{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Inddeling af stauder

11. januar 2024
Inddeling af stauder - Plantorama

Inddeling af staudefamilien

Stauder har det til fælles, at de er flerårige planter, men her holder fællestrækkene imidlertid også op. Stauder findes nemlig i et væld af vækstformer, højder og bredder: de kan være flade og bunddækkende, lave og pudeagtige, høje og oprette, buskagtige og spinkle i væksten. Det er altså meget svært at sige noget generelt om udseendet på de planter, vi betegner som stauder.

Se vores udvalg af stauder her

 

Inddeling af stauder efter farve

Fordi der er så stor variation i staudernes vækst, inddeles stauder ofte efter blomsternes farve. Flere stauder fås i mange forskellige farver, og det kan således lade sig gøre at se stauder inden for flere farvekategorier. Der inddeles typisk efter nedenstående farvekategorier.

  • Gule stauder: stauder med gule til orange blomster.
  • Røde stauder: stauder med postkasserøde til mørkerøde blomster.
  • Rosa stauder: stauder med rosa blomster.
  • Violette stauder: stauder med violette til mørklilla blomster.
  • Hvide stauder: stauder med hvide til lysegrønne blomster.

 

Inddeling af stauder efter højde

Udover at opdele stauder efter farve opdeles de også ofte efter højde. Stauderne bliver inddelt i henholdsvis lave, mellemhøje og høje stauder. Det er vigtigt at bemærke, at højdeangivelserne er baseret på den typiske højde, som planten opnår under vækstsæsonen. Der kan naturligvis være udsving afhængig af eksempelvis jordkvalitet og vejrforhold.

  • Lave stauder: stauder der er op til 60 cm høje.
  • Mellemhøje stauder: stauder der er mellem 60 og 120 cm høje.
  • Høje stauder: stauder der er over 120 cm høje.

 

Inddeling af stauder efter anbefalet jordbund

Nogle steder vil du opleve, at stauder bliver inddelt efter, hvilken jordtype de trives bedst i. Her drejer det sig typisk om kategorierne: surbund, almindelig jord og sandet jord.

De fleste steder vil du imidlertid se stauder, der kræver at blive plantet i surbund, under deres egen kategori. Surbundsplanter kræver nemlig et helt særligt jordunderlag, og derfor vælger de fleste haveejere at have separate surbundsbede og staudebede.

 

Inddeling af stauder efter blomstringstid

Et tredje parameter, som stauder ofte inddeles efter, er deres typiske blomstringstid. Nogle stauder har en meget lang blomstring, mens andre stauder har en kortere, men til gengæld rigere blomstring. Ved inddeling efter blomstringstid bliver stauderne inddelt efter, hvilken måned blomstringen typisk begynder i.

 

Inddeling af stauder efter krav til placering

Slutteligt inddeles stauder ofte efter deres krav til placering. Her inddeles stauder i forhold til, om de kræver sol, halvskygge eller skygge. Ved begrebet ‘halvskygge’ skal forstås, at planterne skal have en vis mængde sol om dagen og derefter godt kan tåle at stå i skygge. Endelig findes der stauder, som kan trives både i sol, halvskygge og skygge.