{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Udplantning og pasning af høstanemone

8. december 2023
Høstanemone

Gode råd til udplantning og pasning af høstanemone

 • Placer høstanemone i halvskygge og i en næringsrig humusjord (jord med organisk materiale). Planten breder sig hurtigt og kan udkonkurrere naboplanter, så overvej hvilke planter, der skal stå sammen med høstanemonen.
 • Plant ud i foråret på en overskyet og regnfuld dag, så planten har hele sommeren og efteråret til at danne et stærkt rodnet.
 • Udplant høstanemone ved at grave et plantehul, så dybt og bredt, at rødderne ikke bøjes. Løsn jorden for et godt rodfæste. Husk at vande både før og efter udplantning.
 • Vand planten, så jorden omkring den altid er fugtig. Vand hellere meget, få gange frem for lidt, mange gange. Du kan forkæle planten med gødning i foråret, men det er ikke nødvendigt.
 • Lad de visne plantedele sætte på planten hen over vinteren – de beskytter mod frostskader og ser smukke ud, når de dækkes af sne.
 • Del planten i foråret, hvis du ønsker formering. Det gør du ved at grave planten op og dele den forsigtigt. Rodklumpen behøver ikke være stor, da høstanemoner er meget sejlivede.
 • Vinterdæk gerne nyplantede høstanemoner, som har tendens til frostfølsomhed. Dæk med et lag af nedfaldent løv og granris den først vinter efter udplantning.

Se vores udvalg af stauder her

 

Placering af høstanemone

I dens naturlige omgivelser findes høstanemonen i skovbryn og lysninger, hvor den står i delvis skygge under løvtræer. Derfor er halvskygge den bedste placering hjemme i haven. For meget sol kan nemlig svide blomsterne.

Høstanemone trives bedst i en næringsrig humusjord; det vil sige en jord, der indeholder organisk materiale, som eksempelvis løvaffald eller kompost. Jorden skal være fugtig, men samtidig veldrænet. Planten kan nemlig hverken tåle at stå i en tung, våd jord eller en meget tør jord.

Høstanemone breder sig ivrigt og har derfor brug for en del plads omkring sig. Derfor bør du holde en hvis planteafstand. Du skal desuden overveje, hvilke planter du sætter ved siden af høstanemonen.

Høstanemonen kan nemlig have tendens til at udkonkurrere dens naboer. Dens naboer bør derfor være sejlivede planter. Alternativt er der mange, der vælger at etablere et særskilt bed til høstanemonerne, hvor de kan brede sig, som de vil.

 

Plantetid for høstanemone

Det er en gylden regel, at stauder bør plantes ud om efteråret, og det samme gælder for høstanemonen. Den sejlivede staude kan fint plantes ud i efteråret, hvor jorden stadig er lun fra solens stråler og fugtig fra årstidens nedbør. 

Høstanemoner kan også med fordel udplantes i foråret, da rødderne så får lang tid til at etablere sig inden vinteren. Uanset om du planter ud i efteråret eller foråret, er det en fordel at vælge en dag med overskyet vejr.

Skarp sol kan nemlig svide planterne, så er der udsigt til en periode med overskyet – og gerne regnfuldt – vejr, er det derfor dér, du skal slå til.

 

Udplantning af høstanemone

Det er ganske enkelt at plante høstanemoner ud. Sådan gør du:

 • Grav et plantehul, der er så bredt og dybt, at rødderne ikke bøjes.
 • Løsn jorden i bunden af hullet og fyld det helt op med vand. Lad vandet trække ned i jorden, så der er masser af fugt til rødderne.
 • Placer planten i en passende højde og fyld plantehullet med jord.
 • Vand afslutningsvist og træd jorden fast omkring planten.
Høstanemone

Vanding og gødning af høstanemone

Jorden omkring høstanemonen skal gerne holdes fugtig, og derfor er det nødvendigt at vande planten jævnligt. Det er bedst at vande meget af gangen, men få gange, fremfor at sjatvande dagligt. På den måde vil vandet nemlig nå ned til høstanemonens dybtgående rødder.

Er høstanemonen plantet i en næringsrig jord, kræver planten ikke den store opmærksom, hvad gødning angår. Hvis du gerne vil forkæle planten, kan du gøde om foråret, når planten samler energi til en lang blomstring – men det er altså ikke nødvendigt at tilføre gødning til planten.

 

Pasning af høstanemone

Med sine høje, slanke stængler kunne høstanemonen godt ligne en staude, der har brug for opbinding. Stænglerne er imidlertid stærkere end de ser ud til, og planten har derfor ikke brug for opbinding.

Høstanemonen taber sine blade og visner hen i takt med, at frosten sætter ind, og mange fristes derefter til at klippe den visne plante ned. Du bør imidlertid ikke fjerne de visne plantedele før om foråret. Dels beskytter de visne plantedele mod frostskader, dels er den visne høstanemone utroligt smuk om vinteren, når den dækkes af rimfrost og sne.

Høstanemonen breder sig både ved at sende rødder ud i alle retninger og ved selvsåning. Hvis du gerne vil undgå selvsåning, bliver du nødt til at fjerne frøstandene, når de begynder at blive lyse. Da er frøene nemlig klar til at løsne sig.

 

Deling og flytning af høstanemone

Høstanemone tåler deling, og deling er da også den klart bedste metode til formering. Du graver ganske enkelt bare planten op, og deler den forsigtigt. Høstanemonens rødder er sejlivede, og du behøver derfor ikke en særligt stor rodklump for, at delingen lykkes.

Vil du gerne af med dine høstanemoner, står du overfor noget af en opgave. Høstanemonen har nemlig meget dybtgående rødder, og hvis der efterlades bare de mindste rodklumper, vil de sejlivede rødder danne en ny plante.

Vil du gerne fjerne høstanemonen fra et område, er det derfor nødvendigt at grave meget dybt og luge ofte i lang tid efter flytningen. Normalt siges det, at stauder skal deles og flyttes om efteråret, når blomstringen er overstået.

Høstanemonen er dog en undtagelse. Delte og flyttede høstanemoner har nemlig brug for lang tid til at etablere sig inden vinteren. Derfor bør du dele og flytte høstanemoner om foråret.

 

Vinterdækning af høstanemone

Når først høstanemonen er etableret, er den meget hårdfør og behøver derfor ikke dækning om vinteren. Nyplantede høstanemoner kan derimod have tendens til frostfølsomhed.

For at undgå at de nyplantede høstanemoner får frostskader, kan det derfor være en god idé at dække dem med et lag af nedfaldent løv og granris den første vinter efter udplantningen.