{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan gør du havedammen klar til vinter

29. november 2023
Sådan gør du havedammen klar til vinter - Plantorama

11 trin til en sund havedam gennem vinteren

Her i efteråret er det tid til at klargøre havedammen til den kommende vintersæson. Havedammen skal blandt andet rengøres og dækkes til, fiskene skal have nyt foder, og du skal sørge for, at dammen ikke fryser over.

Vi gør hele processen overskuelig for dig med 11 trin til en sund havedam gennem vinteren. Følger du dem, er du næsten garanteret succes.

Her kan du finde vores udvalg af plejemidler til havedammen

1 Test vandværdierne i havedammen

Du kan først være sikker på, at din havedam er klar til vinteren, når vandværdierne er optimale. Dårlig vandkvalitet er nemlig den hyppigste årsag til syge fisk eller problemer i dammen.

Værdierne for en optimal vandkvalitet er:

  • pH-værdi: 7 - 8 nitrit (NO2) < 0,15 mg/L
  • GH-værdi: 8 - 12 nitrat (NO3) < 0,50 mg/L
  • KH-værdi: 5 - 12 ammoniak (NH3) < 0,15 mg/L1.

Til test af vandværdierne anbefaler vi ’Colombo Quicktest’, som er et komplet sæt til kontrol af pH, GH, KH, NO2 og NO3. Alle tests fra ’Colombo’ udmærker sig ved, at de måler den nøjagtige pH, GH, KH, NO2, NO3 og NH3 for damvandet, så du kender de præcise værdier.

Hvis dine vandværdier ikke er helt optimale, skal de korrigeres nu. Plantorama har et stort udvalg af plejemidler til havedammen, som hjælper dig med at holde dammen sund og ren. Du bør dog, sammen med plejemidlerne, følge nedenstående trin.

 

2 Slamsug havedammen

Efter test af vandværdierne skal havedammen slamsuges for bundslam, da det ellers forringer vandværdierne gennem vinteren.

Når du slamsuger havedammen, bør du ikke genbruge det vand, som suges op. Vandet er nemlig fuld af næring. Du kan i stedet anvende det som gødning ude blandt havens planter. Havedammen skal i stedet fyldes op med vand fra hanen.

 

3 Fjern planterester og alger i havedammen

Havedammens vandkvalitet forringes, hvis planterester, alger, skidt og blade får lov til at rådne i vandet. Derfor er det vigtigt at få fjernet disse med en damketsjer, inden de får ødelagt dammens kvalitet.

Ketsjerne fås i flere forskellige størrelser, så de passer til din havedam.

 

4 Rengør havedammens pumpe og filter

Når selve havedammen er klargjort, er det tid til at kigge på pumpen og filteret. Begge dele skal rengøres grundigt med rent vand fra hanen – aldrig rengøringsmidler. Efterrengøring samler du blot pumpe og filter igen, og lader dem køre så længe, det er muligt.

Du kan med fordel isolere filteret, så de også kan køre ved let frost. Ved hård frost skal pumpen slukkes og filteret tømmes for vand. Vælger du at koble filteret fra, er det mest optimalt at stille det et frostfrit sted, så du ikke risikerer frostskader.

Væger du at lade filteret køre, når vandet er koldt, bør du lade pumpen køre med lavere gennemstrømning end normalt eller placere pumpen på lavere vand, så det ikke køler vandet for meget.

 

5 Fjern UVC-enheden fra havedammen

Havedammens UVC-enhed skal rengøres grundigt og opbevares et tørt sted i løbet af vintermånederne. Under rengøringen skal du især være opmærksom på kvartsglasset, da det er skrøbeligt.

Pæren i UVC-enheden skal derefter skiftes. Her er det også vigtigt, at du er forsigtig med kvartsglasset – det må ikke rokkes fra side til side, det skal derimod drejes let, imens du hiver glasset forsigtigt væk fra enheden.

Sådan gør du havedammen klar til vinter - Plantorama

6 Dæk havedammen til

Havedammen bliver let snavset hen over efteråret og vinteren, hvorfor det er en fordel at dække den til med et løvnet. Nettet forhindrer blade og skidt i at falde ned i vandet og forringe vandkvaliteten. Samtidig minimerer det også risikoen for, at hejrer og andre rovdyr tager fiskene.

 

7 Installér et damluftpumpesæt

For at holde fiskene sunde og havedammen plejet er det nødvendigt, at du installerer et damluftpumpesæt. En damluftpumpe fremmer udvekslingen af gas og sørger for tilførsel af tilstrækkelig ilt. Når frostvejret kommer, er det samtidig med til at holde et isfrit hul åbent.

Damluftpumpen skal tilpasses havedammens størrelse, og i Plantorama har vi flere forskellige slags til din havedam. Vi anbefaler ’Superfish Air-box', som fås med 1, 2 eller 4 udgange. Dette luftpumpesæt til dammen er særligt sikkert og brugervenligt, og er samtidigt beskyttet med et kabinet mod regn og fugt.

Vær blot opmærksom på, at luftstenene i den kolde tid ikke må placeres på det dybeste vand, da det er med til at nedkøle vandet.

 

8 Kontrollér vandets temperatur

Hvor ofte og hvor meget fiskene skal fodres, afhænger af vandtemperaturen. Det er derfor meget vigtigt for den korrekte pleje af dammen, at vandtemperaturen regelmæssigt kontrolleres. Til dette formål anbefaler vi et flydende termometer fra ’Superfish’, som gør opgaven nem og problemfri.

 

9 Giv fiskene nyt foder

I efteråret og vinteren har fiskene brug for et tilpasset foder, så de holder sig sunde og raske. Når temperaturen falder udenfor, kan fiskene ikke fordøje almindeligt fiskefoder, og de ufordøjede næringsstoffer ender tilbage i vandet, hvor de forringer vandkvaliteten.

’Colombo Wheat-Germ’ er et særligt, letfordøjeligt foder til den kolde årstid. Dette specialfoder forurener kun vandet ganske lidt, og mængden af foder afhænger af vandtemperaturen i havedammen.

Er vandtemperaturen under 8⁰C, anbefaler vi, at du ikke fodrer dine fisk, da de har svært ved at omsætte foderet. Dette gælder dog ikke for stør, der skal fodres året rundt.

 

10 Undgå tilfrysning

Før frosten sætter ind, er det en god idé at installere en isfriholder i havedammen. Den sørger for, at dammen ikke fryser over, så vandet stadig iltes og skadelige gasser slipper væk. Vi anbefaler ’Superfish isfriholder’, som er let at bruge og har en indbygget iltpumpe.

Skulle det ske, at din havedam dækkes helt til af is, må du ikke slå hul på den. Det kan skade fiskene, vis immunforsvar er meget lavt i det kolde vand. Du kan i stedet hælde varmt vand på isen, indtil der er hul igennem.

 

11 Undgå for stort varmetab

I vintermånederne skal havedammen helst have en vandtemperatur på cirka 8°C. Her tager fiskene stadig føde til sig, men befinder sig samtidig i en hviletilstand.

Vi anbefaler ’Profi-Heater’, der varmer damvandet op til den ønskede temperatur. Alternativt kan du dække havedammen med et isoleringsmateriale, som forebygger varmetab, fx tagplader eller bobleplast.

Du skal blot være opmærksom på, at der er tilstrækkeligt mellemrum mellem isoleringsmaterialet og vandoverfladen, så udvekslingen af gas kan finde sted.