{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Stauder

Haveplanter

Stauder i haven

Stauder blomstrer stort og farverigt i haven år efter år. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas stauder. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Stauder blomstrer flere år i haven

Stauder er en stor gruppe af forskelligartede og urteagtige planter, som har det til fælles, at de er flerårige. At de er flerårige betyder, at plantens underjordiske del består i flere år, mens plantens overjordiske del ved de fleste stauder springer ud om foråret og visner bort under kulde- og tørkeperioder om efteråret og vinteren.

Endelig findes der såkaldte stedsegrønne stauder, det vil sige stauder, hvis underjordiske og overjordiske del består år efter år. Ved nogle stauder overlever plantens overjordiske del både kulde og tørke og visner først væk, når planten danner nye skud om foråret. Disse stauder kaldes for vintergrønne stauder.

Navnet kommer af det oldhøjtyske ”studen” som betyder ”at få til at stå”. Betegnelsen bruges til at skelne den fra træer og træagtige vækster som buske, samt planter der kun lever 1-2 år. Nogle af de stauder, vi kender fra haven, er vilde og findes også i naturen rundt omkring i verden i samme form, mens andre stauder er forædlede.

De forskellige stauder

Begrebet staude dækker altså over en verden af forskellige planter. Planter med særdeles forskellige behov indenfor lys/skygge, fugtighed og jordtype. Deres vækst varierer også voldsomt, i antallet og størrelse af blomster, blomsternes farver, bladenes farver.

Deres form og vækst gør også nogle planter bedst egnet til bunddække, hvor andre kan stå alene og pryde for sig selv. Andre ser smukkest ud som en del af et større bed, og nogle er stauder til sol og stauder til skygge.

Nogle er aggressive og breder sig, gerne ud over bedet, og over i andre dele af haven som f.eks. græsplænen. Andre står pænt hvor man planter dem, men kan til gengæld være sårbare overfor ukrudt. Læs også: Inddeling af stauder

Vi tilbyder et bredt udvalg af stauder, så du kan finde lige dem du står og mangler.

Staudernes mange fordele

Nogle haveejere forbinder muligvis staudebedet med kedelige, statiske og farveløse blomster. Derfor bliver stauderne også oftest valgt fra til fordel for de farverige og rigtblomstrende sommerblomster.

Sommerblomster er imidlertid kun korte fornøjelser; de blomstrer et år, kræver en større indsats af haveejeren og udgør en større udgift i det lange løb. Med sommerblomster skal du nemlig ofte købe nye, og så har du arbejdet med såning og udplantning hvert år.

Stauder til haven har den fordel, modsat sommerblomsterne, at de er nøjsomme planter, som ikke kræver den store opmærksomhed, hvad angår vanding og gødning. Har du tilmed plantet stauderne med den rette afstand, vil de slutte tæt om jorden, så ukrudtet ikke kan komme til.

Derfor slipper du for en masse lugning. Det er derfor oplagt for travle, moderne mennesker, der ikke har tid til at arbejde i haven i tide og utide, at anlægge et staudebed.

Der findes endda stauder til skyggefulde steder af haven såsom løvefod, storkenæb, funkia og høstanemone, samt stauder der blomstrer hele sommeren såsom anthemis, asters, dianthus og geranium. Stauder der blomstrer hele sommeren er et dejligt syn, samt tiltrækker de insekter i stimevis.

Sådan planter du stauder i bed

Ved udplantning af stauder til haven er der nogle få, simple regler, som du bør følge for at opnå det bedste resultat. Inden du planter stauderne i jorden, skal staudernes rodklump gennemvædes i en spand vand cirka 10-20 minutter. Husk at stauderne skal plantes med den rette planteafstand, som afhænger af, hvor brede de bliver med tiden.

Plantehullet skal være rigeligt stort (cirka dobbelt så stor som rodklumpen) og skal fyldes op med vand. Når vandet er trukket godt ned i jorden, kan du fylde hullet op med den opgravede jord, så stauden står i en passende dybde. Stauder skal plantes i samme højde, som de står i potten.

Vand rigeligt efter udplantning og fyld mere jord på, hvis det er nødvendigt. Husk at det er bedst at have lidt for meget jord oven på rodklumpen frem for lidt, da du risikerer, at rodklumpen tørrer ud.

Lav afslutningsvist en rende rundt om stauden, så regnvandet kan løbe ned til rødderne. Oplever du ikke regn, må du ud med vandkanden og vande jævnligt, så stauderne ikke udtørrer. Læs også: Udplantning og pasning af stuader.

