{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Spiselige bær og planter

Udplantning og pasning af frugtbuske

1. november 2023
Udplantning og pasning af frugtbuske - Plantorama

Gode råd til udplantning og pasning af frugtbuske

  • Plant frugtbuske ud om efteråret, så busken har tid til at forberede sig til det følgende års vækstsæson.
  • Plant alle frugtbuske - undtagen blåbær, der plantes i surbund - i løs, næringsrig muldjord blandet med kompost.
  • Vand rigeligt umiddelbart efter udplantning og jævnligt det første år efter udplantning.
  • Sæt frugtbuske med følgende planteafstande: Hindbær og brombær: 0,5 m. Blåbær: 1 m. Ribs, stikkelsbær og solbær: 2 m.
  • Giv frugtbusken en placering i fuld sol med rolige vindforhold.
  • Giv frugtbusken lys og luft ned gennem alle grenene ved at fjerne alle gamle, overflødige grene om efteråret.
  • Vand frugtbusken i tørre perioder og tilfør gødning om foråret.
  • Bind hindbær- og brombærbuske op for at tæmme buskenes vækst.
  • Placér flere blåbærbuske (gerne tre forskellige sorter) i nærheden af hinanden for at sikre effektiv bestøvning.
  • Beskær kun stikkelsbær nænsomt ved at fjerne få gamle grene ad gangen, men tynd ud i solbær, ribs og hindbær ved at fjerne de frugtbærende grene og overskydende nyskud hvert efterår.

Se vores udvalg af frugter og bær her

Frugtbuske i krukker og bede

Frugtbuske kan bruges både i krukker og i havens bede. Vælger du at holde din frugtbusk i en krukke, er det vigtigt, at krukken er rigeligt stor og har hul i bunden, så overskydende vand kan løbe fra. Planter i krukker tørrer hurtigere ud end bedplanter, så regelmæssig vanding er desuden nødvendig.

I havens bede kan frugtbuske stå alene eller placeres i frugtlunde sammen med andre frugtbuske og frugttræer. Frugtbuske kan dog også bruges på alternative måder: eksempelvis som lave, dekorative og – ikke mindst – velsmagende hækplanter.

 

Plantetid for frugtbuske

Frugtbuske kan plantes ud både forår og efterår, så længe at jorden ikke er frossen. Du opnår ofte det bedste resultat ved at plante frugtbusken ud om efteråret, så den har lang tid til at forberede sig til det følgende års vækstsæson.

Du kan dog også fint udplante i foråret og få en frugtbusk, der trives, hvis du er omhyggelig og gavnlig med vandingen i tørre perioder hen over sommeren.

Dyrkning af brombær - Plantorama

Udplantning af frugtbuske

Grav et rigeligt stort plantehul og sørg for, at jorden i bunden af hullet er løs og porøs. Frugtbusken skal placeres i plantehullet, så den står i samme højde som i potten. Fyld plantehullet med en blanding af muldjord og kompost.

Umiddelbart efter udplantning er det vigtigt at vande rigeligt, så buskens rødder får masser af fugt at starte sit "nye liv" på. Faktisk er det vigtigt at vande rigeligt gennem hele den første vækstsæson, så rødderne ikke udtørrer.

 

Planteafstand mellem frugtbuske

Der er stor forskel på, hvor store frugtbuske bliver. 

Hindbær og brombær har en opret vækst og breder sig ikke så meget. Disse behøver derfor kun en kort planteafstand på omkring 0,5 m. 

Blåbær skal derimod helst sættes med 1 m planteafstand. 

Ribs, solbær og stikkelsbær kan vokse sig ret store, som regel op til 1,5 m høje og lige så brede. For disse buske er en planteafstand på 2 m derfor bedst.

Planteafstanden afhængig også af, hvad du ønsker at få ud af sine frugtbuske. Ønsker du at bruge sine frugtbuske som hækplanter, skal de plantes tæt på hinanden. Ønsker du derimod at plante frugtbuske for bærrenes skyld, skal de sættes med større afstand, så der kommer sol på alle buskens grene.

