{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Udplantning og pasning af storkenæb

24. oktober 2023
Plantorama | Udplantning og pasning af storkenæb (geranium)

Kort om udplantning og pasning af storkenæb

 • Placer storkenæb i fuld sol i en tør jord. Er din jord leret, kan du blande lidt sand i. Er din jord derimod sandet, kan du blande den med muldjord eller kompost.
 • Plant storkenæb ud hele året rundt, så længe jorden ikke er frossen.
 • Vand og gød ikke storkenæb, da den får næring nok gennem jorden. Du kan tilføre planten kompost i foråret.
 • Del og flyt planten i efteråret, hvor jorden er lun og fugtig.

Storkenæb (Geranium): Hårdfør og nøjsom staude

Slægten storkenæbGeranium, består af mere en 400 arter, som er udbredt rundt om i Europa, Asien og Nordamerika. De storblomstrede arter bruges som prydplanter og det er dem, vi bruger som haveplanter. Det drejer sig primært om hvidgrå storkenæb, pragtstorkenæb, storrodet storkenæb, tæppestorkenæb, blodrød storkenæb og engstorkenæb.

Geranium er en staude eller etårig plante med håndstrengede blade og blomster, der ofte sidder parvist. Generelt er storkenæb en hårdfør staude, der ikke kræver megen pasning. Stauden findes i mange varierende størrelser med enkle eller halvfyldte blomster i rosa, hvide, blå og lilla nuancer.

Storkenæbets blomstring afhænger af, hvilken art det er. Nogle blomstrer i maj/juni, eksempelvis Geranium phaeum, men andre blomstrer fra sommer til vinter, eksempelvis Geranium rozanne. Fælles for dem alle er, at de generelt blomstrer et par måneder hen over sommerhalvåret.

Planten findes i mange størrelser, fra 15 cm og op til 60 cm. Planten har grønne blade og korte, tynde stængler med endestillede blomster, som oftest sidder parvis sammen. Blomstringen strækker sig over et par måneder om sommeren og nogle sorter blomstrer endda helt fra juni til september. Navnet ”storkenæb” har planten efter sigende fået på grund af dens lange, næblignende frugter.

 

Geranium er en god bunddækkende staude

Geranium (storkenæb) har en tæt og kompakt bladvækst forneden, hvilket gør den til en fantastisk bunddækkende staude. Der er lidt forskel på hvor brede, de enkelte arter og sorter af storkenæb bliver, men man skal regne med 4-9 planter per kvadratmeter for at planterne slutter helt tæt om jorden.

Som bunddækkende plante udmærker arten storrodet storkenæb, Geranium macrorrhizum, sig desuden ved at være stedsegrøn. Den falmer ganske vist om efteråret, men bevarer løvet vinteren igennem. Den dækker altså jorden hele året rundt og er på den måde en fortræffelig bunddækkeplante.

 

Populære arter

 • Geranium phaeum (bølgekronet storkenæb): Får sortrøde blomster i juni-august. Planten bliver mellem 30-70 cm høj.
 • Geranium rozanne: Får blåviolette blomster i juni-september. Planten bliver cirka 50 cm høj.
 • Geranium cinereum (hvidgrå storkenæb): Får hvidgrå blomster i juni-september. Planten bliver mellem 10-15 cm høj.
Plantorama | Udplantning og pasning af storkenæb (geranium)

Placering af storkenæb

De fleste arter af storkenæb kan tåle halvskygge – nogle endda fuld skygge. Planten trives dog bedst i fuld sol – her vil den i hvert fald blomstre rigest. Planten stiller ikke de store krav til jordbunden.

Faktisk har den britiske gartner og forfatter til mange havebøger, Margery Fish, efter sigende udtalt: ”Er du i tvivl, så plant en geranium” – og med det mente hun, at storkenæb kan klare sig stort set overalt.

Du skal dog være opmærksom på, at storkenæb oftest foretrækker en tør jord frem for en tung og våd jord. Er jorden leret, er det derfor en god idé at blande lidt sand i. Omvendt må jorden helst heller ikke være meget sandet og mager. Her vil det være nødvendigt at blande muldjord og kompost i.

Generelt kan du sige, at storkenæb trives godt i en helt almindelig dansk havejord. Storkenæb kan i princippet bruges både i krukker og på friland, men den gør sig bedst på friland, hvor den kan få lov til at brede sig, som den gerne vil.

 

Udplantning af storkenæb

Storkenæb kan som udgangspunkt plantes ud året rundt, så længe jorden ikke er frossen. Det er meget enkelt at plante storkenæb ud. Sådan gør du:

 • Grav et plantehul, der er så dybt og bredt, at plantens rødder ikke bøjes.
 • Løsn jorden i bunden af plantehullet, så rødderne kan få rodfæste.
 • Placer planten i en passende højde i plantehullet og fyld jord op omkring den.
 • Vand afslutningsvist og træd jorden fast omkring planten.

 

Plantetid for storkenæb

Typisk siges det, at stauder skal plantes ud og deles i det tidlige efterår. Reglen om at stauder skal plantes ud om efteråret stammer imidlertid fra ”gamle dage”, hvor stauder blev solgt som barrodsplanter.

En barrodsplante er meget følsom overfor ydre påvirkninger og derfor anbefalede man, at stauder blev plantet ud om efteråret, hvor jorden er lun og fugtig og på den måde giver de bare rødder de bedste vækstbetingelser.

I dag dyrkes og sælges stauder imidlertid i potter og de passes og plejes omhyggeligt med vand og gødning – de er altså langt stærkere og mere sejlivede end barrodede stauder. Derfor kan man i dag plante stauder, herunder også storkenæb, ud hele året rundt – så længe at jorden ikke er frossen, selvfølgelig.

 

Pasning af storkenæb

Storkenæb er ofte at finde på lister over nemme stauder. Planten er nemlig både hårdfør, sund og nøjsom. Den tåler selv hård frost, den bliver nærmest aldrig ramt af sygdomme og den kræver nærmest ingen pasning.

Storkenæb trives bedst i fuld sol, da du så får den smukkeste og rigeste blomstring. De fleste arter tåler dog halvskygge og nogle endda fuld skygge. Du skal plante storkenæb ud i en tør jord, der ikke indeholder for meget ler. Du kan forbedre en leret havejord ved at blade lidt sand i. På trods af det vil storkenæb som oftest klare sig fint i almindelig dansk havejord.

Den er tørketålende og behøver derfor ikke at blive vandet. Den behøver heller ikke få tilført gødning, hvis den er plantet i en nogenlunde næringsrig jord. For at sikre planten næring kan du eventuelt give den en gang kompost hvert forår.

 

Deling og flytning af storkenæb

Du kan godt dele og flytte storkenæb, og det bedste tidspunkt at gøre det på er om efteråret, hvor jorden er lun efter sommeren og godt fugtig som følge af årstidens regn. På den måde er vækstbetingelserne bedst om efteråret.

 

Vinterdækning af storkenæb

Storkenæb er fuldt vinterhårdfør og behøver derfor ikke dækkes om vinteren.