{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan beskærer du roser

9. april 2024

Rosers beskæringsbehov

I naturen bliver planter aldrig beskåret. Beskæring er noget, vi mennesker har fundet på og formålet med beskæringen er at kontrollere væksten og sikre en rig blomstring. Sådan er det også med roser.

De fleste roser kan leve i mange år uden beskæring, men du får den flotteste oplevelse af rosen, hvis du sørger for at beskære. Alle roser skal imidlertid ikke beskæres på samme måde og derfor er det vigtigt, at kende sine rosers beskæringsbehov. Find redskaber til beskæring her.

 

Tidspunkt for beskæring

For alle roser gælder det, at det bedste tidspunkt for beskæring er i den sene vinter, lige inden det bliver forår. Hvis du beskærer for tidligt, risikerer du, at rosen får frostskader, mens en sen beskæring vil resultere i, at du fjerner nye skud – og det er jo synd.

I gamle dage sagde man, at roser skulle beskæres på Dronningens fødselsdag, den 16. april, men i dag er der enighed om, at det er for sent. Det bedste tidspunkt at beskære roser på er typisk i marts, men vil du være helt sikker på at ramme det perfekte tidspunkt, bør du følge med i vejrudsigten.

For alle roser gælder det, at du kan fjerne visne og svage grene hele året rundt. For haveroserne gælder det desuden, at du efter afblomstring bør fjerne de visne blomsterhoveder. Da kan du nemlig være heldig at fremprovokere endnu en blomstring. Når du ikke skal fjerne visne blomsterhoveder på de vilde roser, skyldes det, at de så ikke vil danne hyben.

Læs også: Udplantning og pasning af roser

Former for beskæring

  • Hård beskæring: Beskæring af alle rosens grene. Reducerer grenenes længde til lige over jordoverfladen. Foretages hvert år ved storblomstrede roser og buketroser (afhængig af fuld højde).
  • Moderat beskæring: Beskæring af alle rosens grene. Reducerer grenenes længde til halv længde. Foretages hvert år ved storblomstrede og buketroser (afhængig af fuld højde).
  • Let beskæring: Afskæring af visne og svage grene. Reducerer ikke længden på sunde grenene. Foretages hvert år ved park-, busk-, slyng- og bunddækkeroser.
  • Foryngelsesbeskæring: Afskæring af enkelte gamle grene for at give plads til nye skud. Foretages hvert 2. år på park-, busk- og slyngroser og hvert 4. år på bunddækkeroser.

 

Beskæring af parkroser og buskroser

Parkroser og buskroser er kendetegnet ved at være store og lidt ”uregerlige” i væksten. Det er derfor synd at klippe og beskære dem hårdt. De gør sig ganske enkelt bedst, når de får lov til at udvikle sig naturligt. Særligt de vilde parkroser skal have lov til at udvikle sig naturligt.

Ved park- og buskroser bør du begrænse beskæringen til en let beskæring, hvor du nøjes med at fjerne visne og svage grene. Dette kan gøres hele året rundt, men det er ofte en god idé at ”efterse” busken efter vinteren. Buskroser har desuden godt af en foryngelsesbeskæring hvert 2. år.

 

Beskæring af klatreroser og slyngroser

Ligesom parkroser og buskroser er slyngroser kendetegnet ved deres kraftige vækst. De skal derfor helst have lov til at udvikle sig naturligt. På den måde bliver de smukkest.

Du bør derfor kun foretage en let beskæring af slyngroser ved at fjerne visne og svage grene efter vinteren. Det er desuden en god idé at foretage en foryngelsesbeskæring af klatreroser hvert 2. år.

Beskæring af bunddækkende roser

Bunddækkende roser er flottest, når de får lov til at brede sig og danne et tæt blomstertæppe på jorden. Derfor bør du kun foretage en let beskæring af bunddækkeroserne ved at fjerne visne og svage grene efter vinteren.

Hvert 4. år er det desuden en god idé at foretage en kraftig foryngelsesbeskæring og skære hele planten ned til halv højde. På den måde sikrer du en rig blomstring i årene fremover.

 

Beskæring af buketroser

Buketroser skal have en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Afhængig af rosens fulde højde skæres den tilbage til mellem 10 og 25 cm højde. De lavere sorter skal naturligvis skæres forholdsmæssigt længere ned end de højere sorter. Beskæringen skal ske hvert år, når vinteren er ved at være ovre og foråret så småt begynder at vise sig

 

Beskæring af storblomstrede roser

Ligesom buketroserne kræver storblomstrede roser en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Igen skal du tage hensyn til rosens fulde højde og klippe den ned i forhold til denne. De lavere sorter skal skæres ned til 15 cm højde, mens de højere sorter skal skæres ned til 25 cm højde.

 

Beskæring af vildskud

Udover den ”almindelige” beskæring skal du huske at fjerne eventuelle vildskud fra podede roser, sådan at de ikke kvæler den forædlede rose.

Vildskuddene kan kendes på, at de er lysere, har færre torne og mindre blade end skuddene på den forædlede rose. Det er vigtigt, at skuddene brækkes af. Hvis du klipper dem pænt af, risikerer du nemlig, at vildskuddene kommer igen.

Beskæring af buketroser

Buketroser skal have en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Afhængig af rosens fulde højde skæres den tilbage til mellem 10 og 25 cm højde. De lavere sorter skal naturligvis skæres forholdsmæssigt længere ned end de højere sorter. Beskæringen skal ske hvert år, når vinteren er ved at være ovre og foråret så småt begynder at vise sig.

 

Beskæring af storblomstrede roser

Ligesom buketroserne kræver storblomstrede roser en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Igen skal du tage hensyn til rosens fulde højde og klippe den ned i forhold til denne. De lavere sorter skal skæres ned til 15 cm højde, mens de højere sorter skal skæres ned til 25 cm højde.

 

Beskæring af vildskud

Udover den ”almindelige” beskæring skal du huske at fjerne vildskud fra podede roser, sådan at de ikke kvæler den forædlede rose.

Vildskuddene kan kendes på, at de er lysere, har flere torne og mindre blade end skuddene på den forædlede rose. Det er vigtigt, at skuddene brækkes af. Hvis du klipper dem pænt af, risikerer du nemlig, at vildskuddene kommer igen.

Beskæring af buketroser

Buketroser skal have en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Afhængig af rosens fulde højde skæres den tilbage til mellem 10 og 25 cm højde. De lavere sorter skal naturligvis skæres forholdsmæssigt længere ned end de højere sorter. Beskæringen skal ske hvert år, når vinteren er ved at være ovre og foråret så småt begynder at vise sig.

 

Beskæring af storblomstrede roser

Ligesom buketroserne kræver storblomstrede roser en moderat til hård beskæring for at bevare en smuk blomstring. Igen skal du tage hensyn til rosens fulde højde og klippe den ned i forhold til denne. De lavere sorter skal skæres ned til 15 cm højde, mens de højere sorter skal skæres ned til 25 cm højde.

 

Beskæring af vildskud

Udover den ”almindelige” beskæring skal du huske at fjerne vildskud fra podede roser, sådan at de ikke kvæler den forædlede rose.

Vildskuddene kan kendes på, at de er lysere, har flere torne og mindre blade end skuddene på den forædlede rose. Det er vigtigt, at skuddene brækkes af. Hvis du klipper dem pænt af, risikerer du nemlig, at vildskuddene kommer igen.