Sådan planter du stauder i krukker

Stauder til haven kan pryde mange steder. Stauder i krukker kan nemlig også noget helt særligt - de står smukt i havekrukker, hvor du kan plante forskellige stauder sammen for et frodigt look. Sæt stauder i krukker nær hinanden, f.eks. i et hjørne på terrassen eller verandaen, og anvend da gerne forskellige størrelser krukker for en skøn krukkehave. Vælg en god krukkejord og kukke med hul i bunden, så stauderne ikke står i en tung og våd jord. Supplér med vækst-ler eller leca-kugler i bunden af krukken, så de fylder 1/3 af krukken, for ekstra dræn.

Sådan passer du stauder

Det kan være svært at give nogle generelle anvisninger til pasning og pleje af stauder til haven, samt stauder i krukker, da nogle stauder er nøjsomme og kræver stort set ingen pasning, mens andre stauder kræver en del mere pleje. Alligevel kan du tage udgangspunkt i de følgende råd og tilpasse dem til dine specifikke planter.

Du skal vande stauder jævnligt, og særligt i tørre perioder. Det gælder, at det er langt bedre at vande stauderne i større mængder få gange, frem for at sjatvande ofte. Som tommelfingerregel bør du vande med 30 liter vand pr. kvadratmeter hver anden uge.

Med sjatvanding risikerer du, at vandet ikke når ned til rødderne, som derfor begynder at søge opad for at nå vandet. Det forringer rodfæstet, og gør stauderne modtagelige for udtørring. Nogle stauder trives fint uden tilførsel af næring, mens andre knap så nøjsomme stauder har brug for masser af næring for at kunne klare sig.

Derudover skal du være opmærksom på om det er stauder til sol, stauder til skygge, eller en blanding, som du står med. De fleste stauder tåler skyggefulde omgivelser samt direkte sol, men enkelte foretrækker det ene fremfor det andet.

Det bedste du kan gøre, er at tilføre kompost i jorden og give de mere krævende stauder ekstra gødning. På den måde sikrer du, at alle stauderne har et godt udgangspunkt, og du kan give de særligt krævende stauder netop den pleje, som de har brug for.

Hårdføre stauder

Når vinteren nærmer sig og temperaturen daler, vil stauderne visne ned. Stauderne bevarer dog deres underjordiske dele år efter år, hvilket gør dem vinterhårdføre. De kommer helt automatisk igen året efter, og derfor behøver du ikke at dække dem ned om vinteren. Vi tilbyder et bredt udvalg af hårdføre stauder, så du er sikret at de kommer igen, ligeså smukke som forrige år.

I meget hård frost kan enkelte staude-sorter risikere frostskader, så hvis du oplever en meget kold vinter, er det en god idé at tildække de mere følsomme stauder såsom mamelukærme og pampasgræs. Læs også: Udplantning og pasning af pampasgræs. Selvom det ikke er nødvendigt at vinterdække stauderne, er der fordele ved at gøre det, selv for de hårdføre stauder.

Vinterdækning holder på jordens varme gennem vinteren, så stauderne kommer igen lidt før til foråret, så du har glæde af dem i længere tid. Desuden sikrer vinterdækning, at stauderne får tilført næring. Vinterdækning består nemlig af nedfaldent løv med granris og grene, som gennem vinteren langsomt nedbrydes og giver næring.

Hårdføre stauder såvel som alle flerårige planter som står i krukker, skal dog vinterbeskyttes. Læs også: Tips til frostsikring af havekrukker.

Overvejelser før du anlægger et større staudebed

I næsten alle danske haver er det blevet tradition at bruge mange stauder – specielt sammen i én stor mangfoldighed, også kaldet et staudebed. Et staudebed er umådeligt smukt, når det er bedst.

Mange haveejere mener, at det er vanskeligt at holde et staudebed i haven, men med den rette viden er det ikke så svært endda. Vi anbefaler, at du sætter dig godt og grundigt ind i alle de planter, du har i dit staudebed. Nogle planter trives ikke så godt sammen og nogle skal ind om vinteren. I større staudebede er det ideelt at have høje stauder, samt kan du anvende stauder til højbede og på denne måde udforme et større staudebed.

Selvom staudebedet som udgangspunkt kan virke omfattende, giver det dig for alvor mulighed for at skabe et smukt og helstøbt bed, der er spændende at se på hele året rundt. Stauder findes både som voksne planter, du kan plante ud med det samme efter køb, og frø, som du først skal så i jorden.

Mange stauder spirer først efter en kuldeperiode, hvorfor det kan give god mening at plante dem ud i efteråret, så de blomstrer sæsonen efter. Hvis du skal anlægge nyt staudebed, er det vigtigt, at du udvælger stauder efter blomstringstidspunkt, blomsterhave og højde.

