×
Som et led i bekæmpelsen af COVID-19 holder vi vores legeområder lukkede, så længe det er nødvendigt.

Retur og reklamation

Retur og reklamation for butikskøb

Fortrydelsesret for butikskøb

Ifølge købeloven har man som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på online køb. Dog tilbyder Plantorama også 14 dages returret på varer købt i en af vores butikker.

Du kan gøre brug af din returret inden for 14 dage ved at rette henvendelse i en af Plantoramas butikker med den købte vare samt bonnen på pågældende vare. Du kan kun gøre brug af returretten, hvis du kan fremvise gyldig bon eller faktura.

Du vil hernæst få det beløb tilbage, som du har betalt for varen, også selvom varen efterfølgende er blevet sat op eller ned i pris.

For at gøre brug af din returret er det vigtigt, at varen er i original emballage og ubrugt. Den skal med andre ord kunne sælges på ny. Plantorama har ret til at afvise at tage varen retur, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

De 14 dages returret gælder ikke, hvis det er en vare, der er blevet specialfremstillet/modificeret til netop dig.

 

Reklamationsret for butikskøb

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare, herunder foder, dyr, stueplanter, sommerblomster, varer fra Madværkstedet o. lign. Da det er varer, der ikke er omfattet af købelovens regler for reklamation, så vil det blive vurderet i forhold til behandling af den konkrete vare, hvordan reklamationen håndteres.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice eller ved at rette henvendelse i et af vores centre. Medsend/medbring billede af den pågældende fejl, når du retter henvendelse.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at slitagedele dækkes eller andre fejl, som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider. Ved garanti skal der rettes henvendelse direkte til leverandøren af den pågældende vare, ikke Plantorama, så snart garantien overstiger den 2-årige reklamationsret.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Hvis det hverken er muligt at reparere eller ombytte varen, vil du blive tilbudt at få pengene tilbage. Hvis du skal have repareret din vare bedes du medbringe varen samt bonnen i den nærmeste butik.

Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende varen til vores kundeservice på nedenstående adresse. For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.

 

Varen, der reklameres over, skal sendes til

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Att. Kundeservice

 

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan være svære at transportere, og her kan vi hjælpe dig. Du bedes derfor tage kontakt til vores kundeservice.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler viforbrug.dk, hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved købstidspunktet, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte.

De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Alle overfladiske fejl skal påpeges af køber straks på købstidspunktet, skjulte fejl skal påpeges hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

 

Er dit produkt ældre end 24 måneder

Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en eventuel reparation.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Retur og reklamation for køb i webshop

Fortrydelsesret for køb i webshop

Du kan annullere dit køb ved henvendelse gennem kontaktformularen til kundeservice inden for 14 dage. Fristen begynder, når du modtager din bestilte vare. For at overholde fortrydelsesfristen på de 14 dage, skal vi have din skriftlige indsigelse i hænde senest på den 14. dag. Herefter er der en frist på 14 dage til at sende varerne retur.

Skriftlig anmodning om annullering skal sendes rettidigt til kundeservice. Du får en bekræftelse på mail, så snart vi har modtaget din henvendelse.

I din henvendelse bedes du angive grunden til din tilbagelevering. Herefter vil du modtage anvisninger for returneringen via mail. Varerne du vil returnere skal være indpakket i den samme emballage, du modtog varerne i. Hvis din returforsendelse ikke er forsvarligt emballeret, kan fragtmanden afvise at modtage din returforsendelse. Ved tilbagebetaling fratrækker vi fragtomkostningerne forbundet med din returnering.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som forbruger, som bærer ansvaret for varen i forbindelse med fortrydelse. Det vil sige, hvis en vare beskadiges under transporten med f.eks. Post Nord under returneringen, er det dig som forbruger, der har ansvaret.

For varer sendt med Post Nord eller Danske Fragtmænd, gælder de til den tid gældende takster.

Ved en gyldig annullering skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes. Hvis du ikke kan returnere de modtagne varer helt, men kun delvist eller kun i forringet tilstand, skal du her yde erstatning for værdiforringelse. Dette gøres f.eks. ved at fratrække forringelsesbeløbet fra refunderingsbeløbet. Desuden kan du undgå erstatningspligt ved ikke at tage produktet i brug og undlade at gøre noget, der påvirker dets værdi.

Vær især opmærksom på at planter er letfordærvelige, og vi derfor skal have din fortrydelse i hænde samme dag, som leveringen finder sted eller den næstkommende hverdag. Planterne skal opbevares og returneres forsvarligt, så de ikke tager skade. Når vi har planterne retur, foretages en værdifastsættelse i forhold til en eventuel forringelse af plantens værdi. Kan en plante ikke sælges igen er værdiforringelsen 100%.

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan afhentes hos dig, og du bærer omkostningerne for tilbagesendelsen, hvis de tilbageleverede produkter svarer til det bestilte. Dette aftales forudgående med kundeservice.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, refunderet. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret dens stand ift. en eventuel værdiforringelse.

Ved returneringen bærer du ansvaret for varen, indtil vi har modtaget den.

