{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Træer

Udplantning og pasning af træer

16. februar 2024
Udplantning og pasning af træer - Plantorama

Træer er gode for miljø og mennesker

Træer giver højde til haven og er med til at skabe hyggelige og skyggefulde lunde. De skaber læ for vinden, og så tiltrækker træer et rigt dyreliv til haven. Udover at give områder med skygge og tiltrække dyreliv, opfanger træer luftforurening og dæmper trafikstøj. De absorberer også store mængder regnvand og holder haven veldrænet.

Skove er tilmed det mest effektive middel, vi har, der kan hive CO2 ud af atmosfæren. Når træerne vokser, optager de luftens CO2 gennem bladene og nålene, og binder det i selve træet. Derfor har plantning af flere træer og skove et stort potentiale til at bidrage til en mindre belastning af klimaet (kilde: tv2.dk).

Og selvom langt de fleste haveejere ikke har plads til en hel skov i baghaven, tæller ethvert træ med i det samlede regnskab.

Nogle træer er blomstrende, mens andre står med grønne blade året rundt. Fælles for dem alle er, at de er nøjsomme og nemme at passe, når først de er etablerede. Ja, der er næsten kun fordele ved at plante træer i haven.

 

3 populære træer i haven

 • Japansk løn, Acer palmatum, har et elegant mørkerødt løv, der i foråret står med små, røde blomster. I 2018 var det det bedst sælgende træ i Plantorama.
 • Koreakornel, Cornus kousa, får i foråret fine, hvide blomster og i efteråret røde frugter og skønt høstfarvet løv.
 • Pil, Salix, har dekorative grene, som kan gro både opad og nedad. Grenene får først bløde, sølvhvide rakler, senere grønne blade og om vinteren gullige, lysbrune farver.
Udplantning og pasning af træer - Plantorama

Plantning af havetræer

Det vigtigste i forhold til plantning af træer er placeringen, der skal opfylde træets naturlige behov bedst muligt. Husk på at et træ vokser sig stort, nogle mange meter høje, så det skal der naturligvis tages højde for, når du placerer træet.

Du skal desuden også gøre dig nogle overvejelser i forhold til den jord, som du planter i. Er din havejord meget sandet eller leret, skal du vælge træer, der kan trives med disse jordforhold. En god og næringsrig havejord er dog at foretrække til langt størstedelen af de træer, vi planter i haver herhjemme.

Generelt gælder det, at træer trives bedst på en solrig placering i en fugtig og veldrænet havejord. De tolererer dog også at stå under mere beskedne vilkår, fx i sandede og næringsfattige jorde, men udvikler sig bedst i en god havejord. Det vigtigste er, at grantræerne ikke plantes for tæt på anden beplantning, da flere af arterne kan blive meget høje.

For langt de fleste træer er efteråret det mest optimale tidspunkt for udplantning. Her er jorden stadig lun fra sommeren og tilpas fugtig fra årstidens nedbør. Plantning i efteråret giver træerne en bedre start det efterfølgende forår, fordi de har haft tid til at etablere sig. Du skal helst undgå at plante, når der er meget tørre og våde forhold eller når jorden er frossen.

Du kan sagtens plante et mindre træ i en krukke og senere plante det ud i haven. Følg da vejledningen til plantning og pasning af træer i krukke og dernæst disse tips til udplantning i haven.

Ny haveejer? Find flere guides til anlægning af haven.

 

Sådan planter du et træ

 • Grav et rigeligt stort plantehul, som er tilpasset rodnettets størrelse. Plantehullet skal være så stort, at træets rødder ikke bøjes sammen nede i hullet.
 • Fjern ukrudt, sten og andet materiale fra plantehullet, og jorden løsnes i bunden.
 • Løsn rødderne på træets jordklump.
 • Fyld plantehullet helt op med vand, og lad det derefter trænge ned i jorden.
 • Sæt træet ned i plantehullet, og sørg for at rødderne er udstrakte. Træet skal stå i samme dybde, som det gør i plastikpotten.
 • Fyld plantehullet op med jord, og tryk jorden fast omkring træet. På den måde sikrer du bedst, at rødderne får kontakt med jorden.

 

Træer i krukker

Krukketræer kan både pynte ved fordøren, på terrassen og altanen samt i udestuen, og der findes flere forskellige arter og sorter, som gør sig udemærket i krukker. Når du planter træer i krukker, skal du gå efter små træer eller opstammede træer. Her får du et par forslag til velegnede træer i krukker:

 • Små stedsegrønne træer, fx ceder, cypres, taks og thuja
 • Middelhavstræer, fx oliven, citrus og figen
 • Opstammede træer, fx japansk løn, pil og syren
 • Dværgfrugttræer, fx æble, blomme og kirsebær

Når du skal plante træer i krukker, er det vigtigt, at du sørger for et godt dræn. Vælg en krukke med hul i bunden, så overskydende vand kan rende fra og plant med lecanødder eller vækstler i bunden af krukken.

