Gældende leverings- og betalingsbetingelser

I Plantoramas online produktkatalog har du mulighed for at bestille og få levereret udvalgte varer online. Disse varer vil være markeret "kan købes online". Se gældende leveringstakster og -tider nedenfor.

Leveringstakster

 • Gavekort bestilt online leveres portofrit. 
 • Alle andre varer. Se fragtprisen på varen og herunder.

Fragtprisen er pr. stk./bundt. Disse takster gælder uanset om du bestiller varen på en terminal i en af vores butikker eller online. Ved køb over 1000 kr. er leveringen fragtfri. 

Vi leverer de fleste varer med Danske Fragtmænd eller Post Nord fra vores lager til din valgte adresse i Danmark (dog kun brofaste øer), uanset ordrens omfang.

Varer der leveres med Danske Fragtmænd leveres til kantsten. Dette betyder, at såfremt du bor i etageejendom, skal du selv sørge for at få varerne op i lejlighed eller lignende.

I nogle tilfælde leveres dine varer direkte fra vores leverandører. Dette gælder bl.a. hækplanter. Se bestillingsfrist samt leveringstid nedenfor.

Leveringstid

Vi leverer hvorhen du ønsker inden for Danmarks grænser (dog kun brofaste øer). Se venligst den angivne leveringstid på det aktuelle produkt. Bemærk! Vi leverer ikke lørdag og søndag. Dog gælder specielle bestillings-/leveringstider for følgende varer:

 • Big bags fra Champost. Leveringstid ca. 5 hverdage.
 • Hækplanter. Bestillinger foretaget senest søndag, leveres i den efterfølgende uge torsdag/fredag.
 • Gavekort. Leveringstid 5-7 hverdage. Sendes med Q-post tirsdag (for bestillinger foretaget senest mandag kl. 24) og torsdag (for bestillinger foretaget senest onsdag kl. 24)

Du kan vælge mellem 2 leveringsalternativer:

 • Få varerne leveret hjem til dig. Vi leverer i dette tilfælde til samme adresse, som vil fremgå af din faktura.
 • Få varen leveret til en anden adresse. Angiv venligst den alternative leveringsadresse, og hvis du ikke selv kan modtage varerne - navnet på personen, som er berettiget til at modtage varerne.

Spørgsmål vedrørende vores leveringsservice, kan sendes til info@plantorama.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 8853 8853.

Venligst bemærk, at såfremt du har fravalgt at fragtfirmaet må stille varerne uden underskrift, så hæfter du selv for en evt. fragt udgift som påløber, såfremt der ikke modtages og kvitteres herfor på aftalt tidspunkt.

Betalingsmåder

Du kan betale med kredit- og kontantkort. Vi accepterer Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, m.fl. samt MobilePay.

Vi trækker først pengene fra dit kredit-/kontantkort, når din ordre er sendt fra vores lager.

Vi gør opmærksomt på at alle priser er i DKK incl. moms.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til betalingen, er du velkommen til at kontakte os på info@plantorama.dk

Almindelige forretningsbetingelser af 01.01.2011

§ 1 Indgåelse af kontrakt/Bestillingsproces

Du har mulighed for at bestille udvalgte varer, som er markeret "kan købes online" i vores online produktkatalog, til direkte levering med fragtmand eller post. Hvis du har angivet de oplysninger, der anmodes om i bestillingsprocessen, og sender bestillingen, afgiver du over for os et bindende købstilbud via internetbestillingen. Med bestillingen erklærer du bindende, at du accepterer disse almindelige forretningsbetingelser (vilkår) og vil erhverve de bestilte artikler. Vi bekræfter med en bestillingsbekræftelse, at din bestilling er modtaget og desuden med en ordrebekræftelse, når ordren er afsendt fra os. Kontrakten bliver gyldig via dit samtykke, når du har modtaget artiklerne, dog senest efter 14 dage, hvor fristen for fortrydelse og tilbagelevering udløber.

Udstilling af varer på plantorama.dk er ikke et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du har modtaget en bestillingsbekræftelse. Der tages forbehold for sæsonvarer og udsolgte varer.

§ 3 Fortrydelsesret

For at overholde fortrydelsesfristen på de 14 dage, skal vi have din skriftlige indsigelse i hænde senest på den 14. dag. Herefter er der en frist på 14 dage til at sende varerne retur.

Skriftlig anmodning om annullering skal sendes rettidigt til info@plantorama.dk

I din mail bedes du angive grunden til din tilbagelevering. Herefter vil du modtage anvisninger for returneringen via mail. Varerne du vil returnere skal være indpakket i den emballering du modtog varerne i. Hvis din returforsendelse ikke er forsvarligt emballeret, kan fragtmanden afvise at modtage din returforsendelse. Ved tilbagebetaling fratrækker vi fragtomkostningerne forbundet med din returnering.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som forbruger, som bærer ansvaret for varen i forbindelse med fortrydelse. Det vil sige, hvis en vare beskadiges under transporten med f.eks. Post Nord under returneringen, er det dig som forbruger der har ansvaret.

