{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Anlægning af ny græsplæne

24. april 2024
Anlægning af ny græsplæne

Det optimale tidspunkt for anlægning af græsplænen

For at sikre en hurtig og ensartet spiring af dine græsfrø er det vigtigt, at spiringsbetingelserne er optimale på det tidspunkt, hvor du sår dem.

Spiringsbetingelserne er optimale, når jorden er lun, og fugtigheden er høj. De forhold er til stede forår og efterår, og derfor er det bedst at så græsfrøene i april/maj eller august/september. Som en tommelfingerregel kan du sige, at så snart anemonerne blomstrer, er jorden varm nok til, at du kan så græsfrøene.

Hvis du ønsker at anlægge din græsplæne i det tidlige forår, kan du anvende en græsfrøblanding, som spirer ved lavere temperaturer end almindelige græssorter. Du kan også finde græssorter, som vokser langsommere, ergo skal du ikke klippe græsplænen nær så ofte. 

Hvis jorden er for kold eller frøene bliver sået i en periode uden regn, vil deres vækstvilkår være stærkt forringet. Det betyder imidlertid ikke, at frøet er dødt. Tværtimod ligger det i dvale i jorden og vil begynde at spire, så snart forholdene er gunstige (når der er varme og fugt i jorden).

Ny haveejer? Find flere guides til anlægning af haven.

 

Jord til græsplænen

Når det kommer til anlægning af græsplænen, handler det i høj grad om at så i en god jord, så græsfrøene får de bedste betingelser.

For at få en optimal jord til græsplænen skal du enten klargøre den jord, du allerede har i haven, eller fordele nyt jord ud i haven, hvor du ønsker at så din græsplæne. Der findes mange forskellige typer af jord, men der er særligt 2 jordtyper, som er velegnede som underlag til græsplænen; harpet muld og plænedress.

Harpet muld er en porøs og gødningsfri muld, der er rystet fri af sten og andre materialer. Denne type jord bruges ofte til etablering og reparation af græsplæner. 

Topdressing er en blanding af harpet muld, finkornet sand og langtidsvirkende gødning, der er sorteret fri for sten og andre materialer. Ligesom den harpede muld er topdressing velegnet i forbindelse med anlægning af græsplæner, men den giver samtidig bedre vækstbetingelser for græsset.

Ønsker du at forbedre din eksisterende jord i haven, kan du følge gartnerens tips nedenfor.

 

3 trin til klargøring af jord til græsplænen

1. Det første skridt på vejen inden du skal anlægge en ny græsplæne, er løsning af jorden. Hvis jorden er sammenkørt, der hvor plænen skal anlægges, bør den løsnes i dybden ved en såkaldt grubning. Du kan eventuelt leje en grubber eller få en anlægsgartner til at udføre arbejdet. Før plænen anlægges, skal jorden fræses eller graves i en dybde på 25 cm. Fræs først i den ene retning og derefter på tværs.

2. Det næste skridt er at fjerne sten og rødder. Du bør især være omhyggelig med at luge flerårigt rodukrudt, da dette er vanskeligt at fjerne, når græsplanterne er etablerede. Sørg for at få hele roden samt eventuelle rodstumper med ved lugningen.

3. Endelig bør du planere jorden, når du skal anlægge en ny græsplæne. Det gør du ved at rive jorden grundigt igennem, så klumper og knolde slås i stykker. Gå derefter hele arealet igennem med små skridt, så jorden bliver fri for luftlommer. Først på den ene led og derefter den anden. Til slut bør du trække en lang planke eller stige hen over arealet, så du får en helt plan overflade. Riv efter med en fintandet rive, så de sidste sten og planterester fjernes, og de øverste cm jord bliver fine og løse.

 

Gødning af jord til græsplænen

Før etablering af plænen bør jorden grundgødskes, så græsfrøene får lidt at leve af med det samme. Det er vigtigt, at gødningen fordeles jævnt over hele arealet.

Følg anvisningerne på produktet, når du doserer din gødning. Der findes også græsfrø, som allerede er beklædt med gødningsstoffer, der sikrer en forbedret spiringsprocent og etableringstid. Med disse græsfrø behøver du heller ikke tilføre ekstra gødning.

Læs også: Sådan bekæmper du mos i græsplænen

Plantorama | Anlægning af ny græsplæne

Såning af græsplænen

Du bør så græsfrøene på en vindstille dag, da det er svært at holde styr på de små frø i blæsevejr og risikoen for udtørring øges, når det blæser.

Hvis jorden er meget tør, skal den vandes grundigt igennem, før du sår. Da frøene i kartonen har forskellige størrelser, bør du blande dem grundigt, før du sår dem, såfremt du ønsker en jævn fordeling af store og små frø.

For en jævn såning af græs bør du desuden dele frøene op i to portioner, hvoraf den første portion skal sås på den ene led og anden portion på den modsatte led. Ved et større areal kan det betale sig at dele arealet op i felter med tilhørende frøportioner.

Du skal bruge ca. 1 kg græsfrø pr. 50 m2, og du kan så frøene med håndkraft eller leje en såmaskine. Efter såning af græs bør du rive arealet let igennem, så frøene dækkes af 0,5 cm jord. Du skal ikke vande arealet efter såningen af græsfrøene, da frøene i så fald vil svømme sammen, og den jævne fordeling vil blive spoleret.

 

Klipning af græsplæne

Du bør aldrig klippe græsset under 3 cm. Det skyldes, at græsset skal bruge for meget energi på nye bladskud, når det bliver for kort. Det svækker rodnettet, giver bare pletter i plænen og inviterer ukrudtet til at slå sig ned. Det er en god idé at ændre klipperetningen ved hver klipning.

Læs også: 4 trin til en sund og flot græsplæne

Ofte stillede spørgsmål

Du kan slå nyt græs, når det når en højde på 10 cm. Du kan klippe det ned i 5 cm højde, indtil det har fået en chance for at etablere sig.

Spiringsbetingelserne for græsfrø er optimale, når jorden er lun, og fugtigheden er høj. De forhold er til stede forår og efterår, og derfor er det bedst at så i april/maj eller august/september. Som en tommelfingerregel kan du sige, at så snart anemonerne blomstrer, er jorden varm nok til, at du kan anlægge græsplæne.

Typisk går der 1-4 uger fra, du har sået dine græsfrø til, de begynder at spire. Det afhænger dog altid af temperaturen og hvor meget og ofte, du vander. Når først græsset er begyndt at spire, går der ikke længe, før du har en tæt, grøn plæne.

Det er bedst ikke at gå på græsplænen de første 8 uger. Vent gerne endnu længere tid, hvis det er muligt.

Det første, du skal gøre, er at klargøre jorden til såning af ny græsplæne. Jorden skal løsnes i dybden og gerne fræses eller graves godt igennem. Herefter skal alle rødder, ukrudt og sten fjernes.

Så skal jorden planeres ved at rive den grundigt igennem og gå hele arealet igennem med små skridt, så eventuelle luftlommer forsvinder. Afslutningsvist kan du trække en planke hen over jorden og rive den efter med en fintandet rive, så jorden er helt plan og fri for sten og planterester. 

Nogle græsfrø har en ”madpakke” med sig, hvorfor de ikke behøver gødning det første stykke tid efter såning. Du kan gøde din græsplæne, når spiringen er godt i gang og den begynder at blive tæt. Du bør dog ikke gøde senere end august.