{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Udplantning og pasning af floks

6. december 2023
Floks

Gode råd til udplantning og pasning af floks

 • Placer floks i fuld sol og i en almindelig, veldrænet havejord - gerne i ly for blæst. Høstfloks foretrækker en let fugtig jord, og pude- og lyngfloks foretrækker en let tør jord.
 • Plant gerne ud hele året rundt, så længe jorden ikke er frossen. Husk at vande rigeligt, hvis du planter en varm og tør sommer.
 • Udplant floks ved at grave et plantehul tilpas dybt og bredt, så rødderne ikke bøjes. Løsn jorden i bunden for et bedre rodfæste. Fyld hullet op med en blanding af jord og kompost. Husk at vande rigeligt både før og efter udplantning.
 • Vand høstfloks oftere end pude- og lyngfloks – helst ved roden, da de ikke kan lide våde blade. Gød alle slags floks inden og under blomstring.
 • Læg et lag kompost omkring rødderne for at beskytte mod ydre påvirkninger.
 • ønsker du ikke, at floks skal brede sig, skal du fjerne de visne blomsterhoveder, så planten bruger energi på at danne nye skud frem for frø.
 • Del floks hvert 5. år, så planten ikke bliver for stor og får en forringet blomstring. Du deler ved at klippe planten ned til 10 cm og opgrave den af jorden. Den midterste, træagtige del kasseres, og der dannes nye planter af den ydre del. Husk at nye delte floks skal have 3-4 skud.

Se vores udvalg af stauder her

 

Placering af floks

Floks trives fint i sol og halvskygge, men er der mulighed for det, vil planten helst stå i fuld sol. Planten klarer sig generelt fint i en almindelig havejord. Hvor høstfloks foretrækker en let fugtig jord, vil pude- og lyngfloks trives bedst i en let tør jord. Alle tre arter vil dog klare sig fint i en almindeligt næringsrig, veldrænet havejord.

Floks er bedst egnet til plantning på friland, hvor den kan brede sig, som den vil. Høstfloks egner sig bedst til en placering bag i staudebedet, mens pude- og lyngfloks egner sig bedst til forgrundsbeplantning og som stenbedsplanter.

På grund af høstfloks' højde vil den trives bedst på en beskyttet placering, hvor den ikke kan vælte og knække i blæsevejr.

Floks

Plantetid for floks

Typisk siges det, at stauder skal plantes ud og deles i det tidlige efterår. Reglen om, at stauder skal plantes ud om efteråret, stammer imidlertid fra ”gamle dage”, hvor stauder blev solgt som barrodsplanter. En barrodsplante er meget følsom overfor ydre påvirkninger, og derfor blev det anbefalet, at stauder blev plantet ud om efteråret, hvor jorden er lun og fugtig, og på den måde giver de bare rødder de bedste vækstbetingelser.

I dag dyrkes og sælges stauder imidlertid i potter, og de passes og plejes omhyggeligt med vand og gødning – de er altså langt stærkere og mere sejlivede end barrodede stauder. Derfor kan du i dag plante stauder, herunder også floks, ud hele året rundt – så længe at jorden ikke er frossen, selvfølgelig.

Planter du ud en meget varm og tør sommer, skal du være ekstra påpasselig med at vande rigeligt efter udplantning.

 

Udplantning af floks

Det er meget enkelt at plante floks ud. Sådan gør du:

 • Grav et plantehul, der er så dybt og bredt, at rødderne ikke bøjes.
 • Løsn jorden i bunden af hullet med en greb, så rødderne kan finde rodfæste.
 • Fyld hullet halvt op med vand. Lad vandet trække ned i jorden,
 • Placer planten i en passende højde og fyld op med en blanding af jord og kompost.
 • Vand rigeligt og lad det trække ned i jorden igen. Fyld eventuelt mere jord på.
 • Træd afslutningsvist jorden fast omkring planten.

For at sikre at planten har nok væske at starte sit nye liv på, kan det være en god idé at sætte plantens rødder i blød et par timer inden udplantning. Dette gælder især for høstfloks, som tåler fugt bedre end pude- og lyngfloks.

 

Vanding og gødning af floks

Floks er en meget nøjsom plante, som ikke kræver den store pasningsindsats. Generelt tåler høstfloks bedre et fugtigt miljø end pude- og lyngfloks, som godt kan klare et mere tørt miljø. Høstfloks skal derfor vandes oftere end pude- og lyngfloks.

Floks bryder sig ikke om at stå med våde blade, og derfor er det bedst at vande planten ved roden, fremfor at bruse vand over planten.

Hvad angår gødning, gælder det for alle floks, at de skal gødes inden blomstring og under blomstring. Pude- og lyngfloks skal således gødes i april og slut maj/start juni, mens høstfloks skal gødes i juli og slut august/start september. Du kan både bruge organisk gødning og NPK-gødning, gerne med næringssammensætningen 10-10-10.

Udplantning og pasning af floks - Plantorama

Pasning af foks

Floks’ rødder ligger i det øverste jordlag, og de kan derfor være sårbare overfor ydre påvirkninger. For at sikre at rødderne ikke tager skade, er det derfor en god idé at lægge et lag kompost rundt om plantens rødder.

Floks er selvsående, og du skal være opmærksom på, at de selvsåede planter ikke nødvendigvis ligner moderplanten. Har du en have, hvor planterne gerne må ”gro vildt”, er det oplagt at lade floks brede sig, så du kan nyde alle de forskellige farver, der kommer frem. Vil du imidlertid gerne forhindre selvsåning, er det nødvendigt at fjerne de visne blomsterhoveder. På den måde vil planten bruge sin energi på at danne nye blomster fremfor frø, og du vil således også opleve en længere blomstringstid.

Høstfloks kan blive ret høje, og står de på en lidt udsat plads, kan de have brug for opbinding for ikke at knække. Pude- og lyngfloks beholder bedst deres kompakte og tætte vækstform, hvis de skæres tilbage efter afblomstring.

 

Flytning og deling af floks

Floks har en kraftig årlig tilvækst, og det er derfor ikke kun en mulighed, men en nødvendighed, at planten deles. Når planten bliver for stor, vil den nemlig blive træagtig i midten og få en forringet blomstring. Derfor anbefales det, at floks deles hvert 5. år.

Floks deles, når blomstringen er overstået. Først klippes planten ned til 10 cm højde, og herefter graves den op af jorden. Den deles således, at den midterste, træagtige del kasseres, og der dannes nye planter af den ydre del. Det er vigtigt, at hver ny plante har tre-fire skud. Plant den delte floks med det samme og hold minimum 30 cm afstand mellem hver plante.

Når den delte floks sættes i jorden igen, er det vigtigt at vande og tilføre kompost til jorden, sådan at planten får noget ”at leve af”.