{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Udplantning og pasning af frugttræer

21. februar 2024

Gode råd til udplantning og pasning af frugttræer

 • Vælg frugttræer og -sorter der passer til dine behov og betingelser.
 • Du kan plante frugttræer både om foråret og efteråret. Den mest hensigtsmæssige tid er efteråret. Her har træet optimal tid til at etablere sig inden den krævende sommerperiode, hvor det skal bære frugt.
 • Plant frugttræer med rigelig afstand, så træerne kan udvikle sig optimalt.
 • Grav et rigeligt stort plantehul og løsn jorden i bunden af hullet, så træets rødder nemt kan få fodfæste.
 • Placer rodklumpen så podestedet er 10 cm over jordoverfladen.
 • Sæt en pæl ved rodklumpen, så træet har noget at støtte sig op ad.
 • Vand rigeligt efter udplantning.
 • Giv frugttræet en solrig placering med rolige vindforhold.
 • Vand frugttræet med store mængder vand, men få gange og tilfør gødning i form af kompost hvert forår.
 • Beskær frugttræerne nænsomt og kun efter behov om sommeren.
 • Sørg for ikke at placere frugttræer, der kan bestøve hinanden, med mere end 20 m afstand.
 • Høst frugterne når frugterne slipper let og opbevar dem køligt for længst holdbarhed.

 

Se udvalget af frugter og bær til haven

Valg af frugttræ

Det er vigtigt, at du overvejer nøje, hvilke frugttræer du skal anskaffe: æbler, pærer, blommer eller kirsebær. Du skal selvfølgelig først og fremmest vælge frugttræer efter smag og behag. Dernæst skal du overveje træets størrelse og form samt pasnings- og vækstkrav for at sikre, at du kan tilbyde træet de forhold, det behøver for at trives.

Når du først har bestemt dig for hvilket frugttræ, du vil have, er næste skridt at overveje hvilke sorter, du vil have. Ved æbler skal du for eksempel overveje, om du bedst kan lide syrlige eller søde æbler.

Du skal også overveje, om du har plads til et stort frugttræ eller om du skal nøjes med en sort med begrænset vækstkraft. Modningstidspunktet bør også undersøges. Der findes et væld af sorter inden for alle frugttræsarter, og det er derfor nødvendigt at undersøge markedet grundigt, inden du gør dit køb.

Læs også: Små frugttræer i krukker

 

Udplantning af frugttræer

Grav et rigeligt stort plantehul. Hullets størrelse afhænger af rodklumpens størrelse og skal være minimum tre gange så stort som rodklumpen og lige så dybt som træets rødder. Løsn jorden i bunden af hullet med en greb, så det bliver lettere for træets rødder at få fat.

Planter du i en tung, meget fugtig jord, er det en god idé at lægge et lag sand eller grus i bunden af plantehullet, som kan fungere som dræn.

Plantehullet fyldes herefter helt op med vand, og når det er trukket ned, placeres rodklumpen i hullet. Vær opmærksom på at rødderne er rettet helt ud. Træet skal plantes i en højde, så podestedet er 10 cm over jordens overflade. Efterfølgende dækkes hullet med den opgravede jord, og der vandes afslutningsvis rigeligt.

For at træet har noget at støtte sig op ad det første stykke tid, kan det være en god idé at sætte en pæl ned i plantehullet sammen med rodklumpen. Sørg for at pælen står lodret op i luften, så træet får en flot, rank vækst. Binder du træet fast til pælen, sikrer du desuden, at træet ikke kan vælte.

Efter udplantning kan du dække plantestedet med et tyndt lag kompost, som vil holde på jordens fugtighed og samtidig afgive næring til træet. Du skal dog være opmærksom på, at overdreven tilførsel af gødning til et nyplantet frugttræ blot vil resultere i en ranglet og forvokset vækst.

 

Plantetid for frugttræer

Frugttræer kan plantes ud både forår og efterår, men du opnår det bedste resultat ved at plante frugttræer ud om efteråret, omkring september-oktober. Om efteråret er vejret og jorden som regel lunt og fugtigt, hvilket er langt bedre for et nyplantet frugttræ end forårets lunefulde vejrudsving, der kan byde på alt fra sen frost til knastørt solskin.

