{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Træer

Udplantning og pasning af grantræer

6. maj 2024
Udplantning og pasning af grantræer - Plantorama

Grantræer i haven

Granslægten, Picea, er en slægt af stedsegrønne nåletræer, der findes i mange forskellige størrelser og former, fra de tårnhøje træer til de små dværgvarianter. Fælles for dem alle er den harpiksholdige bark og de firkantede, stikkende nåle.

Det er i granslægten, man finder de klassiske grantræer, blandt andet rødgran, sukkertopgran og blågran. Et andet populært grantræ, der især anvendes som juletræ, er nordmannsgranen. Dette træ tilhører dog slægten af ædelgran.

ædelgranslægten, Abies, er en slægt af store, stedsegrønne nåletræer, som alle bærer kogler. Modsat granslægten bærer ædelgraner ikke-stikkende nåle.

Fælles for begge slægter af grantræer er, at de er stedsegrønne og derfor står med flotte blå eller grønne nåle året rundt. Udover at være stedsegrønne er grantræer, både store og små arter, med til at give haven karakter.

Også i naturen er grantræerne flot repræsenterede. Faktisk er rødgranen det mest almindelige træ i de danske skove, hvor de dækker hele 14,9% af skovarealet (kilde: skovforeningen.dk).

Danmark hører desuden til blandt Europas største producenter af juletræer. årligt dyrker vi 10 millioner træer her i landet, hvor de fleste er nordmannsgran (kilde: lbst.dk).

 

Gran som hæk

Gran udmærker sig som hækplanter ved at være hårdføre og nøjsomme planter. En granhæk vil kunne klare sig på selv meget næringsfattige sandjorde.

Grantræernes grene vokser generelt vandret og jævnt, så du får forholdsvist hurtigt en flot og tæt hæk, der er grøn hele året rundt. Derudover er en granhæk let at beskære til en ønsket form.

Udplantning og pasning af grantræer - Plantorama

Udplantning af gran

Grantræer trives bedst på en solrig placering i en fugtig og veldrænet havejord. De tolererer dog også at stå under mere beskedne vilkår, fx i sandede og næringsfattige jorde. Det vigtigste er, at grantræerne ikke plantes for tæt på anden beplantning, da flere af arterne kan blive meget høje.

For langt de fleste grantræer er efteråret det mest optimale tidspunkt for udplantning. Her er jorden stadig lun fra sommeren og tilpas fugtig fra årstidens nedbør. Du skal helst undgå at plante, når der er meget tørre og våde forhold eller når jorden er frossen.

Som tommelfingerregel kan nåletræer, med undtagelse af nordmannsgran, plantes fra september til midt december. Plantning i efteråret giver træerne en bedre start det efterfølgende forår, fordi de har haft tid til at etablere sig. Nordmannsgran kan plantes fra august – september.

Du kan sagtens plante et mindre grantræ i en krukke og senere plante det ud i haven. Følg da vejledningen til plantning og pasning af grantræer i krukke og dernæst disse tips til udplantning i haven.

 

Sådan gør du

  • Grav et rigeligt stort plantehul, som er tilpasset rodnettets størrelse. Plantehullet skal være så stort, at træets rødder ikke bøjes sammen nede i hullet.
  • Løsn jorden i bunden af plantehullet.
  • Fyld plantehullet helt op med vand, og lad det derefter trænge ned i jorden.
  • Sæt træet ned i plantehullet, og sørg for at rødderne er udstrakte. Træet skal stå i samme dybde, som det gør i plastikpotten.
  • Fyld plantehullet op med jord, og tryk jorden fast omkring træet. På den måde sikrer du bedst, at rødderne får kontakt med jorden.
Udplantning og pasning af grantræer - Plantorama

Pasning af grantræer

Grantræer har, ligesom de fleste andre træer, brug for mest pleje det første års tid efter udplantning. Her er det især vigtigt, at du får vandet og gødet træet tilstrækkeligt, så det etablerer sig godt og vækster fornuftigt. Når grantræet har etableret sig, er pasningen på et minimum.

I grantræets første vækstsæson er det vigtigt at vande regelmæssigt, så jorden holdes fugtig. Dette skal selvfølgelig reguleres i forhold til mængden af regn. Når først grantræet er etableret, er det kun nødvendigt at vande i særligt tørre og varme perioder, hvor rødderne ikke kan hente tilstrækkeligt væske fra jorden.

