{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan skaber du en fuglevenlig have

26. december 2023
Plantorama | Sådan skaber du en fuglevenlig have

Gode råd til en fuglevenlig have

  • Efterlign fuglenes naturlige habitat i haven med en varieret vegetation; træer og buske, frugt- og bærbærende buske samt græs og bede. Sørg for at fuglene har skjulesteder i krattet og redemarteriale i gamle kviste.
  • Stop gerne brugen af sprøjtemidler, så fuglene ikke bliver syge af at spise sprøjtede frø. Desuden nyder fuglene godt af de insekter og smådyr, du dræber med sprøjtegift.
  • Tiltræk et varieret fugleliv med et varieret fuglefoder med mange typer af frø. Du skal fodre hele året rundt, så fuglene har tilstrækkeligt foder i ynglesæsonen om foråret og om vinteren, hvor vejrforholdene gør det svært for fuglene at finde føde.
  • Sørg for at der er vand i haven, som fuglene kan drikke og bade i.
  • Husk at have ynglesteder for fuglene i tætforgrenede hækplanter og krat, hvor de kan bygge reder. Du kan også opsætte fuglekasser til huleynglende fugle.
  • Opsæt fuglekasser, så fuglene har et sted, hvor de kan holde varmen om vinteren. Placer dem så snefygning og blæst ikke kommer direkte ind i fuglekassens hul.

Vi har et stort udvalg af foder og tilbehør til vildtfugle som du kan finde her

 

Fugle er nyttedyr

Det er hyggeligt at betragte havens fugle, men fugle gør faktisk også andet end at underholde. Fugle er nemlig nyttedyr, som spiser mange skadelige smådyr og insekter, som eksempelvis gåsebiller. Derfor er det på flere måder en gevinst for haven, når småfuglene flytter.

 

Fugle foretrækker en varieret vegetation

I naturen er vegetationen varieret, og da fugle helst vil leve et sted, der ligner deres naturlige habitat mest muligt, bør den fuglevenlige have også indeholde en meget varieret vegetation.

Desuden vil en varieret vegetation give småfuglene adgang til alle de ting, som de har brug; træer og buske med tæt forgrening, hvor fuglene kan gemme sig i, frugt- eller bærbærende buske, som forsyner fuglene med mad, samt græs og bede med planter og urter, som kan tiltrække insekter og smådyr, som fuglene kan spise.

 

Kratbevoksning giver fuglene tryghed

Hvis du gerne vil tiltrække mange fugle til din have, er du nødt til at give slip på din kontroltrang. Fugle trives nemlig bedst i en have, hvor tingene får lov til at gro vildt, og hvor gamle kviste og nedfalden frugt bliver liggende.

Derfor ser du sjældent et rigt fugleliv i moderne villahaver. Fuglene søger snarere mod de vilde, romantiske bondehaver, hvor krattet giver fuglene et tilflugtssted, gamle kviste giver redemateriale og nedfalden frugt giver fuglene føde.

Kan du ikke give helt slip på din kontroltrang, kan du dedikere et hjørne af din have til fuglene. I dette hjørne skal du lade buske og træer vokse til krat og undlade at rydde op. På den måde kan du skabe et lille stykke uberørt natur, som fuglene kan boltre sig i.

 

Sprøjtemidler er forbudt i den fuglevenlige have

Udover at sikre at haven tilbyder fuglene tryghed og føde, skal du også overveje din brug af sprøjtemidler. For det første kan det have fatale konsekvenser for fuglene, hvis de spiser frø fra en plante, som du har behandlet med sprøjtegift.

For det andet udgør insekter og smådyr en vigtig foderkilde for fuglene, og hvis du sprøjter mod skadedyr, vil du derfor fratage fuglene denne foderkilde. I den fuglevenlige have er sprøjtemidler derfor bandlyst.

Plantorama | Sådan skaber du en fuglevenlig have

Varieret fuglefoderblanding giver varieret fugleliv

Om vinteren er det småt med fuglenes fødekilder i naturen, og kan fuglene ikke finde mad, vil de søge andetsteds hen. Finder de heller ikke mad der, vil de ganske enkelt dø af sult. Det er derfor altafgørende for et rigt fugleliv, at du fodrer havens småfugle.

Om foråret og sommeren er der langt flere fødekilder i naturen, men fordi fuglenes energibehov er meget højt, er det stadig nødvendigt at fodre dem. Om efteråret og vinteren, når planterne visner, og der kommer sne og frost, er det umuligt for fuglene at komme til at skrabe i jorden. Netop derfor er det vigtigt, at du fodrer fuglene.

For at tiltrække mange forskellige fugle skal du vælge en varieret fuglefoderblanding, sådan at der er frø, som alle fugle kan lide. Få flere råd til vildtfuglefodring året rundt.

Ved yngletid kan du med fordel også have fuglefoder klar, så fuglemor og fuglefar har nemmere adgang til føde.

 

Vand tiltrækker fugle

For at tiltrække fugle til haven er det også nødvendigt, at du giver fuglene adgang til vand. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening vil en have, hvor der er adgang til vand, kunne tiltrække 50 % flere fugle, end en have hvor fuglene ikke har adgang til vand.

Fuglene bruger både vandet til at bade i og til at drikke af. Du kan give fuglene adgang til vand ved at give dem et fuglebad eller ved at anlægge en havedam.

 

Giv fuglene mulighed for at yngle

En sidste ting, som er absolut nødvendig for at tiltrække fugle til haven, er, at fuglene har et ynglested. Det betyder dels, at fuglene skal have adgang til tætforgrenede hækplanter og krat, hvor de kan bygge rede.

Det betyder også, at de såkaldte huleynglere, såsom mejser og musvitter, som ikke selv bygger rede, får en artstilpasset redekasse, som de kan yngle i.

I gamle dage kunne de huleynglende fugle sagtens finde sprækker og huller i murværk og gamle træer, men efterhånden som vi mennesker har ryddet op i naturen og restaureret vores huse, er det blevet vanskeligt for fuglene at finde ynglesteder.

Hvis du vil have et rigt og varieret fugleliv i haven, er det derfor altafgørende, at du giver de huleynglende fugle en fuglekasse at yngle i.

 

Overvintrende fugle søger ly i fuglekasser

Fuglekasser skal ikke kun fungere som et ynglested for de huleynglende fugle. Fuglekasserne fungerer også som ”varmestue” for de overvintrende fugle. Selvom de overvintrende fugle er hårdføre, vil de gerne have et sted at søge tilflugt, når sne, frost og kulde gør omgivelserne helt umenneskelige.

Her kommer fuglekasserne ind i billedet. Placér fuglekasserne således, at der ikke kan komme snefygning og blæst direkte ind i fuglekassens hullet. På den måde kan fuglekassen altid udgøre et trygt og lunt tilflugtssted for fuglene – uanset vind og vejr.