 

Jordbund til frugtbuske

De fleste frugtbuske - undtagen blåbær - trives bedst i en næringsrig muldjord. Blåbær er en surbundsplante, som derfor kun kan trives i en sur jordbund. For at sikre næring til buskene er det en god idé at blande kompost i jorden. Sørg desuden for at jorden er løs og blød ved at grave den godt igennem med en greb.

Det er ligeledes vigtigt, at jorden er veldrænet. Frugtbuske tåler nemlig ikke at stå i vand. Jorden må gerne være fugtig, men aldrig våd. Er jorden våd og tung, er det nødvendigt at blande sand eller grus i.

 

Placering af frugtbuske

Frugtbuske vil altid trives bedst på en solrig placering med gode læforhold. Der er nogle arter af frugtbuske, som eksempelvis blåbær, der tåler halvskygge, men du vil altid få det bedste udbytte, hvis frugtbuske placeres i fuld sol. Solen sikrer, at bærrene modner godt og får en dejlig, sød smag.

Rolige vindforhold omkring frugtbusken er nødvendigt for at sikre en optimal bestøvning. Frugtbuske har egentlig godt af luftcirkulation, da det nedsætter risikoen for svampeangreb. Kraftig vind kan dog påvirke bestøvningen, og derfor er det bedst at placere frugtbuske i rolige omgivelser.

Blåbær

Beskæring af frugtbuske

Frugtbuske kræver som udgangspunkt ikke beskæring, men for at opretholde en harmonisk og overskuelig vækst, er det alligevel en god idé at beskære sine frugtbuske. Desuden sikrer beskæring en god og sund bærsætning. Husk at beskæring er et indgreb på busken, og at du derfor aldrig skal beskære mere end højst nødvendigt.

Umiddelbart efter udplantning kan det være en god idé at skære frugtbuskene ned til 20-30 cm højde. På den måde sikres nemlig en kompakt og stærk vækst fra start. Efter denne første beskæring skal frugtbusken have fred i en årrække, så den kan etablere sig og udvikle en robust struktur. 4-5 år efter udplantning burde busken have fået godt fat, og herefter kan du begynde beskæringen.

Beskæring skal generelt foregå om efteråret, når bærrene er høstet. For at sikre en sund bærsætning skal busken beskæres således, at der kan komme sol ned i hele busken. Dette sikres ved at klippe gamle grene af helt nede ved jorden og på den måde give busken en mere åben vækst. Gamle grene sætter ikke længere bær og er derfor overflødige. Gamle grene kan kendes på, at de er mere ru og mørke i barken end nye grene.

Bemærk at der er forskel på, hvordan og hvornår de enkelte frugtbuskearter skal beskæres. Derfor anbefaler vi, at du læser afsnittene om de enkelte frugtbuske, hvor beskæringsbehovet for de enkelte arter er omtalt.

 

Vanding og gødning af frugtbuske

Generelt er frugtbuske meget nøjsomme og vil som regel levere et fint udbytte med den frugt og næring, de får fra naturens side. Vær dog opmærksom på det i tørre perioder er nødvendigt at vande frugtbuskene.

Vil du gerne forkæle dine frugtbuske med gødning, skal det gøres i foråret, når busken arbejder på højtryk for at danne bær. Du kan både bruge kompost, organisk gødning og NPK-gødning. Det er desuden en god idé at give frugtbuskene – med undtagelse af blåbærbuske, som jo er surbundsplanter – et tilskud kalk.

 

Vinterdækning af frugtbuske

De her omtalte frugtbuske er hårdføre og behøver derfor ikke dækkes ned om vinteren.

 

Særligt om hindbær

Hindbærbusken er en af de frugtbuske, der kræver mest arbejde. Hindbærbuske danner nemlig underjordiske skud, som med tiden vil få busken til at brede sig kraftigt. Af den grund er det nødvendigt at tæmme hindbærbuske. Dette kan enten gøres ved at plante busken inde i et indrammet bed, hvor busken ikke kan brede sig ud over kanterne, eller ved at plante busken i græsplænen. Når græsset slås, vil buskens nye skud blive klippet over, og på den måde har du kontrol over buskenes vækst.