Eneste omkostning du har, når du fortryder, er fragten for at sende varen tilbage til os, og den eventuelle værdiforringelse af varen.

 

Reklamationsret for køb i webshop

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice eller ved at rette henvendelse i et af vores centre. Medsend/medbring billede af den pågældende fejl, når du retter henvendelse.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være, at slitagedele dækkes eller andre fejl, som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider. Ved garanti skal der rettes henvendelse direkte til leverandøren af den pågældende vare, ikke Plantorama, så snart garantien overstiger den 2-årige reklamationsret.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Hvis det hverken er muligt at reparere eller ombytte varen, vil du blive tilbudt at få pengene tilbage. Hvis du skal have repareret din vare, bedes du medbringe varen samt bonen i den nærmeste butik.

Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende varen til vores kundeservice på nedenstående adresse. For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.


Varen, der reklameres over, skal sendes til

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Att. Kundeservice

 

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler vi forbrug.dk, hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved købstidspunktet, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte.

De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Alle overfladiske fejl skal påpeges af køber straks på købstidspunktet, skjulte fejl skal påpeges hurtigst muligt og inden for rimelig tid, efter fejlen er opdaget.

 

Er dit produkt ældre end 24 måneder

Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en eventuel reparation.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Særligt gældende for produkter dækket af 5 års GroGaranti

Haveplanter, der er omfattet af garantien, er mærket med 5 års GroGaranti-mærket her på plantorama.dk og på plantens etiket i centeret. 

Planter, der ikke vækster som forventet inden for de første fem år er dækket af garantien. Kunden skal ved reklamation medbringe planten, etiketten og kvitteringen i sin lokale Plantorama. Er planterne købt online, skal fakturaen medbringes i stedet.

Planter, der har været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader samt planter, der er plantet i krukker, er ikke dækket af grogarantien. 

Garantien gælder kun for planter, som bærer 5 års GroGaranti-mærket. Garantien gælder fra købstidspunktet.

Retur og reklamation

Retur og reklamation for butikskøb

Fortrydelsesret for butikskøb

Ifølge købeloven har man som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på online køb. Dog tilbyder Plantorama også 14 dages returret på varer købt i en af vores butikker.

Du kan gøre brug af din returret inden for 14 dage ved at rette henvendelse i en af Plantoramas butikker med den købte vare samt bonnen på pågældende vare. Du kan kun gøre brug af returretten, hvis du kan fremvise gyldig bon eller faktura.

Du vil hernæst få det beløb tilbage, som du har betalt for varen, også selvom varen efterfølgende er blevet sat op eller ned i pris.

For at gøre brug af din returret er det vigtigt, at varen er i original emballage og ubrugt. Den skal med andre ord kunne sælges på ny. Plantorama har ret til at afvise at tage varen retur, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

De 14 dages returret gælder ikke, hvis det er en vare, der er blevet specialfremstillet/modificeret til netop dig.

 

Reklamationsret for butikskøb

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare, herunder foder, dyr, stueplanter, sommerblomster, varer fra Madværkstedet o. lign. Da det er varer, der ikke er omfattet af købelovens regler for reklamation, så vil det blive vurderet i forhold til behandling af den konkrete vare, hvordan reklamationen håndteres.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice eller ved at rette henvendelse i et af vores centre. Medsend/medbring billede af den pågældende fejl, når du retter henvendelse.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at slitagedele dækkes eller andre fejl, som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider. Ved garanti skal der rettes henvendelse direkte til leverandøren af den pågældende vare, ikke Plantorama, så snart garantien overstiger den 2-årige reklamationsret.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Hvis det hverken er muligt at reparere eller ombytte varen, vil du blive tilbudt at få pengene tilbage. Hvis du skal have repareret din vare bedes du medbringe varen samt bonnen i den nærmeste butik.

Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende varen til vores kundeservice på nedenstående adresse. For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.

 

Varen, der reklameres over, skal sendes til

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Att. Kundeservice

 

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan være svære at transportere, og her kan vi hjælpe dig. Du bedes derfor tage kontakt til vores kundeservice.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler viforbrug.dk, hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved købstidspunktet, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte.

De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Alle overfladiske fejl skal påpeges af køber straks på købstidspunktet, skjulte fejl skal påpeges hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

 

Er dit produkt ældre end 24 måneder

Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en eventuel reparation.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Retur og reklamation for køb i webshop

Fortrydelsesret for køb i webshop

Du kan annullere dit køb ved henvendelse gennem kontaktformularen til kundeservice inden for 14 dage. Fristen begynder, når du modtager din bestilte vare. For at overholde fortrydelsesfristen på de 14 dage, skal vi have din skriftlige indsigelse i hænde senest på den 14. dag. Herefter er der en frist på 14 dage til at sende varerne retur.

Skriftlig anmodning om annullering skal sendes rettidigt til kundeservice. Du får en bekræftelse på mail, så snart vi har modtaget din henvendelse.

