres, men det anbefales, at dammen er mindst 1 meter dyb, så fiskene sikres gode forhold om vinteren.

Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama
Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama

Få testet vandkvaliteten i din dam

Vidste du, at alle vores centre kan teste vandkvaliteten i din havedam? Du medbringer blot en vandprøve fra din dam til vores faguddannede personale, som tester vandets balance. Det er ganske gratis.

Trin 4

Fjern sten, rødder og andre skarpe genstande fra jorden i hullet.

 

Trin 5 

Læg evt. et fugtigt lag sand ud som ekstra beskyttelse. Det udglatter og udfylder også små huller og ujævnheder, så det færdige resultat bliver flottere.

 

Trin 6

Mål dammen på det længste stykke (mål A) og det bredeste stykke (mål B), og læg en halv meter til på hver side. Mål derefter dybden (mål C). Du kan nu udregne, hvor meget folie du skal bruge. Se eksemplet nedenfor.

  • A (længde) = 8 m, B (bredde) = 5 m, C (dybde) = 1,5 m.
  • Dybden ganges med to: 1,5 m x 2 = 3 m.
  • Værdien lægges til længden: 3 m + 8 m + 1 m til kant = 12 m.
  • Værdien lægges også til bredden: 3 m + 5 m + 1 m til kant = 9 m.
  • Her skal derfor bruges bassinfolie med målene 12 x 9 m.

 

Trin 7

Udlæg damunderlaget. Det gør ikke noget, hvis den overlapper nogle steder.

Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama

Trin 8 

Udlæg folien, og læg et par store sten langs kanterne, så det hele holdes på plads.

Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama

Trin 9 

Tjek vanduret inden og efter påfyldning af vand i havedammen, så du ved, hvor mange liter vand der er i dammen. Det er vigtigt i forhold til indkøb af filter, som skal være tilpas stort, så det kan holde vandet klart og rent.

 

Trin 10

Fyld dammen op med vand, og stræk folien hvert 5. minut, så du minimerer folder. Når dammen er fyldt op, skal den have lov til at sætte sig.

Sådan anlægger du en havedam med folie - Plantorama

Trin 11 

Lav bassinkanten færdig, når folien har sat sig efter en dags tid.

 

Trin 12 

Skær det overskydende folie af, og ret kanterne til, så der bliver en naturlig overgang. Det overskydende folie kan bruges som ekstra beskyttelse i havedammen under større sten.

 

Trin 13

Vælg og installér et passende filter. Brug målingerne fra vanduret, og vælg hellere et for stort filter end et for lille. Husk at dit valg af fisk og placeringen af havedammen har betydning for, hvor stort filteret skal være.