{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Jord, leca og bark

Jord og gødning

Muldjord, spagnum og barkflis

Jordens sammensætning varierer meget, og derfor er det vigtigt at tilpasse den til planterne. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas jord og sphagnum til haven. Forhør dig i dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Den perfekte jord

Jord er den gængse betegnelse, vi bruger, på materiale, som planter vokser i. Jordens fysiske og kemiske sammensætning varierer meget fra sted til sted og bestemmer hvilke planter, der kan vokse der. Jord er typisk domineret af enten ler eller sand – her er der tale om muldjord eller morr. Under al slags jord ligger en råjord. Få tips til, hvordan du forbedrer jorden i din have.

Jordtyperne består af uorganisk og organisk dele. Sten, grus, sand og ler udgør de uorganiske dele, hvor mængden af sand og ler bestemmer, om du har en ler- eller sandjord. Plantedele, der er delvist omsat, udgør de organiske dele. Smådyrene i jorden danner humus af de døde planter, som giver næring til jorden.

Jord er ikke bare jord. Jordens sammensætning har stor betydning for, om jorden kan holde på vand og næring og derfor også, om dine planter vil trives. Læs mere om forbedring af sandede og lerede jorde.

Muldjord

Muldjord er en jordbundstype, som er basisk og meget almindelig i de danske haver. Denne type jord er sammensat af mineraljord og humus (organisk materiale). Muldjorden opstår, når regnorme omdanner plantemateriale til næringsstoffer og blander det med råjorden til gavn for planter.

Muld er den type jord, som mange haveejere forsøger at skabe og vedligeholde, da den har en række egenskaber, som planterne godt kan lide.

Derudover har muldjord en porøs krummestruktur, som holdes stabil af bakterierne og regnormene. Strukturen skaber en fin balance, så vandet fastholdes i jorden, hvor rødderne kan optage det, men samtidig kan løbe væk.

Du finder et stort udvalg af muldjord i forskellige udgaver, så du let finder den helt rette jord til din have og dine haveplanter. Du finder blandt andet jord til drivhuse, planteskolejord, pottemuld, rosenjord, højbedsmuld og krydderurtejord.

Sphagnum (spagnum)

Sphagnum er et jordforbedringsprodukt, som bliver fremstillet af det øverste lag af højmoserne. Betegnelsen spagnum bruges af mange for at kunne skelne produktet spagnum fra planteslægten Sphagnum.

Fordelen ved at anvende spagnum som forbedringsprodukt i haven er, at materialet har en trævlet struktur, som kan gøre tunge jorde mere løse, veldrænede og luftige.

Der kan desuden bruges til at sænke jordens pH-værdi, da materialet er meget surt (pH = 4,5 eller lavere), hvorfor spagnum er særligt velegnet til etablering af surbundsbede. Fjern ukrudt i din have.

Jord fra Champost

Hos Plantorama finder du et stort udvalg af jord fra danske Champost, som har en moderne, grøn og bæredygtig tilgang til produktionen af jordblandinger.

Udvalget af Champost omfatter blandt andet pottemuld, surbund, havsand, plantesække, vækst-ler, dækbark, træflis, rosenjord og jordforbedring.

Råjord

Råjord er jord uden organisk materiale i, og det stammer fra dengang, hvor ingen nedbrudte planter endnu havde lagt sig på den. Det organiske materiale er det, der giver næring til nye planter, og eftersom meget få planter trives uden næringsstoffer, er det begrænset, hvad du kan gøre med råjorden.

Jordens surhed har betydning

Jordens pH-værdi skal tages i betragtning, når du skal plante i haven. Alt efter hvor du bord, er jorden enten basisk eller syreholdig. Skov- og hedeområder har som oftest syreholdig jord.

Uanset hvordan jorden er i dit område, skal du ikke holde dig tilbage med udplantning. Du kan sagtens etablere bede med forskellige jordtyper, der er tilpasset de planter, der skal gro der.

Morr

Når regnorme dør i muldjorden, vil jordtypen ændre sig til den type, som hedder morr. Morr er en syreholdig jord med en pH-værdi på 5,5. Manglen på kalk og den lave pH-værdi gør det meget svært for regnorme at overleve i jorden.

Omdannelsen af organiske materialer afhænger altså af bakterier og svampe, hvilket resulterer i en næringsfattig jord. Planter, der normalvis vokser i skov og hede, eksempelvis blåbær og rhododendron, har brug for syreholdig jord. Her anbefales det, at du etablerer et særskilt surbundsbed til dem.

Træflis, barkflis og dækbark

Hvis du gerne gøre dine blomsterbede flotte og dekorative, kan du sprede et lag med træflis, barkflis eller dækbark for at dække jorden af.

Ud over at barken pynter i bedet, hjælper det også til, at ukrudtet ikke kan spire frem i bedene, og det holder på jordens varme. Det betyder, at du slipper for at luge ukrudtet, og samtidig at jorden holder bedre på fugten, så du skal vande mindre om sommeren.

Flis og dækbark er altså en perfekt løsning til dig, som ønsker flotte blomsterbede og gerne vil bekæmpe ukrudtet på en miljøvenlig og langtidsvirkende måde.

Desuden beskytter barken planterne mod frost- og udtørringsskader. Hos Plantorama finder du træflis, barkflis og dækbark fra 15-100 mm i barkstørrelse og også i forskellige posestørrelser .

Du finder dækbark, som er velegnet til større områder og bede, men også bark der pynter flot i havens krukker og højbede blandt smukke blomster og planter. Du finder med garanti barkflis eller dækbark, som egner sig til din have, i Plantorama.