I din henvendelse bedes du angive grunden til din tilbagelevering. Herefter vil du modtage anvisninger for returneringen via mail. Varerne du vil returnere skal være indpakket i den samme emballage, du modtog varerne i. Hvis din returforsendelse ikke er forsvarligt emballeret, kan fragtmanden afvise at modtage din returforsendelse. Ved tilbagebetaling fratrækker vi fragtomkostningerne forbundet med din returnering.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som forbruger, som bærer ansvaret for varen i forbindelse med fortrydelse. Det vil sige, hvis en vare beskadiges under transporten med f.eks. Post Nord under returneringen, er det dig som forbruger, der har ansvaret.

For varer sendt med Post Nord eller Danske Fragtmænd, gælder de til den tid gældende takster.

Ved en gyldig annullering skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes. Hvis du ikke kan returnere de modtagne varer helt, men kun delvist eller kun i forringet tilstand, skal du her yde erstatning for værdiforringelse. Dette gøres f.eks. ved at fratrække forringelsesbeløbet fra refunderingsbeløbet. Desuden kan du undgå erstatningspligt ved ikke at tage produktet i brug og undlade at gøre noget, der påvirker dets værdi.

Vær især opmærksom på at planter er letfordærvelige, og vi derfor skal have din fortrydelse i hænde samme dag, som leveringen finder sted eller den næstkommende hverdag. Planterne skal opbevares og returneres forsvarligt, så de ikke tager skade. Når vi har planterne retur, foretages en værdifastsættelse i forhold til en eventuel forringelse af plantens værdi. Kan en plante ikke sælges igen er værdiforringelsen 100%.

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan afhentes hos dig, og du bærer omkostningerne for tilbagesendelsen, hvis de tilbageleverede produkter svarer til det bestilte. Dette aftales forudgående med kundeservice.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, refunderet. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret dens stand ift. en eventuel værdiforringelse.

Ved returneringen bærer du ansvaret for varen, indtil vi har modtaget den.

Eneste omkostning du har, når du fortryder, er fragten for at sende varen tilbage til os, og den eventuelle værdiforringelse af varen.

 

Reklamationsret for køb i webshop

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice eller ved at rette henvendelse i et af vores centre. Medsend/medbring billede af den pågældende fejl, når du retter henvendelse.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være, at slitagedele dækkes eller andre fejl, som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider. Ved garanti skal der rettes henvendelse direkte til leverandøren af den pågældende vare, ikke Plantorama, så snart garantien overstiger den 2-årige reklamationsret.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Hvis det hverken er muligt at reparere eller ombytte varen, vil du blive tilbudt at få pengene tilbage. Hvis du skal have repareret din vare, bedes du medbringe varen samt bonen i den nærmeste butik.

Har du købt din vare via hjemmesiden, kan du også vælge at sende varen til vores kundeservice på nedenstående adresse. For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.


Varen, der reklameres over, skal sendes til

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Att. Kundeservice

 

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug (f.eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f.eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler vi forbrug.dk, hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

 

Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved købstidspunktet, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte.

De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Alle overfladiske fejl skal påpeges af køber straks på købstidspunktet, skjulte fejl skal påpeges hurtigst muligt og inden for rimelig tid, efter fejlen er opdaget.

 

Er dit produkt ældre end 24 måneder

Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en eventuel reparation.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Særligt gældende for produkter dækket af 5 års GroGaranti

Haveplanter, der er omfattet af garantien, er mærket med 5 års GroGaranti-mærket her på plantorama.dk og på plantens etiket i centeret. 

Planter, der ikke vækster som forventet inden for de første fem år er dækket af garantien. Kunden skal ved reklamation medbringe planten, etiketten og kvitteringen i sin lokale Plantorama. Er planterne købt online, skal fakturaen medbringes i stedet.

Planter, der har været udsat for udtørring, frostskader eller fysiske skader samt planter, der er plantet i krukker, er ikke dækket af grogarantien. 

Garantien gælder kun for planter, som bærer 5 års GroGaranti-mærket. Garantien gælder fra købstidspunktet.

Indkøbskurv

Levering Gavekort ({{ usedGiftCardId }}) Rabat udgør Total
{{ cart.DeliveryPrice | localeString }} -{{ cart.VoucherAmount | localeString }} {{ cart.Discount | localeString }} {{ cart.VoucherAmount? cart.PaymentNeededTotalAmount : cart.TotalAmountWithTax | localeString }} Moms udgør {{ cart.TaxAmount | localeString }}

Indløst gavekort

Ugyldigt gavekort

{{usedGiftCardId}}

Levering direkte fra leverandør

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.Beforeprice | localeString}}
{{cartRow.DeliveryText}}

Forudbestilling

Hjemmelevering Klik & Hent - Plantorama {{selectedStoreData.Name}}

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.Beforeprice | localeString}} {{ cartRow.PricePrUnit | localeString }}

Forudbestilling

Kurven er tom

{{ usp.SubTitle }}

Luk

Vælg center

{{store.Name}}

{{store.Address}}
{{store.Zip}}, {{store.City}}
Vis åbningstider og info Skjul åbningstider og info
{{OpeningHour.Label}}
{{OpeningHour.Value}}
Telefontid i hele åbningstiden