Havedam

Lyden og synet af vand i haven skaber en særlig ro og meditativ stemning. Herunder kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas artikler til havedam. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Gode råd til havedammen

Grøn inspiration og gode råd til bolig, have og dyr

Tilmeld dig nyhedsmailen ligesom 95.000 andre

Følg os på Instagram #Plantorama

Find inspiration til din bolig

Ofte stillede spørgsmål

Vi hjælper dig med alt til haven

Prydløg kan blive liggende i jorden hele året, så du undgår besværet med at grave dem op efter blomstring og sætte dem igen om efteråret. Prydløg har de mest fantastiske blomster, men desværre bliver bladene ofte halvvisne før blomsterne springer ud. Derfor kan du med fordel plante stauder som f.eks. hosta eller storkenæb omkring, som kan komme op og dække de grimme blade, så de ikke skæmmer for den smukke blomstring.

Dine planter er angrebet af skjoldlus, som desværre kan være meget svære at bekæmpe. De beskytter sig godt under det lille flade skjold. Herunder lægger de også deres æg. Når æggene klækkes kommer de små vandrelarver frem, og så er det tid at sætte ind med bekæmpelse.

Gentagende behandlinger med insektsæbe eller bladglans vil være fremgangsmåden, men der skal behandles mange gange, fordi det kun har virkning på helt unge individer (OBS! Nogle planter tåler ikke bladglans, så hvis det er det du vælger så prøv først at sprøjte på et enkelt blad og se hvordan planten reagerer). Du kan også forsøge at fjerne så mange skjold du kan med fingrene. Sidder der også skjold på stammen kan du bruge en stiv børste til at fjerne dem. Hvis planterne er meget hårdt angrebet, kan det ende med at de må kasseres, men i første omgang synes jeg du skal gøre en indsats for at bekæmpe dem.

De sorte belægninger på bladene er såkaldte branddugsvampe. Skjoldlus udskiller honningdug som er et sukkerholdig stof som lægger sig på overfladen af bladene. Honningduggen giver grobund for branddugsvampe, som ses som sorte eller mørke belægninger på bladene. 

Regnbuelatyrus – Polygala myrtifolia er en plante der stammer fra Sydafrika og som er tilpasset det klima som de har her. Planten er stedsegrøn under disse forhold og er også flerårig hvis planten opbevares under optimale forhold. Med optimale forhold skal det her forstås at lys, luftfugtighed og varme er i balance med hinanden. Det skal også bemærkes her at planten har det vanskeligt med at bryde på træagtigt ved og skal derfor ikke beskæres for kraftigt. At de overvintrede blade bliver gule, skyldes som regel ubalance i vækstfaktorerne i forbindelse med plantens overvintring og skal betragtes som et forsvar mod udtørring fra plantens side. Det er uden betydning for plantens videre overlevelse.

Umiddelbart ser dine planter fornuftige ud, men de skal placeres lyst og på en varm plads i haven. Jeg kan ikke se om plantens rødder har lidet overlast i vinter, men hvis dette er tilfældet kan det også påvirke plantens evne til at bryde med nye blade.

Med plantens store prydværdi i forhold til prisen synes jeg det er ærgerligt at fravælge dem, på trods af det kan svigte med overvintringen. Der er ikke mange udplantnings planter der kvitterer med en så lang blomstringstid.

En ren frisk kompost skal blandes med 1/3 jord. Der er ikke så meget der gror optimalt i en ren kompostjord, og specielt ikke hvis man sår i det. Når vi taler om Champost, så er det et udmærket produkt. Champost Jordforbedring skal blandes på samme måde, som når man bruger sin egen kompost eller et lag på 5-10 cm blandes i jorden. Champost har også plantesække som man enten kan bruge i forbindelse med kapillærkasser eller tømme posen, og bruge den i et fast bed. Husk at du skal supplere med gødning i løbet af vækstsæsonen. Komposten giver din jord en god struktur og forbedre mikroorganismernes vilkår til gavn for dine planters rødder og plantens tilvækst.

Du kan sagtens få succes med at dyrke blåbær i krukker. Det er vigtigt, at krukken er stor dvs. mindst 20 liter, og der skal være hul i bunden, så overskydende vand kan løbe fra.

Uanset om storfrugtet blåbær plantes i et surbundsbed eller i krukker, er det normalt bedst at plante minimum to forskellige sorter, for at være sikker på god bestøvning og frugtsætning. Dernæst skal du være opmærksom på, at planter i potter hurtigere tørrer ud, så de skal vandes jævnligt, så jorden holdes fugtig.

