{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Udplantning og pasning af ridderspore

5. november 2023
Udplantning og pasning af ridderspore - Plantorama

Gode råd om udplantning og pasning af ridderspore

 • Placer ridderspore i en let fugtig og næringsrig jord. Du kan skabe en fugtig, gennemtrængelig og næringsrig jord ved at blande muldjord med kompost. Planten skal gerne placeres i fuld sol med rolige læforhold.
 • Plant gerne ud hele året rundt, så længe jorden ikke er frossen. Husk at vande rigeligt, hvis du planter ud en varm og tør sommer.
 • Udplant ridderspore i et så dybt og bredt hul, at rødderne ikke bøjes. Løsn jorden i bunden, så rødderne kan ”få godt fat” og fyld på med jord iblandet kompost. Husk afslutningsvist at vande og træde jorden fast omkring planten.
 • Vand ridderspore så ofte, at jorden holdes let fugtig. Husk at vande tilstrækkeligt i tørre perioder. Gød planten med kompost – dog ikke efter august, hvor planten påbegynder sin vinterdvale.
 • Forny ridderspore hvert 4. år, så du undgår, at de danner færre blomster. Du kan dele, flytte og omplante ridderspore i det tidlige forår. Husk at vande og gøde rigeligt med kompost under og efter udplantning.
 • Vinterdæk planten med et lag nedfaldne blade og grangrene, inden frosten kommer.

 

Placering af ridderspore

I naturen vokser ridderspore i skovbryn, krat og på enge – det vil sige, jordbunde som er kendetegnet ved at være relativt fugtige. Det betyder, at ridderspore ikke vil trives i en tør og sandet jord.

Jorden skal derimod være let fugtig og næringsrig. Du opnår en god jord til ridderspore, hvis du blander muldjord med kompost. På den måde får du en jord, der både er en anelse fugtig, gennemtrængelig og næringsrig.

Udover at ridderspore skal have den rette jordbund, har de også brug for en placering med rolige læforhold. De høje, slanke ”spir” kan nemlig godt tage skade og knække i blæsevejr. Derfor er det vigtigt, at de får en placering mellem andre høje planter, som eksempelvis prydgræsser eller buske.

Sidst men ikke mindst har ridderspore brug for en placering i fuld sol. Planten tåler også halvskygge, men den vil blomstre rigest og længst, hvis den står i fuld sol. Har du ikke mulighed for at give ridderspore en beskyttet placering, kan du undgå, at de tager skade af blæsevejret ved at binde dem op eller ved at give dem en plantestøtte at vokse op ad.

Udplantning og pasning af ridderspore - Plantorama

Plantetid for ridderspore

Typisk siges det, at stauder skal plantes ud og deles i det tidlige efterår. Reglen om, at stauder skal plantes ud om efteråret, stammer imidlertid fra ”gamle dage”, hvor stauder blev solgt som barrodsplanter.

En barrodsplante er meget følsom overfor ydre påvirkninger, og derfor blev det anbefalet, at stauder blev plantet ud om efteråret, hvor jorden er lun og fugtig og på den måde giver de bare rødder de bedste vækstbetingelser.

I dag dyrkes og sælges stauder imidlertid i potter og de passes og plejes omhyggeligt med vand og gødning – de er altså langt stærkere og mere sejlivede end barrodede stauder. Derfor kan du i dag plante stauder, herunder også ridderspore, ud hele året rundt – så længe at jorden ikke er frossen, selvfølgelig.

Planter du ud en meget varm og tør sommer, skal du være ekstra påpasselig med at vande rigeligt efter udplantning.

 

Udplantning af ridderspore

Det er meget nemt at plante ridderspore ud. Sådan gør du:

 • Grav et plantehul, der er så dybt og bredt, at rødderne ikke bøjes.
 • Løsn jorden i bunden af hullet, så rødderne kan få et godt rodfæste.
 • Fyld plantehullet helt op med vand og lad det trække ned, hvis jorden er tør.
 • Placer planten i hullet og fyld i med en blanding af kompost og jord.
 • Vand afslutningsvist og træd jorden fast omkring planten.
Udplantning og pasning af ridderspore - Plantorama

Vanding og gødning af ridderspore

Ridderspore er både tørstige og sultne planter, og derfor skal de både vandes og tilføres næring. Der findes ikke nogen faste regler for, hvor tit du skal vande, da det afhænger af jordens evne til at bevare fugten og nedbøren fra oven. Du må simpelthen holde øje med sin ridderspore og sørge for, at den holdes let fugtig. Særligt i tørre perioder er det vigtigt at vande.

Du behøver ikke købe gødning til ridderspore, men i stedet bør du give dem kompost i løbet af sommeren. Du må ikke tilføre planten næring – hverken gødning eller kompost – efter august, da planten her begynder at ”pakke sammen” for at gå i vinterdvale.

Hvis du løbende fjerner de visne blomsterstande, vil du kunne fremtvinge endnu en blomstring i efteråret. Du skal dog være opmærksom på, at den næste blomstring ikke bliver nær så kraftig som den første.

 

Deling og flytning af ridderspore

Ridderspore kan deles, og det er faktisk en rigtig god idé at forny planten hvert 4. år. Ridderspore, der bliver ældre end det, kan nemlig have tendens til at danne færre blomster. Når du deler planten, skal du være forsigtig og passe på ikke at skade rødderne.

Det bedste tidspunkt for deling og flytning af ridderspore er i det tidlige efterår. Ved flytning og omplantning skal du give planterne rigeligt med kompost at starte deres nye liv med. Det er desuden vigtigt at vande rigeligt – både under udplantningen og også i tiden efter.

 

Vinterdækning af ridderspore

De fleste sorter af ridderspore er fuldt vinterhårdføre, men der findes også sorter, som har tendens til frostfølsomhed. For at være på den sikre side anbefales det derfor, at du dækker ridderspore med et lag nedfaldne blade med grangrene ovenpå, inden frosten kommer.