{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Bunddækkeplanter

Haveplanter

Bunddække til haven

Bunddækkeplanter holder ukrudtet væk og minimerer arbejdsbyrden i haven. De kan plantes mellem stauder og buske, hvor de giver et smukt, tæt bed.

Bunddækkende planter i haven

Bunddækkeplanter bruges til at plante mellem stauder og buske, med det formål at holde ukrudt væk og holde arbejdsbyrden i haven minimal. Kendetegnene for bunddækkende planter er, at de vokser lavt og meget tæt, så der ikke slipper lys ned til jordbunden.

At bunddækkeplanter forhindrer ukrudt, er dog kun en af de store fordele ved planterne. Et godt bunddække holder nemlig også på fugtigheden i jorden og kan bruges som middel mod erosion, da det naturligvis også holder på jorden.

Herudover kan de virke fremmende for insektlivet i haven, som vil hjælpe på bestøvning og dyrelivet, for de mange arter af dyr der er afhængige af insekter i deres kost.

Du bør plante bunddække på steder hvor pladsen ikke skal bruges til andet, hvis du ikke har lyst til at se på ukrudt.

En bar plet i haven eller bedet er nemlig næsten det samme som en åben invitation. Tænk bunddækkeplanter ind i planlægningen af staudebedet. 

Bunddækkeplanters temperament

Valget af bunddækkeplanter er dog ikke lige meget. Ud over at de har meget forskellige behov, har de også forskellige temperamenter. Nogle planter spreder sig hurtigt og sender i løbet af ingen tid udløbere i alle retninger.

De kan være skønne i nogle områder af haven, men kræver også en del pleje. Andre er mere fredsommelige, men spreder sig til gengæld ikke så hurtigt. Få gode råd til udplantning og pasning af haveplanter.

Valg af bunddække

Når du skal finde det rigtige bunddække, bør du kigge grundigt på lysforholdene og fugtighedsforholdene i din have. Bunddække er et begreb, der gælder mange og meget forskellige planter, så optimale vækstbetingelser kommer kun med optimal udplantning.

Du kan med fordel, af hensyn til både insektliv og æstetik, plante en mosaik af forskellige bunddækkende planter. Det er både langt mere dekorativt, og det kan trække flere forskellige insekter til.

Er du interesseret i at give dit eget lille bidrag til hele økosystemets balance ved at plante fordrende for insekt- og dyreliv, bør du plante planter ud, som vokser naturligt i Danmark.

Udplantning af bunddækkeplanter

Det er vigtigt, at du luger grundigt, før du planter bunddække ud. Så meget som en gang om ugen kan være en god idé for at komme ukrudtet til livs.

Du kan eventuelt supplere med at lægge en ukrudtsdug ud. Når dette er gjort, har dine nye bunddækkeplanter gode chancer for at kunne etablere sig og forhindre at problemet opstår igen.

Hurtigvoksende bunddækkeplanter

Hurtigvoksende bunddækkeplanter er at foretrække, hvis du har et område som indenfor kort tid skal dækkes af grønne planter.

Særligt vedbend vokser hurtigt og kan på ingen tid indtage området du ønsker dækket. Vedbend er en flot, grøn hurtigvoksende bunddækkeplante, der breder sig som et tæppe over jordoverfladen. Vedbend trives på en solrig placering, men vil også klare sig fint i skyggefulde omgivelser.

Bjergte er en anden hurtigvoksende bunddækkeplante, der flittigt breder sig. Bjergte får de fineste hvide blomster, der med sin flotte vækst og røde bær er et ekstra plus. Planten har en mild duft der for mange minder om tyggegummi, og så trives den rigtig godt i en surbundsjord. Læs mere bjergte.

Skyggetålende bunddækkeplanter

Har du et åbent område i haven som er dækket af skygge fra, f.eks. et træ, stor busk eller hæk, og drømmer du om at have grønne, flotte planter til at gro der? Skygge er ikke ensbetydende med, at der ikke kan leve planter, tværtimod! Der findes nemlig mange bunddækkeplanter som kan leve i skygge.

Mange oplever, at de større planter kaster skygge i haven og i bedene, og som udgangspunkt kan man tænke, at det er umuligt at få planter til at gro der. Gudskelov er dette ikke sandt – der findes nemlig mange forskellige skyggetålende bunddækkeplanter, der kan gro hvor solens stråler ikke ofte kan komme til.

Blandt skyggetålende bunddækkeplanter findes der kæmpestenbræk, der endda er stedsegrøn, hvilket betyder at jorden er dækket hele året af den flotte, grønne vækst. Om foråret blomstrer kæmpestenbræk med smukke røde, lyserøde eller hvide blomster, der tilføjer til den skønne plantes egenskaber.

Løvefod er en sand joker og kan trives i fuld sol, halvskygge og på helt skyggefulde steder. Skovsyre, hasselurt, vedbend, bregner, vinterglans og arter fra storkenæb-familien er også gode skyggetålende bunddækkeplanter. Disse trives bedst på en fugtig, skyggefuld placering. Der er altså et væld af skyggetålende bunddækkeplanter at kaste sig ud i, og der er med garanti nogle som passer til din smag. Læs mere om bregner og vedbend.

Bunddækkeplanter med blomster

Der er et fantastisk syn at skue over et stort bunddække hvor blomster i lange baner pryder. Udover havens bede, kan bunddækkeplanter med blomster også pryde smukt i havens krukker, hvor de elegant vokser udover, som et fint tæppe.

Af bunddækkeplanter med blomster, findes der et bredt udvalg, farverigt. De nævnte bunddækkeplanter med blomster i dette afsnit, har det til fælles, at de alle kan gro og trives ganske fint på en placering i halvskygge.

Rosenskovmærke får fine, lyserøde blomster fra forsommeren og måneder frem. Rosenskovmærke vokser hurtigt og kan på ingen tid blive en stor masse. Tæppepilurt anvendes flittigt på steder, hvor jorden skal dækkes i en fart. Tæppepilurt gør sig flot i forkanten af bede, hvor den hele sommeren vælder ud over stier og de til tider hårde kanter der ses i bede.

Storkenæb er en stor familie som egner sig fantastisk som bunddækkeplanter. Storkenæb udformer sig som et tæppe i bundlaget, hvor du kan se frem til et hav af de skønneste, mest farverige blomster. Læs mere om storkenæb.

Stedsegrønne bunddækkeplanter

Stedsegrønne bunddækkeplanter beholder sine blade hele året igennem, hvor de naturligt udskiftes med varierende hastighed. Med stedsegrønne bunddækkeplanter slipper du simpelthen for at finde riven frem og fjerne blade på jorden hvert efterår.

Stedsegrønne bunddækkeplanter gør sig selvfølgelig velegnet i havens bede som bunddække, men ønsker du at have evig grønne planter i dine havekrukker, kan de stedsegrønne bunddækkeplanter også anvendes hertil. Vintergrøn er en stedsegrøn bunddækkeplante der med sine blå blomster ser fortryllende smuk ud i krukker, når væksten begynder at gro ud og ned ad krukken.

Vil du have glæde af planterne i krukker vinteren igennem, skal du huske at frostsikre krukkerne. Læs om frostsikring af havekrukker.

Af andre stedsegrønne bunddækkeplanter findes også hasselurt, bispehue, vinterglans og guldjordbær.