{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Udplantning og pasning af staudelupin

8. december 2023
Udplantning og pasning af staudelupin - Plantorama

Gode råd til udplantning og pasning af staudelupin

 • Placer staudelupin i almindelig havejord - gerne iblandet lidt sand, så jorden er let. Planten trives bedst i fuld sol på en beskyttet placering.
 • Plant gerne ud hele året rundt, så længe jorden ikke er frossen. Husk at vande rigeligt, hvis du planter en varm og tør sommer.
 • Udplant staudelupin ved at grave et dybt hul, så planten kan udvikle sin dybe pælerod. Fyld havejord iblandet sand under og omkring rødderne og vand rigeligt. Husk at træde jorden fast omkring planten efter udplantning.
 • Vand og gød ikke, da planten fra naturens side får al den nødvendige væske og næring, som den har brug for. Desuden foretrækker en staudelupin tørre forhold.
 • Vær opmærksom på, at staudelupiner breder sig hurtigt. ønsker du ikke det, kan du fjerne de afblomstrede blomsterstande, inden der udvikles frøbælge.
 • Del ikke staudelupin - det er vanskeligt på grund af dens pælerod. ønsker du flere lupiner i haven, kan du lade dem formere sig naturligt eller udplante flere planter.
 • Vinterdæk staudelupiner med et lag nedfaldent løv og granris, hvis de er af en frostfølsom sort. Generelt er planten dog fuldt vinterhårdfør.

Placering af staudelupin

En staudelupin har dybtgående, kraftige rødder, som kan suge masser af næring til sig. Derfor stiller planten ikke de store krav til jordkvaliteten. Den klarer sig fint på en helt almindelig havejord - og kan sågar klare sig på selv meget mager, sandet jord. Faktisk foretrækker staudelupin en let jord fremfor en tung, lerholdig jord. Det kan derfor være en god idé at blande sand i jorden, hvor du påtænker at plante staudelupiner.

Staudelupiner stiller dog krav til lysforholdene: en staudelupin trives nemlig bedst i fuld sol. Den vil også kunne klare sig i halvskygge, men den blomstrer smukkest, hvis den står i fuld sol.

Staudelupinens høje, slanke stængel gør, at planten har brug for en beskyttet placering - ellers kan plantens blomstertop nemlig godt brække af ved hård blæst.

Udplantning og pasning af staudelupin - Plantorama

Plantetid for staudelupin

Typisk siges det, at stauder skal plantes ud og deles i det tidlige efterår. Reglen om, at stauder skal plantes ud om efteråret, stammer imidlertid fra ”gamle dage”, hvor stauder blev solgt som barrodsplanter.

En barrodsplante er meget følsom overfor ydre påvirkninger, og derfor blev det anbefalet, at stauder blev plantet ud om efteråret, hvor jorden er lun og fugtig og på den måde giver de bare rødder de bedste vækstbetingelser.

I dag dyrkes og sælges stauder imidlertid i potter og de passes og plejes omhyggeligt med vand og gødning – de er altså langt stærkere og mere sejlivede end barrodede stauder. Derfor kan du i dag plante stauder ud hele året rundt - så længe at jorden ikke er frossen, selvfølgelig.

Planter du ud en meget varm og tør sommer, skal du være ekstra påpasselig med at vande rigeligt efter udplantning.

 

Udplantning af staudelupin

Det er meget enkelt at plante staudelupiner ud. Sådan gør du:

 • Grav et tilpas dybt hul, hvor jorden er løs i dybden, da staudelupiner udvikler en meget dyb pælerod.
 • Fyld en blanding af havejord og sand i bunden af plantehullet.
 • Placer planten i en passende højde og fyld jordblandingen omkring planten.
 • Vand afslutningsvist og træd jorden fast omkring planten.
Udplantning og pasning af staudelupin - Plantorama

Vanding og gødning af staudelupin

Staudelupiner er meget nøjsomme og kræver ikke den store pasning. De er skabt til at leve på næringsfattig jord, og derfor er det ikke nødvendigt at tilføre planten gødning. Den foretrækker desuden tørre forhold, og det er derfor heller ikke nødvendigt at vande den. En staudelupin skal nok få den næring og væske, den har brug for fra naturens side.

Staudelupiner er selvsående og breder sig meget flittigt. Samtidig er de meget dominerende. Derfor er staudelupiner faktisk på Naturstyrelsens liste over plantearter, der potentielt kan udvikle sig til landskabsukrudt.

Planter du staudelupiner i din have, skal du altså være opmærksom på, at én plante hurtigt kan blive til en hel koloni. Ønsker du ikke det, er det nødvendigt at fjerne de afblomstrede blomsterstande, før de udvikler sig til frøbælge.

Hvis du løbende fjerner de afblomstrede blomsterstande (skær hele blomsterstanden af), kan du fremtvinge endnu en blomstring.

 

Deling af staudelupin

Staudelupiner har meget dybtgående pælerødder, og derfor er det meget vanskeligt at dele dem – det anbefales altså, at du ikke forsøger dig med det. Hvis formålet ved delingen er formering, anbefales det i stedet at lade planten frøformere sig. Frøene spirer meget villigt, og du vil hurtigt kunne få mange lupiner, hvis du lader naturen gå sin gang.

Ved frøformering kan du ikke være sikker på, at de nye planter får præcist samme farve som moderplanten, så har du forelsket dig i en bestemt farve, må du ud og købe flere planter af den sort. 

 

Vinterdækning af staudelupin

Langt de fleste staudelupiner er fuldt vinterhårdføre i Danmark og behøver derfor ikke at blive dækket om vinteren. Der findes dog enkelte sorter, som er frostfølsomme og som derfor skal dækkes med et lag nedfaldent løv og granris om vinteren for ikke at tage skade.