{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Prima Færdig Hæk

Hækplanter

Færdighæk og voksne hækplanter

Færdighæk og voksne hækplanter i prima kvalitet

Planterne fra Prima Færdig Hæk er typisk 4 - 6 år ældre end almindelige hækplanter, når de forlader leverandørens arealer som færdighæk. Hækplanterne har gentagne rodskæringer, som giver mange rødder og en hurtigere etablering.

Det vil altså sige, at hækplanter fra Prima Færdig Hæk er fuldvoksne kvalitetsplanter. De leveres i flere forskellige højder; 125 cm, 150 cm, 180 cm og 220 cm. Færdighæk er udviklet og specialiseret på Fyn hen over de sidste tyve år.

Hækplanter fra Prima Færdig Hæk er altså hækplanter i en kvalitet, du ikke finder andre steder. Med en færdighæk er du garanteret en smuk og voluminøs hæk i fantastisk kvalitet med det samme.

Hækplanter fra Prima Færdig Hæk er i den mest voluminøse, tætte og fyldige kvalitet indenfor færdighæk. Prima Færdig Hæk har blandt andet udarbejdet en kvalitetskontrol og formuleret standarder for deres bøgehæk og ligusterhæk, så du altid får leveret hækplanter af dens absolut bedste kvalitet.

Hækplanter fra Prima Færdig Hæk er et miljøvenligt alternativ til plankeværk, raftehegn og lignende. Du får samtidig en øjeblikkelig afskærmning til omkringliggende huse. Hækken udgør et effektivt læ og afskærmer fra vinden. Desuden er den støjdæmpende overfor blandt andet trafikstøj.

Alle hækplanterne er toptrimmede, så du kun skal vedligeholde klipningen fremover. Grønne hækplanter giver mere fugle- og dyreliv i haven. Du finder et bredt udvalg af Prima Færdig Hæk, så der er med garanti en hæk til din have.

Kvalitetskontrol af færdighæk med jordklump

Når du køber færdighæk fra Prima Færdig Hæk, får du kun de bedste hækplanter, som nøje er blevet udvalgt. Færdighæk er din garanti for, at du får hækplanter, som har gennemgået en skrap kvalitetskontrol, inden de sættes til salg.

I produktionsforløbet af færdighæk passes hækplanterne af dygtige gartnere, som sørger for, at hækplanterne hele tiden har de mest optimale vækstbetingelser. Det betyder, at når du får din færdighæk leveret, så er selve udplantningen nemmere for dig, da du hurtigt kan se, hvilket vej hækplanterne skal plantes i plantehullet.

Dette er uhyre vigtigt, hvis hækplanterne skal trives.Undervejs i produktionen af hækplanter beskæres rødderne på Prima Færdig Hæk, så de får en tæt forgrenet rodmasse lige under planten. Rodmassen er beskyttet af en jordklump med et lærred rundt om, som følger med hækplanterne ved levering.

Det gør også udplantningen af færdighækken nem og hurtig for dig. Når du får hækplanterne leveret, er det eneste, du skal gøre, at placere færdighækken i plantehullet, som du har forberedt. Lærredet omkring rødderne skal du lade sidde.

Plantning af Prima Færdig Hæk

Hækplanter fra Prima Færdig Hæk er klippet mest på to af planternes fire sider. De to sider, som er klippet mest, skal danne hækfladen ud mod haven og/eller vejen. Alle hækplanter har to uklippede sider og to klippede sider.

Færdighækken skal efter levering planten indenfor 48 timer, så de ikke når at tørre ud. Du kan med fordel grave en planterende, der er fyrre cm bred og 30 cm dyb. Husk at løsne jorden i bunden af planterenden, så rødderne etablerer sig hurtigere.

Når du har placeret dine hækplanter i planterenden, skal du tildække jordklumperne med jord. Det er vigtigt, at de to uklippede sider vender mod hinanden, så de uklippede grene danner en sammenhængende hækflade.

Ved buskede hæktyper, fx liguster, kan du plante cirka 2,5 plante per meter. Ved enstammede hæktyper, fx bøg, kan du plante cirka 3 planter per meter. Husk at vande rigeligt efter udplantning og det første år efter – undtagen hvis du planter dine hækplanter i vintermånederne.

Når du har placeret hækken i planterenden, skal du fylde den op med en tredjedel jord og vande godt. Det får jorden til at falde sammen omkring rodklumpen. Fyld derefter resten af planterenden op med jord og træd den til omkring planterne.

Der er en god idé at studse hækplanterne lidt, når du er færdig med plantningen. Så får du den flotteste hæk med det samme. Få flere råd til plantning og pasning af hæk.

Pasning af nyplantet Prima Færdig Hæk

Arbejdet mod en flot, grøn hæk stopper ikke, når du har plantet hækplanterne – du skal stadig sørge for den korrekte pasning og pleje til en nyplantet Prima Færdig Hæk. Den efterfølgende pleje efter udplantningen er nemlig lige så vigtig som selve plantningen, hvorfor vi anbefaler, at du båder gøder og beskærer hækken korrekt.

Det vigtigste element i pasningen af nyplantede hækplanter er vandingen. Det er meget vigtigt, at nyplantet hæk vandes ofte i løbet af det første år efter udplantningen. Har du plantet hæk før sommersæsonen, er det især vigtigt, at du giver hækken grundige vandinger hver sjette til ottende dag.

Husk at du skal gennemvande hækplanterne. Det betyder, at du skal vande med op til ti til tolv liter vand per hækplante. For at gøre arbejdet med vandingen nemmere kan du lægge en siveslange langs den nyplantede hæk. Efter det første års tid får hækken nok vand fra nedbøren.