Brug surbundsjord(rhododendronjord) som dyrkningsjord. Naturligt vokser blåbær i tørvejord, som både er mere sur og har et højere iltindhold end den almindelige havejord. Jorden i krukkerne kan du holde sur ved at gøde med surbundsgødning. 

Tak for din henvendelse. Myrtillocactus geometrizans er en meget robust og sund kaktus der dog ikke må udsættes for frost. Temperaturer over 10 grader anbefales. Vand jævnligt om sommeren men sørg for at potteklumpen er tørret helt op mellem vandingerne. Vintertid skal planterne stort set ikke vandes, dog må planterne ikke blive så tørre at plante begynder at skrumpe ind. Sørg for at potten er rigelig stor eftersom planten normalt vokser kraftigt. Det anbefales at omplante hvert andet år i en veldrænet kaktusjord. Den lyse farve på de nye skud kan skyldes at ny tilvæksten har foregået ved høj temperatur og mangel på lys. Dette retter sig som regel frmadrettet.  Planterne gødes med kaktusgødning. Bemærk, at i øvrigt er Myrtillocactus almindeligt brugt som grundstamme hvis man ønsker at pode og formere en  anden kaktusart/sort.

Det kan ske at bøgehækken med alderen bliver både for bred og høj, men det findes der heldigvis en løsning på. Den kan skæres ind i siderne og ned i toppen og i løbet at 2-3 år, har man igen en tæt og smal hæk.Som du helt rigtigt skriver, så skal man ikke skære begge sider og toppen på samme tid. Det første år skæres den ene side samt toppen tilbage. Året efter skæres den anden side ind. Du kan starte med at skære toppen ned. Skær gerne 10 cm længere ned end du ønsker den endelige højde. Så kan hækken vokse lidt uden at blive for høj. Spænd herefter en snor ud som du kan styre efter når hækken skæres ind i siden. Så bliver hækken lige. Det bedste tidspunkt at skære hækken ind på er i april. Hvis foråret kommer tidligt kan det også gøres i sidste halvdel af marts.   

Kameliaer ikke glade for at overvintre i en ubeskyttet krukke, når frosten sætter ind. Det hjælper kun mod kortvarig frost, at pakke krukken ind i isoleringsmåtter eller lignende. Rødderne er mere udsat, når planten står i krukke, fordi der kommer frost ind fra siderne.

Hvis du graver krukken ned under terræn i dit drivhus, får rødderne glæde af den varme, der siver op fra jordens indre. Du kan isolere jorden yderligere ved at lægge et lag tør kompost eller tørvestrøelse på jorden over rødderne.  Pas dog på, at planten ikke står i fuld sol i frostvejr Det kan frysetørre bladene, men det klares nemt ved at skygge dem f.eks. med et skyggenet eller fiberdug, som hænges op i drivhuset. Allerbedst er det at overvintre kameliaer i krukker ved 5-10 grader i en udestue. 

Rhododendron  hører til en af de planteslægter som relativt nemt kan flyttes som store planter. Vent til august/september og sørg for at vande planten hyppigt i perioden før flytningen. Ved opgravningen skal der sørges for at jordklumpen er så stor som muligt.  Dette for at få så stor del af rodnettet med som muligt. Ved omplantningen skal der bruges rigeligt med Rhododendronsphagnum  og rigelig vanding efter plantning.

Have

Vand i haven

Vand i haven er små, afstressende oaser, som skaber en rolig stemning med rindende vand. Hos Plantorama finder du et stort udvalg af tilbehør og udstyr til havedamme.

Lad vand skabe ro og stemning i haven

Der er noget meditativt og afstressende ved lyden og synet af vand i haven. Rislende vand skaber en helt særlig ro og stemning, som samtidig komplimenterer havens planter og blomster.

Vores udvalg af artikler og udstyr til havedammen giver dig alt, du skal bruge for at skabe og opretholde en dam.

Til at skabe en smuk havedam har vi alt fra havedamsbassin og havedamsforme i forskellige størrelser, havedamsfolie, bunddække til åkander og andre vandplanter samt tilbehør som belysning og dekorationer.

For at opretholde et klart og sundt vandmiljø har vi et stort udvalg af damsugere, fiskenet, pumper, filtre og plejemidler.

