{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Spiselige bær og planter

Sådan beskærer og udtynder du et frugttræ

4. januar 2024
Beskæring af frugttræer - Plantorama

Beskæring sikrer sundere frugttræer

Fra naturens hånd behøver frugttræer som æble, blomme, pære og kirsebær ikke at blive beskåret, og da det faktisk er en stressfaktor for træet, bør du beskære mindst muligt.

De første par år efter en udplantning skal du beskære for at få den ønskede form på frugttræet. Derefter skal du beskære for at vedligeholde, så det holder sig sundt og udvikler et passende antal frugter. Et frugttræ med en åben krone får mere lys og luft, hvilket mindsker risikoen for svampesygdomme.

Derudover kan et ubeskåret frugttræ blive for stort, så du ikke har mulighed for at høste dets dejlige frugter. Derfor er beskæring i både bredde og højde en nødvendighed fra tid til anden.

Se vores udvalg af frugter og bær her

 

Hvor ofte skal frugttræer beskæres?

Grundreglen ved beskæring af frugttræer er, at de ikke skal beskæres for ofte. Når frugttræet beskæres, bliver det nemlig svækket af de sår, som påføres. Derudover kan en beskæring også fremme dannelsen af vanris.

Derfor er det essentielt at beskære på den rette måde. Det vil sige, at du helst ikke skal beskære mere end 1/3 af træets bladmasse væk. Er en hårdere beskæring nødvendig, anbefaler vi, at du gør det af flere omgange, så træet bliver skånet mest muligt.

 

Hvornår skal frugttræer beskæres?

Det absolut mest optimale tidspunkt at beskæres frugttræer på er om sommeren, hvor de er i fuld aktivitet. Dette er typisk fra juli til midt september. Mange vil måske sige, at det ikke er sådan de plejer at beskære deres frugttræ, men ny viden peger på, at en sommerbeskæring er mere nænsomt for træet, og derfor bedre for dets trivsel.

Om sommeren har frugttræer et større indhold af sukkerstoffer og masser af energi, hvilket gør det lettere og hurtigere at hele sårene efter en beskæring.

 

Vækstformer hos frugttræer

Frugttræer inddeles generelt i to forskellige grupperinger, når det kommer til deres vækstform; fritvoksende og klippede. Vækstformen har naturligvis betydning for, hvordan frugttræet beskæres mest optimalt.

  • Fritvoksende træer: gruppering af busktræer, halv- og højstammede krontræer, familietræer med flere sorter på samme træ samt spindeltræer med gennemgående stammer.
  • Klippede former: gruppering af kordontræer, espaliertræer samt vifte og klippede pyramidetræer. 

 

Beskæring af krontræer

Krontræer skal som udgangspunkt beskæres så lidt som muligt, hvorfor det er vigtigt at få skabt den ønskede og endelige form på kronen tidligt. Det gør du ved at fjerne uønskede grene, inden de bliver for store og volder for stor skade på træet ved beskæring.

Det handler grundlæggende om, at du skal skabe en stamme med tilhørende grenskelet så tidligt som muligt, og derefter lade træet stå. Krontræer får desuden sværere ved at hele beskæringssår, jo ældre det bliver. Hvis du ønsker et krontræ med få, store frugter, kan træet nøjes med 3-4 hovedgrene, hvor resten beskæres væk.

Beskæring skal undgås omkring udspring, blomstring og løvfald samt i vinterhalvåret, hvor træet vil tære på eksisterende sukkerdepoter og derfor ikke sårhele optimalt. Dette er tilfældet for æbletræer, pæretræer, blommetræer og kirsebærtræer.

 

Eksempler på skudtyper

  • Vanris: lodrette, lange årsskud skal klippes over 4. knop, så de danner 4 kortskud hver
  • Kortskud: her sættes frugterne ofte, så de bør så vidt muligt bevares.
  • Langskud: bærer ikke frugt, så de bør fjernes ved basis eller umiddelbart over knopper til kortskud.
Beskæring af frugttræer - Plantorama

Hvor skal frugttræer beskæres?

Frugttræer skal beskæres ved grenkraven, som sidder ved grenens udspring fra stammen. Du må ikke begynde at beskære i grenkraven, da såret så ikke vil hele. Du skal desuden passe på med ikke at beskære for langt væk fra grenkraven, da arvævet så ikke vokser ud over stumpen.

Derfor er det vigtigt, at du altid beskærer lige akkurat udenfor grenkraven. Vi anbefaler desuden, at du rengør dine redskaber, så snitfladerne bliver jævne og rene, og træet kan hele hurtigere.

 

Hvilke grene på frugttræer skal beskæres?

Det er en fordel at fjerne de grene, som skygger for solen, så alle grene får den mængde lys og varme, de har brug for. Du skal ikke fjerne alle grene, som skygger, men blot dem der skygger mest på træet, så størstedelen af frugterne vil hænge frit i solskinnet.

 

Hvordan udtyndes frugttræer?

Du har måske glædet dig over, at dit frugttræ nogle år sætter rigtig mange frugter, men en stor mængde frugter kan faktisk resultere i, at kvaliteten forringes betydeligt. Frugterne bliver med årene mindre og mere smagløse, hvis ikke du tynder ud i træet fra tid til anden.

Udtynding på et frugttræ foregår ved, at du nipper frugterne af med fingrene eller en saks. Du kan med fordel ryste grenene først, så syge og dårlige frugter falder af, og derefter fjerne de mindste frugter på træet.

Du bør tynde ud, indtil der er ca. 10 cm mellem hver frugt. En tommelfingerregel siger, at et frugttræ skal have ca. 10 blade for hver frugt. Bladene producerer nemlig sukker, som frugterne bruger til at danne den søde smag. Derfor skal der ikke være for mange frugter på træet.

 

Hvornår skal frugttræer udtyndes?

Du bør tynde ud i dit frugttræ, så snart du kan se, at der kommer for mange frugter. Du kan tynde ud helt indtil høsten. Du skal blot være opmærksom på, at de positive indvirkninger fra udtyndingen aftager, jo tættere du kommer på høsttidspunktet. Derfor skal du helst gå i gang så tidligt som muligt.