{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Hækplanter

Udplantning og pasning af hæk

17. april 2024

Gode råd til udplantning og pasning af hækplanter

  • Sørg for at jorden er en god muldjord, som er fri for store sten, byggeaffald, mm.
  • Tilsæt jorden spagnum eller sand, hvis den er meget lerholdig.
  • Sørg for at planternes rødder aldrig udtørrer - især ikke, mens de venter på plantning.
  • Brug altid en snor at plante efter for at sikre, at hækken bliver lige.
  • Træd hver plante forsigtigt til efter plantning, så den står ret op og godt fast i jorden.
  • Vand grundigt efter plantning – gerne med siveslange, som er en både vandbesparende og effektiv vandingsform.
  • Vær opmærksom på at vande hækken i tørre perioder - lad eventuelt siveslangen ligge i hækken, så det er let at vande.
  • Husk at gøde den nyplantede hæk.
  • Beskær kun den nyplantede hæk i siderne.

Køb dine hækplanter online

Valg af hæk

Valget af hæk er vigtigt at overveje grundigt, da du skal leve med hækken i mange år. Hvilken hæk, du skal vælge, afhænger af formålet med hækken og din personlige smag. Vil du gerne have en hæk, som vokser hurtigt og slutter helt tæt, ville en bøgehæk være et oplagt valg.

Er du typen, der ikke vil bekymre dig om havens ve og vel og har brug for en nøjsom hækplante, bør du vælge en ligusterhæk. Er du vild med geometriske former og stringente linjer i haven, bør du vælge en buksbomhæk. Vil du gerne understrege din haves romantiske stil, kunne du vælge en spiraeahæk.

En uklippet hæk kræver mere plads end en klippet, og derfor skal du overveje nøje, hvor meget plads du har at gøre godt med. For liguster og bøg anbefaler vi at bruge hækplanter i størrelsen 80-120 cm, da planterne i denne størrelse giver det bedste udgangspunkt i forhold til prisen.

 

Inddeling af hækplanter

Overordnet inddeles hækplanter i løvfældende arter, såsom bøg og tjørn, og stedsegrønne arter, såsom thuja og kirsebærlaurbær. Dertil findes arter, som både kan fås som løvfældende og stedsegrøn, såsom liguster.

Derudover inddeles hækplanter i klippede hække, såsom liguster, bøg, avnbøg og buksbom, og uklippede hække, spiraea og potentil. Inddelingen i klippede og uklippede hække betyder ikke nødvendigvis, at hækkene skal eller ikke må klippes, men at de henholdsvis tager sig bedst ud klippet og uklippet.

 

Hvad siger loven om plantning af hæk?

Skal du plante hæk i skellet mellem dig og din nabo? Så skal du være opmærksom på den gældende lovgivning på området, nemlig hegnsloven.

Din-Bolighandel har udarbejdet en guide til hegnsloven, som viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte levende hegn, fx med hækplanter.

Udplantning og pasning af hækplanter - Plantorama

Skab små rum i haven med hækplanter

Hækplanter bruges som regel for at markere skel. Hækplanterne kan dog også bruges indenfor i haven til at inddele haven i mindre rum. De små rum giver haven personlighed og struktur og skaber gode hyggekroge.

Hække giver også en mulighed for at inddele haven i temaer, som eksempelvis rosenhave, grønthave eller staudehave. Ligesom hækken omkring haven danner havens ydervægge, kan hække inde i haven altså også danne skillevægge, der deler den op i mindre rum, og gør den mere spændende. Udover at gøre haven mere spændende og overskuelig giver inddelingen også illusionen af en større have.

 

Skab et rigt fugleliv med hækplanter

Ligesom at hække kan skabe hyggehjørner til glæde for os mennesker, er hække også gavnligt for havens småfugle. Hækkene er et oplagt sted for småfuglene at søge tilflugt og bygge rede. Her er det nemlig svært for rovfuglene og kattene at komme til.

Hvis du gerne vil have et rigt fugleliv i haven, er det derfor en rigtig god idé at plante hæk. Hvis du gerne vil skabe de bedste betingelser for fuglene, skal du bruge hækplanter med torne, som eksempelvis Kristtorn.