Det kræver en del forarbejde at anlægge et velfungerende staudebed, og planlægningsarbejdet kan undertiden være uoverskueligt. For at gøre planerne mere overskuelige er det en god idé at gribe pen og papir og visualisere planerne ved hjælp af tegninger af staudebedet og planterne. Læs også: Planlægning af staudebed.

Overvejelser før du anlægger et mindre staudebed

Man kan med fordel også anlægge stauder i mindre bede, altså i små grupper eller højbede. Er haven ikke alt for stor, og har du terrasse eller flisebelagte opholdssteder, indbydes der til regulære blomsterpartier.

På den lille plæne kan det se godt ud med små grupper eller tre, fordelt adskilt af græsset, fremfor et samlet bed. I de mindre grupper kan artsvalget af stauder være begrænset, i forhold til det store bed. Der findes stauder i det store bed, som måske ikke egner sig lige så godt i et mindre.

Her drejer det sig om at lægge mærke til planternes hele fremtræden fra forår til efterår – og måske vinteren med – så man ikke koncentrer interessen alene om staudernes flotte blomster. De små staudebede er i forhold til de store lette at komme til og arbejde i. Et mindre staudebed ude i græsplænen er ideel for stauder til sol, da de står mere åbent. Du kan med fordel også anvende høje stauder, dog bør disse placeres med omhu, så de ikke overskygger andre, mindre stauder.

På terrassen kan du også have stauder i højbede, og på denne måde have et mindre "bed". Du kan anvende mange forskellige stauder til højbede - det kommer helt an på hvad du ønsker at opnå. Samme huskeregler som ovenover går igen for stauder i højbede: hvor skal de stå, hvor meget lys får planterne og hvor skal de placeres i højbedet i forhold til højder?   

Stauder som supplement til buske og træer

Nogle stauder egner sig godt i skyggefulde områder af haven, og beskrives ofte som stauder til skygge, og er exceptionelle som supplement til under buske og træer. Stauder som tiltænkes at få sådanne en placering i haven, påkræver at man kigger på deres vækst.

Stauderne skal gennemgående være lettere i væksten, hvis de skal kombineres med buske og træer. Det betyder, at man lidt efter lidt må udrangere nogle af de kraftigste til fordel for træerne.

Stauder som solister

Der vil altid være stauder som adskiller sig fra mængden, og som udmærker dem som solist-stauder. Oftest er der græsserne der udmærker sig til sådanne position: græsser er oftest høje stauder som er noget så spektakulære at beskue, nemlig. Det kan være til flisepladsen, enden af trappen, i stenkummer, flytbare kasser, eller midten af græsplænen.

Også af stauder der blomstrer hele sommeren samt stauder til skygge, er der mange der udmærker sig som solister.

Stauder i små potter

I alle vores centre har vi et stort udvalg af stauder i små potter. De er 9 cm, som svarer til 1 liters potter. Udvalget er stort og omfatter blandt andet prydgræsser, stenbedsplaner, hosta og en lang række blomstrende stauder.

Indenfor de blomstrende stauder finder du eksempelvis høstanemone, blåpude, fingerbøl, ridderspore, purpursolhat, storkenæb, lavendel, brudeslør, floks og mange andre varianter, samt stauder der blomstrer hele sommeren.

Stauder skal ikke vinteropbevares

Når vinteren nærmer sig og temperaturen daler, vil stauderne visne ned. Stauderne bevarer dog deres underjordiske dele år efter år, hvilket gør dem vinterhårdføre. De kommer helt automatisk igen året efter, og derfor behøver du ikke at dække dem ned om vinteren.

I meget hård frost kan enkelte staude-sorter risikere frostskader, så hvis du oplever en meget kold vinter, er det en god idé at tildække de mere følsomme stauder såsom mamelukærme og pampasgræs. Læs også: Udplantning og pasning af pampasgræs. Selvom det ikke er nødvendigt at vinterdække stauderne, er der fordele ved at gøre det.

Vinterdækning holder på jordens varme gennem vinteren, så stauderne kommer igen lidt før til foråret, så du har glæde af dem i længere tid. Desuden sikrer vinterdækning, at stauderne får tilført næring. Vinterdækning består nemlig af nedfaldent løv med granris og grene, som gennem vinteren langsomt nedbrydes og giver næring.

Stauder såvel som alle flerårige planter som står i krukker, skal dog vinterbeskyttes. Læs også: Tips til frostsikring af havekrukker.

Det bedste du kan gøre, er at tilføre kompost i jorden og give de mere krævende stauder ekstra gødning. På den måde sikrer du, at alle stauderne har et godt udgangspunkt, og du kan give de særligt krævende stauder netop den pleje, som de har brug for.