Har du plantet grantræet i efteråret, kan du med fordel tilføre organisk gødning første gang det efterfølgende forår. Organisk gødning er typisk langtidsvirkende, hvorfor det kun er nødvendigt at gøde træet én gang årligt.

Sammen med vanding er fjernelse af ukrudt og græs omkring træet nødvendigt, hvis du skal have succes. Grantræet har brug for masser af energi under etableringsfasen det første års tid, hvorfor det ikke skal konkurrere med ukrudtet om vand og næringssalte.

 

Grantræer i krukker

Du kan sagtens plante gran i dine krukker, hvis du vælger nogle af de mindre arter. Særligt sukkertopgranen er velegnet som krukkeplante, da den er langsomt voksende og ikke bliver synderligt stor.

Når grantræer plantes i krukker, kræver det lidt mere af dig i forhold til pasningen. Når et grantræ plantes ud i havejorden, har det mulighed for selv at finde vand og næring via rodnettet. Træet får ikke de samme muligheder i en krukke, hvorfor det er nødvendigt at tilføre vand og næring selv.

Hvis dine grantræer i krukker skal trives optimalt, skal du gøde årligt og vande regelmæssigt. Husk at krukken skal have dræn i bunden, så grantræets rødder ikke står og sopper i vand.

 

Beskæring af gran

Grantræer er generelt sunde planter, som passer sig selv fint uden beskæring. Nogle træer kan dog blive for store og brede, så de er generende i haven, hvorfor en beskæring bliver nødvendig.

Er grantræet blevet for bredt, kan du skære de grene, som er for lange, af, så de skjules af nogle andre grene. Vær dog særligt opmærksom ved beskæring af dværgvarianter, som let får ødelagt deres fine form.

Hvis du gerne vil begrænse dit grantræs bredde, kan du knibe vækstpunkter af på de grene, som er for lange. Dette skal gøres en gang årligt i foråret eller tidligt på sommeren. Grantræer, som er blevet for høje, kan toppes og beskæres i en fin form efterfølgende.

Udplantning og pasning af grantræer - Plantorama

5 populære grantræer

1 Nordmannsgran

Nordmannsgran, Abies nordmanniana, har en bred, kegleformet vækst, og det kan blive helt op til 35 m højt. Det er ofte nordmannsgranen, som vi anvender til juletræer. Træets bark er glat og mørk gråbrun. I modsætning til andre ædelgraner har nordmannsgran ikke de harpiksfyldte blærer, som ellers er kendetegnet for denne slægt.

Nordmannsgran har stive og læderagtige nåle, der har et lille indhak i spidsen. Nålenes overside er blank og mørkegrøn, mens deres underside har to hvidblå striber. Denne gran får oprette og cylindriske kogler, men de ses først efter 15 – 20 år.

 

2 Sukkertopgran

Sukkertopgran, Picea glauca ’Conica’, er et lille grantræ med en tæt og kegleformet vækst. Granen er en dværgsort af Hvidgran, Picea glauca, som opstod spontant i naturen. I dag er den en helt almindelig haveplante.

Sukkertopgran har typisk en kortere stamme med hovedgrene, som dækkes af et tæt nåledække. Træet har smalle og spidse nåle, som er lysegrønne og runde i tværsnit. Sukkertopgran kan godt producere blomster og kogler, men det ses meget sjældent.

 

3 Rødgran

Rødgran, Picea abies, har en opret og kegleformet vækst, og det kan blive helt op til 40 m højt. Træets bark er rødbrun, men bliver senere kobberfarvet med tynde skæl.

Rødgranen har stive og stikkende nåle, der i tværsnit er firkantede. Nålene er græsgrønne på både over- og underside, hvor de på undersiden vokser opad eller udad og på oversiden vokser fremad.

 

4 Blågran

Blågran, Picea pungens, er et stort nåletræ med en bred og kegleformet vækst. Træets bark er først brun og bliver senere grå. Blågranen har meget stikkende og stive nåle, som changerer fra frisk grøn, over grågrøn, til blågrøn. Blågran får små og hængende kogler, der er lysebrune og ovale.

 

5 Serbisk gran (søjlegran)

Søjlegran, Picea omorika, har en slank og opret vækstform med grene, der hænger nedad i buer, og spidser, der bøjer opad. Træets bark er rødbrun og bliver senere helt brun. Søjlegranens nåle er mørkegrønne og let stikkende. Nålenes underside kan se lys ud på grund af de to hvide striber. Granen får små, hængende kogler.