{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Træer

Udplantning og pasning af lindetræ

3. november 2023
Udplantning og pasning af lindetræ - Plantorama

Lindetræ i haven

Lindetræ, Tilia cordata, er også kendt under navnet småbladet lind og skovlind. Alle betegnelserne dækker dog over det samme type træ, nemlig et løvfældende træ, som er særligt udbredt i Europa. Lindetræet har vokset i Danmark i 9500 år, og ses oftest plantet i parker og haver samt langs alleer.

Det særlige ved lindetræet er, at det i juli og august måned står med flotte, gullige og velduftende blomster. Også bladene er utroligt fine. De er lysegrønne og hjerteformede, og skifter i efteråret til smukke høstfarver.

Lindetræet kan blive op til 30 m højt, men kan fint beskæres, så det passer som havetræ og hæk. Planter du småbladet lind som hæk, kan du desuden glæde dig over, at du får en nøjsom og nem hæk.

 

Udplantning af lindetræ

Småbladet lind trives bedst på en solrig placering, men kan også klare sig udmærket i halvskygge. Det er mest optimalt at plante lindetræet i en muldrig og fugtig havejord. Du kan med fordel placere træet ud til en villavej, da det både tåler forurenet byluft og vejsalt.

Når du har fundet en god placering i haven, er det tid til udplantning af din lind. Her er det vigtigt, at du ikke laver plantehullet for dybt, da du så risikerer, at stammebarken er konstant våd. Sker dette, vil træet hurtigt mistrives og dø.

Et lindetræ skal plantes, så rodudløberne kan skimtes, når du har fyldt jord ovenpå. Det betyder, at dybden på plantehullet skal tilpasses det enkelte træ. Når du har placeret lindetræet i en passende dybde, er der bare tilbage at fylde jord ovenpå og træde den sammen omkring træet.

Udplantning og pasning af lindetræ - Plantorama

Vanding af småbladet lind

Noget af det vigtigste, i forhold til pasning og pleje af dit lindetræ, er at vande det rigeligt den første tid efter udplantning. Du skal sørge for at vande lindetræet godt igennem lige efter, du har plantet det, så både plantehullet og jorden omkring er gennemvædet.

Det er essentielt, at småbladet lind bliver vandet med jævne mellemrum det første år som mimimum, da det er i denne periode, at træet skal etablere et godt og stærkt rodnet. Først når lindetræet har etableret sig, kan du stoppe med de regelmæssige vandinger.

Ligesom ved størstedelen af alle andre planter er det mest optimalt at vande småbladet lind rigeligt få gange frem for at sjatvande ofte. Dermed ikke sagt, at lindetræet ikke skal vandes særligt ofte i etableringsfasen.

Når dit lindetræ har etableret et godt rodnet, er det kun nødvendigt at vande i særligt tørre og varme perioder, hvor rødderne ikke kan hente tilstrækkeligt væske fra jorden.

 

Opbinding af nyplantet lindetræ

I forbindelse med udplantning af et lindetræ skal du overveje, om det er nødvendigt at opbinde det den første tid efter udplantningen. Står træet eksempelvis et sted med meget vind, kan det være svært for træet at etablere sig ordentligt uden støtte.

Når du laver en opbinding af et nyplantet lindetræ, skal du huske på, at det faktisk er roden og ikke selve træet, som har brug for støtte. Træstammen og grenene skal stadig kunne bevæge sig frit, hvorfor det er vigtigt, at opbindingen er så lav som mulig (ca. 50 – 75 cm).

Du kan fjerne opbindingen igen, når rodnettet har etableret sig. Du kan spotte, hvornår lindetræet er etableret, når grenenes længdevækst svarer til den normale tilvækst for lindetræer (25 – 35 cm).

Udplantning og pasning af lindetræ - Plantorama

Husk at fjerne ukrudt det første år

Sammen med vanding er fjernelse af ukrudt og græs omkring træet nødvendigt, hvis du skal have succes med småbladet lind. Lindetræet har brug for masser af energi under etableringsfasen det første års tid, hvorfor det ikke skal konkurrere med ukrudtet om vand og næringssalte.

Derfor er det nødvendigt at fjerne ukrudtet omkring træet. Det er især vigtigt at fjerne plænegræs, da det danner udløbere, som hurtigt stjæler alle næringssaltene og væsken i jorden. Vi anbefaler, at du laver en 60 – 100 cm græsfri cirkel omkring dit lindetræ – jo større træ, des større græsfri cirkel.

Det er vigtigt, at du det første år holder cirklen omkring lindetræet fri for græs og ukrudt, så det har adgang til mest mulig næring. Du kan med fordel dække den bare jord med barkflis, som holder på fugten og beskytter med solen.

 

Beskæring af lindetræ

Ønsker du at beskære dit lindetræ, skal du helst undgå at beskære mere end højst nødvendigt. Beskæring er nemlig noget, vi haveejere ”har fundet på”, så træerne holder en passende størrelse og form til vores haver. I virkeligheden vokser træer fint i naturen uden beskæring, så det er ikke en nødvendighed.

Det kan dog af ovennævnte årsager være fordelagtigt at foretage en beskæring af sit lindetræ. Det har tidligere været meget almindeligt at beskære træer i vinterhalvåret, men i nyere tid anbefales det faktisk at beskære om sommeren.

Det mest optimale tidspunkt til beskæring af lindetræer er fra juli til midt september, hvor deres vækst er aftaget, og de har opsamlet masser af energi og næring. Det giver træerne optimale forhold til at hele sår efter beskæring, og gør dem mere modstandsdygtige over for svampesygdomme.

 

Småbladet lind som hæk

Småbladet lind er egentligt et træ med grove grene, men derfor egner det sig stadig ganske fint som hæk. Småbladet lind som hæk er blot en mere åben hæk end fx liguster. Derfor er det mest optimalt at plante lindehæk steder med i forvejen gode læforhold, da den ikke kan afskærme for vinden.

En lindehæk kan dog sagtens bruges til at skabe privatliv, da den dækkes af et tæt lag fine, hjerteformede blade. Småbladet lind udmærker sig desuden ved at tåle formklipning samt ved at tiltrække fugle og vildt.