 

Planteafstand for frugttræer

Frugttræer har brug for luft omkring sig for at udvikle sig optimalt. Der er forskel på, hvor store de enkelte frugttræsarter og -sorter bliver, men generelt anbefaler vi hos Plantorama de følgende planteafstande:

 • Æbler: 3 x 5 m
 • Pærer: 3 x 5 m
 • Blommer: 4 x 5 m
 • Kirsebær: 4 x 6 m

 

Placering af frugttræer

Frugttræer trives generelt bedst på en solrig placering i en næringsrig almindelig havejord. Frugttræer vil desuden sætte pris på en placering med rolige vindforhold, da kraftige vindstød kan skade både blade, blomster og frugt.

Frugttræer gør sig bedst i havens bede og kan både bruges solitært og i grupper. Nogle bruger frugttræer til at skabe skyggefulde steder i haven, og for andre går der næsten industri i frugttræerne. De har områder af deres have reserveret til frugttræer, der danner hele frugtlunde og -plantager.

Har du en mindre have, kan du også sagtens plante frugttræer. Der findes nemlig særlige krukke- og espaliertræer, som er skabt til dyrkning i krukker.

Vær opmærksom på at frugttræer ikke vil trives, hvor der umiddelbart lige har vokset træer af samme art. Jorden her lider af ”træthed” og skal derfor udskiftes, hvis du ønsker at benytte denne plads. Bedst vil det dog være at vælge en anden placering til træerne.

Udplantning og pasning af frugttræer - Plantorama

Pasning af frugttræer

Det er meget vigtigt, at området omkring et frugttræ holdes rent for græs og ukrudt. Græs og ukrudt er begge grådige plantefamilier og vil tage al fugt og næring fra frugttræet. Derfor er det altså nødvendigt at holde et område (gerne 50 cm) rundt om træet, fri for ukrudt og græs.

For at lette arbejdet med at holde området omkring træet rent, kan det være en god idé at lægge et lag dækbark omkring træet. På den måde bliver det sværere for ukrudt og græs at skyde op.
Når træet efterhånden er vokset til, kan du godt lade græsset vokse helt ind til stammen.

 

Vanding og gødning af frugttræer

Som regel vil det danske vejr give frugttræer al den fugt, de har brug for. I meget tørre perioder er det dog nødvendigt at vande – særligt ved nyplantede frugttræer. Det er bedre at vande med store mængder vand få gange end hyppig sjatvanding.

Det frarådes at gøde frugttræer med kvælstofholdige gødninger. Kvælstof vil nemlig kun resultere i, at træet udvikler flere blade på bekostning af frugter. Den bedste gødning til frugttræer er almindelig havekompost. Du lægger ganske enkelt bare et tyndt lag kompost rundt om træets stamme hvert forår og lader træet suge næring derfra.

 

Beskæring af frugttræer

Fra naturens side kræver frugttræer ikke beskæring. Beskæring er noget menneskeskabt, og vi gør det for at sikre en overskuelig og harmonisk vækst.

En nænsom beskæring af frugttræer sikrer desuden træets vitalitet, og udtynding af frugterne sikrer, at frugterne bliver større og mere velsmagende. For gode råd til hvordan du skal beskære og udtynde frugttræer, bør du læse vores vejledning til beskæring af frugttræer.

Læs også: Beskæring og udtynding af frugttræer

 

Bestøvning af frugttræer

De fleste frugttræer er ikke selvbestøvende og har derfor brug for at have andre frugttræer i nærheden, der kan befrugte dem. Uden bestøvning danner træet nemlig ikke frugter. For gode råd omkring bestøvning af frugttræer, bør du læse vores vejledning til bestøvning af frugttræer.

Læs også: Bestøvning af frugttræer

 

Vinterdækning af frugttræer

De fleste æble-, pære-, blomme- og kirsebærtræer er fuldt ud vinterhårdføre i det danske klima og behøver derfor ikke dækkes ned om vinteren.

Til gengæld skal du være opmærksom, hvis der kommer sen nattefrost om foråret, når træerne er sprunget ud. Unge frugttræer kan da tage alvorlig skade og for at undgå dette, er det nødvendigt at dække dem ned. Etablerede frugttræer kan også tage skade på de nye skud ved sen nattefrost, men ikke i et omfang, der skader træet permanent.