{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Surbundsplanter

Haveplanter

Surbundsplanter

I guiden får du tips & tricks til surbundsplanter.

Surbundsbed med lyng og rhododendron

En lang række af de mest elskede prydplanter er surbundsplanter. Disse planter kræver en meget let, porøs og spagnumholdig jordbund med en lav pH-værdi.

Derfor er det en fordel at plante surbundsplanter i bede adskilt fra havens øvrige planter. En sur jord er typisk en tør jord iblandet organisk materiale, som nedbrydes langsomt.

pH-værdiens betydning for surbundsplanter

Er der kalk i jorden, betegnes den som basisk med en pH-værdi på over 5,5. Hvis pH-værdien er under 5,5 vil den i plantesammenhæng være sur.

Haverne herhjemme består primært af ler- og kalkholdig jord, hvor pH-værdien er på 6,5-7. Surbundsjorden findes dog mange steder naturligt.

Hvilke planter egner sig til surbundsbed?

De planter, som trives i surbund, er typisk hedeplanter eller skovplanter. Af velegnede planter kan nævnes lyng, rhododendron og blåbær.

Planterne er vant til at klare sig med en begrænset solmængde og kan ikke optage de næringsstoffer, som findes i en almindelig basisk lerjord.

gode råd til plantning og pasning af rhododendron samt gode råd til plantning og pasning af lyng.

Gode råd til surbundsplanter

Vi har i Plantorama en stor viden og erfaring med planter til surbund, og deler her i guiden vores bedste tips og tricks med dig.

Du får blandt andet inspiration til brug af blåbær, tyttebær og tranebær i surbundbedet.