Hindbærbuske har desuden tendens til at have en ranglet vækst, som gør det nødvendigt at give busken støtte. Den bedste måde at give denne støtte på er at placere to stolper for hver ende af hindbærrækken og binde ståltråd op mellem stolperne, som hindbærbuskens skud bindes fast til. Orker du ikke arbejdet med at binde hindbærbuskene op, kan du vælge at lade buskene vokse vildt i et hjørne af haven.

Der findes sommersorter og efterårssorter af hindbær, og hvornår beskæring skal finde sted afhænger af, hvilken sort du har med at gøre. Ved sommersorterne, som eksempelvis 'Glen Ample' og 'Algonquin', beskæres de frugtbærende skud umiddelbart efter høsten. Beskæringen foregår ved, at de frugtbærende skud skæres af helt nede ved jorden. Efterårshindbær, som eksempelvis 'Fallgold' og 'Autumn Bliss', skæres helt tilbage om foråret.

 

Særligt om brombær

Brombær er, ligesom hindbær, en pasningskrævende frugtbusk. Brombærbusken er nemlig en dygtig og insisterende klatreplante, som for overskuelighedens skyld skal tæmmes. Den bedste måde at tæmme brombær på er ved at placere buskene ved siden af en klatrekonstruktion med vægge af gitter, som buskene kan vokse op ad.

Brombær klatrer ved hjælpe af torne, og hvis bare busken får ”vist vejen” op ad gittervæggen, vil den klatre videre op ad af sig selv. Har du derimod med de tornfri brombærsorter at gøre, skal du være mere opmærksom på at binde busken op løbende. De tornfri sorter kræver altså lidt mere opbindingsarbejde, men til gengæld slipper du for risikoen for at rive sig på buskens torne. Orker du ikke arbejdet med at binde brombærbuskene op, kan du også vælge at lade buskene vokse til et krat i et hjørne af haven.

Brombær kræver beskæring. Om efteråret, når høsten er overstået, klippes de frugtbærende grene af helt nede ved jorden. Når busken skyder igen, skal der atter beskæres, så der er 4-5 nyskud per plante.

 

Særligt om blåbær

Blåbær er en surbundsplante, og den skal derfor behandles anderledes end andre frugtbuske. Blåbær trives således kun i en fugtig og sur jordbund med en pH-værdi på 4-5. At blåbær er en surbundsplante betyder også, at busken ikke må vandes med postevand, men kun regnvand, og at den skal gødes med særlig surbundsgødning. Desuden må blåbærbuske - modsat andre frugtbuske - ikke få tilført kalk, da det vil forhøje jordens pH-værdi.

Beskæring af blåbær er ikke nødvendigt. Føler du, at busken er blevet for stor, er det bedst at klippe busken helt ned til 20 cm højde og på den måde lade den begynde forfra. Beskæringen skal foregå om foråret.

Bemærk desuden at blåbær har brug for fremmedbestøvning. Blåbær er egentlig selvbestøvende, men de udvikler langt flere og mere velsmagende bær, hvis de fremmedbestøves. Derfor skal blåbærbuske placeres i nærheden af andre blåbærbuske, så de kan bestøve hinanden. Som regel kan to buske af samme sort godt bestøve hinanden, men det bedste resultat opnås ved at lade to og gerne tre forskellige sorter bestøve hinanden. For at være sikker på at opnå bestøvning, bør afstanden mellem blåbærbuskene være så kort som muligt – og aldrig mere end 50 m.

 

Særligt om stikkelsbær

Stikkelsbær tåler ikke hård beskæring, og derfor bør du kun fjerne én-to grene ad gangen.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, om stikkelsbærbusken kan blive angrebet af stikkelsbærdræber. Stikkelsbærdræber er en slags meldug, som gør bærrene uspiselige. For at modvirke stikkelsbærdræber kan du plante purløg under busken. Det skulle efter sigende hjælpe.

 

Særligt om solbær og ribs

Solbær og ribs har nok forskellige frugter, men minder om hinanden, hvad pasning angår. De er begge frugtbuske, som trives fint, bare de får sol og lidt vand og næring.

Modsat stikkelsbærbusken, som tåler beskæring dårligt, har solbærbusken og ribsbusken godt af jævnlig beskæring. Disse buske udvikler nemlig de bedste bær, når alle buskens grene får sol. Derfor skal der hvert efterår tyndes ud i busken ved at fjerne gamle, overflødige grene.