{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Havens bede

Skab et smukt og miljøvenligt regnbed

3. oktober 2023
Plantorama | Skab et miljøvenligt regnbed

Hvad er et regnbed?

Et regnbed er en stor fordybning i haven, som opsamler regnvand fra husets tag. Regnvandet ledes fra taget og hen til regnbedet, hvor det opmagasineres indtil det siver videre ned i jorden.

Regnbedet samler det rene og nyttige regnvand, som ellers ville ophobe sig på veje og oversvømme kloakker, hvor det sammen med spildevand vil blive transporteret til rensningsanlægget. Her bruger kommunen mange ressourcer på at rense vandet, så det er sikkert for borgerne, men der er ingen grund til at rense regnvandet, der allerede er rent.

Hvordan regnbedet skal se ud, afhænger af smag og behag. Det kan være alt fra en forsænkning i græsplænen til et smukt og farverigt plantebed.

 

Inden du begynder

Inden du sætter spaden i jorden og anlægger dit regnbed, skal du kontakte din kommune. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er særlige forhold på din grund eller krav i lokalplanen, som du skal tage højde for. Du må eksempelvis ikke anlægge et regnbed på forurenet jord. Så inden du fører idéen ud i virkeligheden, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Ikke alle haver er velegnede til regnbede. Har du en have, hvor der i forvejen er problemer med stående vand, vil et regnbed ikke være en optimal løsning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din have er velegnet, kan du teste jordens nedsivningsevne. Rørcentret har udviklet en nedsivningstest til private haver.

 

Hvor skal regnbedet placeres?

Det vigtigste i forhold til placering af regnbedet er, at det placeres i et lavtliggende område af haven, der hælder væk fra huset. Så kan vandet fra taget og eventuelle belægninger løbe ned til regnbedet. Det anbefales, at regnbedet placeres 2 meter fra skel, 5 meter fra huse med kælder og 2 meter fra huse uden kælder.

 

Hvor stort skal regnbedet være?

Når det regner, fyldes regnbedet med vand, der vil sive ned i jorden over nogle timer. Regnbedets størrelse er bestemt af, hvor stort et areal der leder vand til bedet og jordens nedsivningsevne. Et regnbed i leret jord skal eksempelvis kunne rumme mere vand, fordi vandet opmagasineres længere tid før det siver væk.

Plantorama | Skab et miljøvenligt regnbed

Hvordan skal regnbedet udformes?

Regnbedet kan udformes på mange forskellige måde hvad angår dybde, bredde og form. Det vigtigste er at regnbedets rumfang er stort nok til at klare den mængde vand, der ledes ned til regnbedet under regnskyl.

 

Vandets vej fra tag til regnbed

Når du har fundet størrelse, placering og udformning af regnbedet, skal du finde ud af, hvordan du får ledt regnvandet fra tagnedløbet til regnbedet. 

Det enkleste er at vende nedløbsrøret og lede vandet via en åben rende. Du kan købe forskellige render og særlige belægningssten, der er specielt udformet til formålet. Renden kan også udformes som en bæk eller en grøft med planter langs kanten. Renden skal have et fald på minimum 1 cm pr. meter, så du sikrer, at vandet løber væk fra huset. Renden skal være tæt de første 5 meter fra huset, så vandet ikke kan sive ned og give problemer.

 

Tilplantning i regnbedet

Regnbedet kan helt enkelt sås til med græs og blive en del af græsplænen, men du kan også tilplante regnbedet med blomstrende planter. Det er dog vigtigt at udvælge planter, der er robuste, og som tåler at vokse under de særlige forhold, hvor der nogle gange er meget vådt og andre gange temmelig tørt.

 

Fotos: Haveselskabet og VandCenter Syd