{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

4 trin til en sund og flot græsplæne

16. januar 2024
Græsplæne

4 trin til en sund og flot græsplæne

Når det kommer til græsset, er der overordnet 4 trin, du skal igennem, for at få den sundeste og flotteste plæne.

1. Klipning

2. Gødning

3. Vertikalskæring

4. Eftersåning

Se vores udvalg af haveredskaber. 

 

1. Klipning af græsplænen

Det bedste, du kan gøre for din græsplæne, er at klippe den jævnligt. Som udgangspunkt kan græsplænen faktisk ikke klippes ofte nok. Klipningen stimulerer græsset til vækst, og græsset tåler den hårde klipning bedre end mange af de andre planter, der vokser i plænen.

Det vigtigste at være opmærksom på ved klipning er, at hvis græsset klippes for lavt, bliver det stresset, og ukrudtet i græsplænen får lettere overtaget. En klippehøjde på 2,5 – 3,5 cm. er passende.

Husk at sætte klippehøjden op i efteråret, når slutningen på græsslåningssæsonen nærmer sig. Græsset er nemlig mere udsat for frostskader, hvis det er meget kort. I slutningen af sæsonen er en klippehøjde på 3,5 - 4,5 cm passende.

En anden fordel ved at klippe græsset ofte er, at du sikrer plænen en løbende forsyning af gødning. En vigtig del af græssets gødning er nemlig det afklippede græs.

En jævnlig klipning kan ofte gøre plænen selvforsynende med gødning, da plænens regnorme trækker græsstrå ned i jorden og forarbejder det til næringsstoffer til plænen. Det kræver dog, at det afklippede græs ikke er alt for langt. Har din græsslåmaskine en opsamler eller slår du græsset sjældent, er det en god idé at gøde.

Læs også: Sådan anlægger du ny græsplæne

 

2. Gødning af græsplænen

Den rette gødning af græsplænen er en af de vigtigste forudsætninger for at få en flot plæne, hvad enten det så sker ad naturens vej eller med gødning.

Græsplænegødning giver en stærkere og kraftigere græsplæne, og denne type gødning er specialudviklet til at modvirke mosdannelse. Plantoramas egen græsplænegødning kan du dog også anvende til resten af havens planter. 

Ud over at give græsset en god og sund farve giver gødning af græsplænen også græsset et forspring overfor ukrudtet, da græssets store rodnet er bedre til at udnytte næringen.

Samlet har plænen ikke behov for mere end 6-7 kg pr. 100 m2 pr. sæson af en bred NPK-gødning, fx 14-3-15. Det bedste resultat får du ved at dele det op i mindre portioner og gøde flere gange, så plænen får en løbende forsyning af næring sæsonen igennem.

Gødning af græsplænen kan med fordel følge denne plan med en NPK-gødning 14-3-15:

  • Første gødning af græsplænen: midt april med 3,0 kg pr 100 m2
  • Anden gødning af græsplænen: start juni med 2,0 kg pr 100 m2
  • Tredje gødning af græsplænen: start august med 1,5 kg pr 100 m2
Græsplæne

3. Vertikalskæring af græsplænen

Har du problemer med græsplænen, kan den ofte reddes og en ny græsplæne spares. Regnormene sørger ofte for god ventilation i plænen, men skulle det ikke være tilfældet, vil et lag af blandt andet uomsat græsafklip og mos bygges op i bunden af plænen. Det gør plænen svampet og giver gode vækstbetingelser for mos.

Inden det kommer så vidt, må du derfor tage mere drastiske metoder i brug. En vertikalskærer - eller plænelufter - skærer effektivt vandrette plantedele som mælkebøtteblade og fuglegræs over, samtidig med at mosset kradses op.

Fremgangsmåden er:

  • Indstil knivene så de lige netop kommer et par millimeter ned i jorden.
  • Kør eventuelt både på kryds og på tværs af plænen.
  • Det er vigtigt, at der ikke vertikalskæres, før græsset gror – dvs. når du har klippet plænen de første par gange om foråret.
  • Du kan også vente til august med at give plænen denne behandling – så får du glæde af dine anstrengelser året efter.

En vertikalskæring vil efterlade bare pletter, hvor der før var mos. Det er derfor vigtigt at så nyt græs efter skæringen. Mælkebøtterne i græsplænen får hæmmet deres vækst og reproduktionsevne af behandlingen, men den bedste løsning er at trække dem op med håndkraft.

 

4. Eftersåning i græsplænen

De bare pletter efterladt af vertikalskæreren skal hurtigst muligt, inden ukrudtet får fat, fyldes op med græsfrø af tætte og langsomt voksende plænegræssorter, som du finder i f.eks. Turflines græsfrøblandinger. Eventuelle vinterskader skal også eftersås for at undgå ukrudtsinvasion.

Topdres plænen for at beskytte græsfrøene mod udtørring, mens de spirer. Dette gøres ved at drysse med sand - evt. iblandet lidt kompost - efter såningen. Sandet skal fordeles, så du får et jævnt lag på et par millimeter over hele plænen.

Husk at græsfrø altid skal have både varme og fugt for at kunne spire. Hvis jorden er for kold eller frøene bliver sået i en periode uden regn, vil frøenes vækstvilkår være stærkt forringet. Dette betyder imidlertid ikke, at frøet er dødt. Tværtimod ligger det i dvale i jorden og vil så snart forholdene er gunstige (når der er varme og fugt i jorden) begynde at spire.

Ofte stillede spørgsmål

Græsplænen har godt af gødning flere gange i løbet af sæsonen. Du kan gøde første gang i midten af april, igen i starten af juni og sidste gang i starten af august.

Det er mest optimalt at topdresse græsplænen i foråret, typisk i april eller maj, hvor græsset har brug for lidt ekstra næring til den kommende sæson.

Det afhænger af calciumindholdet og surheden i din havejord. Som udgangspunkt kan du give plænen kalk hvert 3. - 4. år, men i nogle haver vil det slet ikke være nødvendigt.

1 Klip plænen jævnligt i en højde på 2,5-3,5 cm, så du stimulerer græssets vækst.

2 Gød plænen med en bed NPK-gødning flere gange gennem sommeren, fx i midt april, start juni og start august.

3 Vertikalskær plænen, så du hæmmer væksten på mælkebøtter og fjerner mos.

4 Efterså de bare pletter i plænen, så du får en ensartet og grøn plæne.

Luftning af græsplænen foretages mest optimalt i foråret, typisk i starten i april.

En hortensia, der ikke blomstrer, kan skyldes en hård beskæring. Udeblivende blomster kan også være et resultat af, at du har gødet med en for kvælstofholdig gødning, da planten så bruger energi på bladvækst og ikke blomster.