{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan anlægger du en havedam med formstøbt bassin

4. april 2024
Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Dette skal du vide om formstøbte havebassiner

Der er flere forskellige måder at anlægge en havedam på. Fordelen ved en havedam med formstøbt havebassin er, at det er en nem og hurtig løsning til dig, der gerne vil etablere vand i haven. Formstøbte bassiner findes i flere forskellige størrelser og udformninger, så du kan finde lige den, der passer ind i dit havemiljø.

Når du anlægger en havedam med formstøbt bassin, er det en god idé at lave en plantegning over projektet, inden du begynder at grave. Du skal blandt andet overveje, hvor det er bedst at placere havedammen.

Havedammen skal gerne have 4-6 timers fuld sol hver dag og skygge eller halvskygge resten af dagen. Derudover er det en fordel ikke at placere dammen under store løvfældende træer eller nåletræer, da det kan give ekstra rengøringsarbejde i efteråret, hvor træerne smider bladene og nålene.

Du skal være opmærksom på, at det kun er mindre fisk, fx guldfisk, som egner sig til de formstøbte bassiner. Og har du fisk i bassinet anbefales det, at dammen er mindst 1 meter dyb, så fiskene sikres gode forhold om vinteren. Husk at undersøge hos din kommune, om det kræver en særlig tilladelse at anlægge havedam. Nogle kommuner har lokalplaner med begrænsninger på området.

Her finder du vores udvalg af formstøbte havebassiner

10 trin til en havedam med formstøbt havebassin

 

Trin 1

Undersøg jorden, hvor det formstøbte bassin skal anlægges. Der må fx ikke være trærødder, kabler eller rør nedgravet i området, hvor den skal være. Hos kommunen kan du få en plan over, hvor kloakrørene går, og forskellige forsyningsoplysninger kan give dig oplysninger om øvrige rør og kabler i jorden.

 

Trin 2

Placér bassinet der, hvor du ønsker det skal anlægges, og markér med en snor, en vandslang eller noget sand omridset af dammen samt de forskellige dybdezoner.

Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Trin 3

Grav havedammen ud med dens forskellige dybdezoner. Det er en fordel at grave lidt dybere, så du har plads til et bundlag af sand.

 

Trin 4

Test løbende, om bassinet passer til det gravede hul, og justér evt. undervejs.

Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Trin 5

Fjern sten, rødder og andre skarpe genstande fra jorden i hullet.

 

Trin 6

Læg et lag sand ud i bunden af hullet, så bassinet har en jævn og stabil flade at stå på.

Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Trin 7

Sæt bassinet i, og tjek om det står i vater ved at krydsmåle og måle på flere af siderne.

Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Trin 8

Fyld op med sand mellem det formstøbte bassin og jorden. Giv gerne sandet lidt vand løbende, så det pakker sig godt omkring bassinet. 

 

Trin 9

Fyld bassinet op med vand, og tilpas det sidste af omgivelserne langs bassinkanten. 

Plantorama | Sådan anlægger du en havedam

Trin 10

Plant dammen til med ønskede og velegnede planter. Husk at damplanterne stiller forskellige krav til vækstforholdene. Du kan dekorere damkanten med grus, så du får en mere naturlig overgang fra vand til land (husk at vaske stenene for at mindske skidt).