Skab rigt dyreliv med vand i haven

Udover at skabe ro og stemning vil vand i haven også tiltrække et rigt dyreliv. Guldsmede, fugle, frøer, skrubtudser, salamandere, krebsdyr og andre smådyr hører til de dyr, som drages af vandet. Der er dog visse ting at huske, hvis du gerne vil lokke dyrene til din havedam.

Generelt gælder det, at havedammen skal have bløde kanter, lavvandede områder samt masser af planter langs bredden og i vandet.

Stejle kanter skal helst undgås, da de kan være farlige for både dyr og børn, der uheldigvis kan falde i dammen.

Det er bedst, at havedammens kanter skråner langsomt udad, og at dammen har et lavvandet område omkring bredden.

Det er desuden vigtigt ikke at holde for mange fisk i en dyrevenlig havedam, da de udgør en fare for haletudser og små insekter.

Overvejelser inden du får havedam

Der er en del arbejde forbundet med at have vand i haven. Selve anlægningen kræver meget arbejde, men også den løbende vedligeholdelse efterfølgende kræver en indsats fra din side.

Derfor skal du overveje hvor meget tid og energi, du vil bruge på havedammen. Reglen er, at jo større en havedam og fiskebestand, des større arbejde med vedligeholdelse og fodring.

Stil og størrelse på havedam

Nogle havedamme ligner naturlige vandhuller med bløde, organiske former og et rigt planteliv, andre er anlagt efter strikse, rektangulære principper.

Du sikrer harmoni mellem bolig og have ved at vælge en stil, der passer til boligens arkitektur. Husk også at størrelsen på dammen skal passe proportionel til boligen og resten af haven.

Placering af havedam i haven

Placeringen af havedammen afhænger af, hvad den skal opfylde. Ønsker du et roligt område, som du kan nyde, skal dammen placeres der, hvor du ofte opholder dig. Ønsker du derimod, at dammen skal tiltrække rigt dyreliv, skal den placeres et roligt sted, hvor dyrene kan færdes i fred og ro.

Uanset havedammens formål skal den placeres et sted med delvis skygge. Planterne omkring vandet skal gerne have omkring fem timers sol dagligt, men mere sol kan være skadeligt for dammens vandkvalitet, da det skaber varmt og iltfattigt vand.

Placer ikke dammen under store, løvfældende træer, da nedfalden løv også forringer vandkvaliteten.

Tekniske installationer og kemi

I dag findes der en lang række tekniske installationer og kemiske hjælpemidler, som letter arbejdet med pasningen og plejen af havedammen. Pumper og filtre hjælper med at ilte vandet, skaber cirkulation i vandet og holder vandet pænt og rent.

Damsugere er effektive til at fjerne skidt og snavs fra vandet. Kemiske hjælpemidler hjælper til at holde vandkvaliteten oppe og forebygger samtidig alger. Vores kemiske hjælpemidler er alle skånsomme mod miljøet og dyrelivet.

Plantoramas produkter indenfor pumper, filtre og damsugere leveres af verdens førende producenter og er kendetegnede ved en høj kvalitet, effektivitet og levetid.

Anlægning af vand i haven

Når du skal anlægge vand i haven eller havedam, er der tre hovedopgaver; udgravning, etablering af bund og etablering af kanter. Omfanget af gravearbejdet afhænger naturligvis af størrelsen på vandhullet. Skal du anlægge en stor havedam, kan det anbefales at leje en minigravemaskine.

Etableringen af bunden skabes med folie eller formstøbt bassin. En foliebund kræver mere arbejde end et formstøbt bassin, men giver til gengæld bedre muligheder for at være kreativ.

Havedammens kanter kan være hårde, eksempelvis sten og fliser, eller bløde, eksempelvis grus og tørvblokke. Bløde kanter anbefales til en dyrevenlig have.

Få inspiration til vand i haven

I Plantoramas guide-univers finder du inspiration samt tips & tricks til, hvordan du får vand i haven og holder havedammen sund. Du finder alle vores bedste råd her.

For mere kyndig vejledning om anlægning og vedligeholdelse af havedam samt valg af fisk til havedammen anbefaler vi, at du besøger dit nærmeste Plantorama havecenter, hvor vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. De kan hjælpe dig med alt fra planlægning af havedam til vejledning omkring pasning og fodring af koldtvandsfisk.

Plantorama bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info, om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores persondatapolitik klik her