 

Klargøring af jorden før udplantning

Før planten kan sættes i jorden, skal jorden rengøres for store sten, byggeaffald og lignende ned til 35-40 cm dybde.

Hvis jorden er meget lerholdig, er det desuden en god idé at blande spagnum eller sand i, da hækplantens rødder har brug for en forholdsvis porøs jord for at få fodfæste. Det er desuden en god idé at putte kompost ned i plantehullet for at give hækplanterne noget at ”leve af” i starten.

 

Udplantning af hækplanter

Det er altafgørende for resultatet, at hækplantens rødder holdes fugtige op til udplantningen. Når det er tid til udplantning, graver du en rende, som er tilpas dyb og bred til, at hækplantens rødder kan være der.

Det er en god idé at sætte planterne efter en snor, så du sikrer, at de står lige og i samme højde. Husk desuden at træde jorden til omkring hækplanten, så den står opret og godt fast i jorden. Når hækplanterne er i jorden, er det vigtigt at vande. En tommelfingerregel er, at hver meter nyplantet hæk skal have 20 liter vand af flere omgange.

Planteafstand mellem hækplanter

Der er naturligvis forskel på, hvor brede de enkelte hækplanter bliver, og derfor er der også forskel på den anbefalede planteafstand. Som tommelfingerregel siges det dog, at klippede hække skal plantes med 4-5 planter pr meter, hvorimod uklippede hække skal plantes med 3-4 planter pr meter.

 

Tidspunkt for udplantning af hækplanter

Hækplanter med klump skal plantes i september/oktober eller april/maj, mens barrodede planter skal plantes mellem løvfald og løvspring. Barrodede planter har beskyttende jord omkring rødderne og skal således bruge vinteren til at udvikle rødder, så de er stærke til foråret.

 

Pasning af nyplantet hæk

De første par år efter udplantning af nye hækplanter er det nødvendigt at vande rigeligt. Særligt i tørre perioder er det altafgørende, at planterne får tilført vand. Lad eventuelt en siveslange ligge i hækken, så det er nemt at vande, når det er nødvendigt.

Med hensyn til beskæring må hækken ikke klippes, før den har fået den ønskede højde. Til gengæld kan du godt beskære let i siderne for at sikre hækkens tæthed.

Om vinteren kan det være en god idé at sikre den nyplantede hæk mod frostskader ved at dække jorden omkring hækken med kompost. Det er desuden vigtigt at fjerne ukrudt under hækken. Hækken skal have fred til at etablere sig og du risikerer, at hækken bliver skrøbelig eller går ud, hvis den skal konkurrere med ukrudt om jordens næring.

Læs også: Hækken året rundt

Udplantning og pasning af hækplanter - Plantorama

Vanding og gødning af hæk

Som alle andre planter sætter hækplanter pris på jævnlig vanding. Når først hækken er etableret, er det dog ikke nødvendigt at vande så meget og de jævnlige regnskyl, vi får i Danmark, vil som regel dække hækplanternes behov for vand. Det er dog vigtigt at vande i tørre perioder.

Når hækken er 2-3 år, er den etableret og har derfor brug for mindre opmærksomhed end før. Det er dog stadig vigtigt at gøde hækken. Dosering af gødning afhænger naturligvis af hvilket gødningsprodukt, du vælger, men som tommelfingerregel kan det siges, at NPK-gødning gives to gange om året, i marts og juni, mens organisk gødning kun bør gives én gang om året.

 

Beskæring og klipning af hæk

Såvel klippede som uklippede hække skal beskæres årligt for at holde formen. På trods af at de kaldes ”uklippede” hække, skal de beskæres for at holde sig tætte.

Der er forskel på, hvor meget hækplanterne skal beskæres og hvornår, men som tommelfingerregel gælder, det er de klippede hække skal beskæres to gange årligt for at holde formen: ved Skt. Hans-tid og igen inden vinteren. Vær opmærksom på først at klippe hækken, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Det er desuden vigtigt at huske, at en nyklippet hæk altid skal være kegleformet, det vil sige en anelse bredere forneden end foroven. Dette er nødvendigt, for at hækken kan få sol og lys i hele dens højde.

Find flere guides til anlægning af haven.