Krukken skal også have en passende størrelse. Her er de større krukker at foretrække til træer, da jorden i mindre krukker tørrer hurtigere ud og giver mindre plads til rødderne. Du skal desuden gå efter en frostsikker havekrukke.

Det kan være en fordel at købe krukkefødder, som er små klodser, der placeres under krukken og hæver den 2-3 cm over jorden. Det gør det endnu nemmere for vandet at rende fra, og om vinteren mindsker det risikoen for frostskader. Du undgår tilmed, at myrer invaderer dine krukketræer.

Udplantning og pasning af træer - Plantorama

Opbinding af træer

Træer opbindes for at give støtte, så rodklumpen ikke står og vrikker frem og tilbage. Det ødelægger nemlig rødderne og gør, at træet får svært ved at etablere sig optimalt. Du risikerer også, at træet vokser skævt, fordi vinden får det til at hælde til den ene side.

Om et træ har brug for opbinding, kommer an på, hvor højt det er. Generelt skal træer på over 1 meter og træer med kroner have støtte i de første par år efter udplantningen. Det er også en fordel at opbinde træer, som står et frit sted i haven, hvor de er udsat for meget vind.

Det er vigtigt, at opbindingen ikke stopper træet i at bevæge sig helt. Rodklumpen skal fikseres, men stammen skal stadig kunne bevæge sig, da det hjælper med dannelsen af styrkevæv.

Som udgangspunkt skal opbinding af træer sidde lavt, ca. en tredjedel oppe ad stammen. For almindelige træer sidder en opbinding typisk i maks. 60 cm højde og for mindre træer i maks. 40 cm højde.

Dette skal du bruge til opbinding af træer:

 • Træpæle med spidse ender
 • Brede remme af kunststof eller hessian
 • Afstandsklodser af gummi eller plastik
 • Korte, galvaniserede papsøm med flade hoveder

 

Sådan opbinder du et træ

 • Bank 1-2 pæle, der er spidse i enden, i jorden 40-50 cm fra træets stamme (afstanden er vigtig, da pælene ellers kan beskadige rodklumpen). Alternativt kan pælene bankes i jorden, inden træet plantes, så rødderne kan løsnes og fordeles omkring dem.
 • Sæt remmene omkring træet og bank dem fast med 4-5 papsøm i pælene. Stram remmene tilpas, så træet ikke kan røre pælene (strammere end det kan være skadeligt for træet).
 • Sav toppen af pælen over remmen af, så den ikke beskadiger træstammen.
 • Lad opbindingen sidde 3-4 år. Opbinding fjernes mest optimalt i efteråret, hvor bladene er faldet af.
Udplantning og pasning af træer - Plantorama

Husk vanding efter plantning

I træets første vækstsæson er det vigtigt at vande regelmæssigt, så jorden holdes fugtig. Dette skal selvfølgelig reguleres i forhold til mængden af regn. Vanding er nødvendigt i træets etableringsfase, fordi rodsystemet endnu ikke er dannet.

Derfor kan træet ikke selv ”hente” vand fra den omkringliggende jord. Når først træet er etableret, er det kun nødvendigt at vande i særligt tørre og varme perioder, hvor rødderne ikke kan hente tilstrækkeligt væske fra jorden.

Det er altid bedre at vande for meget end for lidt, når det kommer til træer. Sørg for, at al jorden i plantehullet gennemvædes med jævne mellemrum og undgå at sjatvande.

 

Ukrudt hæmmer træets vækst

Sammen med vanding er fjernelse af ukrudt og græs omkring træet nødvendigt, hvis du skal have succes med plantningen. Træer har brug for masser af energi under etableringsfasen det første års tid, hvorfor det ikke skal konkurrere med ukrudtet om vand og næringssalte.

Særligt græs kan volde problemer for nyplantede træer, da det danner udløbere og stjæler al den tilgængelige næring. Og det hjælper desværre ikke at tilføre ekstra næring til træet, da det kun får græsset til at gro endnu mere.

Der er kun en vej frem – og det er med hakken. Al græs skal fjernes helt i en radius på 50-150 cm omkring træet (afhængigt af træets størrelse), og den bare jord skal dækkes med flis eller jordforbedring, så den er beskyttet mod sol, regn og vind.