{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Gødning

Jord og gødning

Kunstgødning og organisk gødning

Gødning giver ekstra næring, så prydplanter blomstrer længe og nytteplanter udvikler smagfulde afgrøder. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas gødning. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Gødning giver ekstra næring

Gødning er et uundværligt hjælpemiddel til havens planter og blomster, da det sikrer, at dine haveplanter får ekstra næring til at stå flottest. Der findes gødning i pilleret og flydende form, og specialgødninger, der tilgodeser særlige behov.

Vi har et stort udvalg af flydende og pilleret gødning: plænegødning- og kalk, rhododendrongødning, drivhusgødning, rosengødning, citrusgødning, orkidégødning samt allround gødning.

Hvor meget og hvornår skal du gøde?

Der er stor forskel på, hvornår de enkelte planter har bedst af at få tilført gødning og plænekalk. Nogle har brug for gødning flere gange årligt, andre har kun behov for et enkelt tilskud årligt.

For de fleste planter gælder det, at et tilskud gødning og plænekalk inden vækstsæsonen går i gang er at foretrække. Ligeledes er det vigtigt, at der vandes rigeligt efter gødskningen, så stofferne optages i planterne.

Prydplanter har brug for ekstra energi til en lang og flot blomstring, mens nytteplanter har brug for energi til udvikling af store, saftige afgrøder og frugter. Vi anbefaler, at du undersøger, hvordan den enkelte plante trives bedst i forhold til tidspunkt og mængde af gødning.

Sådan undgår du overgødning

Det er sundt for dine planter at få et tilskud gødning, men det kan også være direkte ødelæggende for planterne, hvis de får for meget gødning eller plænekalk.

Mange giver deres prydplanter rigeligt med gødning i håbet om, at de udvikler store, flotte blomster. Ligeledes overgøder mange frugt- og grøntsagsplanterne, fordi de tror, det giver en stor høst.

Det resulterer dog oftest i, at planterne udvikler større og kraftigere blade eller bliver svidet. Derfor er det vigtigt at forholde sig til doseringsanvisningen på gødningsproduktet.

Gødning til græsplænen

Mange haveejere glemmer ofte græsplænen, når det kommer til gødning. Ligesom en hullet, slidt og tør græsplæne kan ødelægge helhedsbilledet, kan en flot og grøn græsplæne fuldende den smukke have.

Du opnår en græsplæne med en stærk og tæt vækst uden ukrudt med gødningstilskud og plænekalk. Der findes et væld af gødningsblandinger, som er sammensat efter at opnå en stærk og strålende græsplæne. Få flere gode råd til græsplænen i vores guide.

NPK gødning og kunstgødning

Overordnet set kan gødning opdeles i organisk gødning og uorganisk gødning, hvor den uorganiske slags også kaldes NPK gødning eller kunstgødning.

Kunstgødningen fremstilles kemisk, hvor næringsstofferne optages umiddelbart modsat organisk gødning, hvor mikroorganismerne skal omsættes før, planterne får næring fra gødningen. Kunstgødning eller NPK gødning består af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (k), hvoraf navnet NPK også stammer fra.

Kvælstoffet forbedrer plantens vækst, fosfor forbedrer plantens energiomsætning og kalium forbedrer plantens vækst og modstandsdygtighed overfor sygdomme. Flere kunstgødninger er dog tilsat yderligere næringsstoffer, som tilgodeser de enkelte planters behov.

Sådan gøder du med kunstgødning

Kunstgødning er næringssalte, som opløser sig, når de kommer i kontakt med vand. Planterne gødes altså let gennem vandinger eller når det regner. Når saltene opløses siver næringsstofferne ned i jorden, hvor de hurtigt er til rådighed for planten.

Derfor kan kunstgødningen være en fordel i de tilfælde, hvor en plante mangler akut næring. Her skal planterne nemlig ikke vente på, at gødningen først skal nedbrydes til næringsstoffer.

Fordi NPK gødning opløses hurtigt og er tilgængelige i relativt kort tid, er det nødvendigt at gøde flere gange i løbet af vækstsæsonen, så planterne ikke mangler næring, når de skal vækste. Det er vigtigt ikke at overgøde planterne i den tro, at mere gødning giver sundere planter.

Overgøder du, vil al den overskydende gødning, som planterne ikke når at optage, sive ned i jorden og forurene miljøet. Også derfor skal du gøde af flere omgange og i mindre portioner. Du kan altid læse på emballagen, hvordan du anvender det enkelte gødningsprodukt.

Organisk gødning

Organisk gødning er, modsat kunstgødning, baseret på dyremøg, kompost eller planter – altså alt sammen organisk materiale. Gødning baseret på møg, kompost eller planter indeholder naturlige næringsstoffer, hvorfor den kan anvendes i både traditionelle og økologiske haver.

Organisk gødning fremstilles også industrielt som piller eller flydende gødning, der minder om kunstgødning i deres anvendelse.

Sådan gøder du med organisk gødning

Når du gøder med kunstgødning, kender du til det præcise næringsindhold, hvorfor du let kan tilpasse mængden af gødning efter den enkelte plantes behov. I de organiske gødninger kan indholdet af næringsstoffer variere meget alt afhængig af hvad gødningen består af.

Næringsstofferne i organisk gødning skal omsættes af mikroorganismer, før planterne får gavn af dem. Dette kan tage meget lang tid, men nedbrydningen sker dog hurtigere, jo højere temperaturen er i jorden.

Så når vi får varmere vejr og vækstsæsonen så småt begynder, vil den organiske gødning begynde at frigive næring til planterne. Man kan altså sige, at den organiske gødning følger planternes behov. Fordelen er, at gødningen af langtidsvirkende, hvorfor du kun behøver at gøde én enkelt gang om året.

Gøder du planterne hvert år, forbedrer du samtidig jorden. Jorden bliver på grund af det nedbrudte organiske materiale mere næringsrig og får samtidig en mere porøs og let struktur, som alt sammen kommer planterne og blomsterne til gode.