{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan gør du havedammen klar til foråret

8. december 2023
Sådan gør du havedammen klar til foråret - Plantorama

Forårsklargøring af havedammen

Foråret nærmer sig, og det betyder, at temperaturen stiger – også i havedammen. Når vandtemperaturen stiger, vil havedammen begynde at vække fra sin vinterdvale, og det er derfor en god idé at hjælpe den godt på vej.

Forårsklargøringen indebærer blandt andet, at du tilsætter hjælpende plejemidler, rydder op blandt døde planter og genoptager fodringen af dine fisk. Læs meget mere om forårsklargøring af havedammen i vores trin-for-trin guide.

1 Sæt pumpe og filter til igen

Da du sidste år klargjorde havedammen til vinterens kulde og frost, koblede du sandsynligvis dit filter og pumpe fra. Det er nu tid til at koble begge dele til dammen igen.

Inden du kobler filteret til, er det en god idé at tjekke, om det har brug for nye svampe, og om filteret har nogle defekter. Du skal blandt andet tjekke dets ledninger og eventuelle utætheder.

Køb vores udvalg af pumper og filtre her

 

2 Tilsæt bakteriekultur

Efter du har tilsluttet pumpen og filteret, bør du tilsætte en bakteriekultur i enten flydende form eller pulverform. Vi anbefaler produktet ’Colombo Filterstart’ eller ’Colombo Biostart’.’ Dette trin er ikke en nødvendighed, men klart en fordel, da filteret kommer godt fra start, og den biologiske proces kommer hurtigere i gang.

Anvender du ’Colombo Bactuur Start’, skal du være opmærksom på, at UV skal slukkes under brug, så du opnår den mest optimale effekt af de flydende bakterier.

Køb vores plejemidler her

 

3 Skift UVC rør og rens glasset

Det kan også være nødvendigt at skifte dine UVC rør. De skal gerne skiftes én gang årligt, så du opnår den mest optimale effekt. Du bør også rense quartzglasset, så bestrålingen er bedst. 

UVC rør er med til at nedbryde svævealger gennem sommeren, hvorfor det er en fordel at skifte dem her i foråret.

Køb uvc rør her

 

4 Fjern visne planter

Når selve havedammen er klar til den nye sæson, er det tid til at fjerne døde planter i og omkring havedammen. Blade og andet affald kan let fjernes med et fiskenet, som også kan nå helt ned på bunden af havedammen.

 

5 Tjek vandtemperaturen

Selvom vejret bliver varmere og temperaturen stiger, vil vandet i havedammen stadig være meget koldt, hvorfor fiskene endnu har et lavt immunforsvar. Derfor bør du ikke rode for meget rundt nede i havedammen, da temperaturen så vil stige for hurtigt.

Sådan gør du havedammen klar til foråret - Plantorama

6 Genoptag fodringen af fisk

Foråret betyder ligeledes, at der kommer mere liv i dine fisk i havedammen. Du bør genoptage fodringen af fiskene, når temperaturen i vandet overstiger 10 grader og er konstant. Her begynder fiskenes immunforsvar nemlig så småt at fungere igen; og derfor har de brug for at blive fodret.

Vi anbefaler foderet ’Colombo Wheat Germ’ nu, hvor det stadig er køligt, da det er nemmere at optage for fiskene – og så sviner det mindre i dammen. Når temperaturen i vandet overstiger 15 grader, kan du påbegynde fodring med sommerfoder eller almindeligt fiskefoder.

 

7 Støvsug slam, døde blade og organisk materiale

Når vandet overstiger 10 grader, kan du støvsuge dammen for slam, døde blade og andet organisk materiale. Det er klart en fordel at fjerne slam, da slammet frigiver en masse næring i takt med, at det nedbrydes. Det slam, du fjerner, kan du anvende som plantegødning til havens planter.

Når du anvender en havedamsstøvsuger, suger den en del vand med op, som ikke må genbruges i havedammen. Vandet er simpelthen for næringsrigt og vil kun give algerne bedre levebetingelser i dammen.

Du skal i stedet genopfylde dammen med frisk vand fra hanen, da der så også bliver tilført nye mineraler, som kommer både fisk og planter til gode.

 

8 Tilsæt slamnedbrydende bakteriekultur

Efter støvsugningen af havedammen, kan du med fordel tilsætte endnu en bakteriekultur, som er slamnedbrydende. Vi anbefaler ’Colombo Bactuur Clean’. Du skal ligesom sidste gang være opmærksom på at slukke UV under tilsætningen, så du får mest ud af bakteriekulturen.

Du kan også anvende ’Colombo Biox’, som hjælper med at få de resterende organiske rester op til overfladen, hvor du nemmere kan fjerne nem med fiskenettet.

Køb vores plejemidler her

 

9 Tjek op på vandplanterne

Når du har klargjort havedammen, kan du gøre dig nogle overvejelser omkring beplantningen i og omkring dammen. ønsker du måske nye planter eller skal de gamle planter blot pottes om? Generelt anbefaler vi, at du ompotter vandplanter hvert andet år, så de ikke vokser ud af potten og spreder jord i havedammen. 

Uanset om du planter nyt eller blot trimmer de gamle planter, bør du gøde dem her i foråret med gødning, der er velegnet til en havedam. Vi anbefaler vores egen vandplantegødning til dette formål.