For varer sendt med Post Nord eller Danske Fragtmænd, gælder de til den tid gældende takster.

§4 Lovmæssige følger af fortrydelsen

Ved en gyldig annullering skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes. Hvis du ikke kan returnere de modtagne varer helt men kun delvist eller kun i forringet tilstand, skal du her yde erstatning for værdiforringelse. Desuden kan du undgå erstatningspligt ved ikke at tage produktet i brug og undlade at gøre noget, der påvirker dets værdi.  

Vær især opmærksom på at planter er letfordærvelige og vi derfor skal have din fortrydelse i hænde samme dag som leveringen finder sted eller den næstkommende hverdag. Planterne skal opbevares og returneres forsvarligt, så de ikke tager skade. Når vi har planterne retur, foretages en værdifastsættelse i forhold til en eventuel forringelse af plantens værdi. Kan en plante ikke sælges igen er værdiforringelsen 100%.

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan afhentes hos dig og du bærer omkostningerne for tilbagesendelsen, hvis de tilbageleverede produkter svarer til det bestilte. Dette aftales forudgående med kundeservice på info@plantorama.dk.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os refunderet. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret dens stand ift. en eventuel værdiforringelse.

Eneste omkostning du har når du fortryder, er fragten for at sende varen tilbage til os, og den eventuelle værdiforringelse af varen.

§ 5 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til samtlige artikler, der er leveret af os, indtil alle krav, vi har over for dig eller den person, der har modtaget artiklerne, er opfyldt.

Dette gælder også for fremtidige krav. For at gøre vores ejendomsforbehold gældende er vi berettiget til at forlange umiddelbar udlevering af artiklerne under udelukkelse af pågældende tilbageholdelsesret, når det drejer sig om retligt fastsatte eller ubestridte modkrav.

§ 6 Reklamation og garanti

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.
For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare, herunder foder, dyr stueplanter, sommerblomster, fødevarer fra Madværkstedet o.lign.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores servicecenter info@plantorama.dk eller ved henvendelse i et af vores havecentre. Send helst billede med af den pågældende fejl.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at slitagedele dækkes eller andre fejl som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler vi Forbrug.dk hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via Forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamation
Selv om Plantorama handler med kvalitetsvarer hænder det desværre, at en vare går i stykker. Nedenfor kan du læse om, hvordan du som forbruger er stillet i en sådan situation. Du skal være opmærksom på, at det kun gælder varer, der er omfattet er reklamationsretten. 

Reklamationsret
Alle varer er omfattet af 24 måneders reklamationsret - det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl. Se dog §6 vedr. varer med begrænset levetid.

Bevisbyrden
Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette. Alle kosmetisk fejl skal påpeges straks ved modtagelse af køber.

Hvis produktet har en mangel
Hvis du mener, at dit produkt lider af en mangel, vil vi udbedre manglen ved at lade dit produkt reparere af autoriserede fagfolk, men i visse tilfælde kan andre løsninger også komme på tale (jvf. købeloven). Du kan kræve ombytning, såfremt dette ikke medfører urimelige omkostninger for Plantorama, og at reklamationen i øvrigt er berettiget. Varer med fragtskader skal gøres gældende overfor fragtmanden straks ved modtagelse og anføres på fragtbrevet eller der skal nægtes modtagelse af varen. 

Reparation og returnering

For at indlevere et produkt til reparation skal du som udgangspunkt medbringe det til nærmeste Plantorama - husk din kvittering.
For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.

Varen, der reklameres over, skal sendes til nedenstående adresse og mærkes "reklamation":

Plantorama A/S
Skæring Skolevej 199A
8250 Egå

Att. Kundeservice

Slitage, ukorrekt brug m.v.
Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug, opbevaring og behandling (f. eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f. eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Er dit produkt ældre end 24 måneder
Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en evt. reparation.

§ 7 Hæftelse for fejl og mangler for indholdet af vores købt online på plantorama.dk

Der tages forbehold for fejlagtige oplysninger og prisfejl på plantorama.dk, samt svigtende leverancer og sæsonvarer. 

§ 8 Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

Tekster, billeder, lyde, grafikker, animationer og videoer samt deres opstilling på vores websites er omfattet af loven om ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websites må ikke kopieres, spredes, ændret eller gøres tilgængelig for tredjepart. Nogle af vores websites indeholder desuden billeder, der er omfattet af tredjeparts ophavsret. Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på vores websites varemærkeretligt beskyttet. Gennem vores websites tildeler hverken vi eller tredjepart nogen licens til anvendelse af den intellektuelle ejendomsret.

§ 9 Informationspligt

Ved bestilling skal du give oplysninger om dit navn og person/firma; de oplysninger, der afkræves i bestillingsprocessen, gemmer vi for dig. Dine gemte oplysninger i shoppen er udelukkende gemt, for at kunne yde dig en bedre service. I tilfælde af misbrug vil Plantorama A/S slette eller stille din konto og alle gemte data i bero.

§10 Persondatapolitik

Cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. Et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personlige oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website - f.eks. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugerens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser og bruges til at informere dig om, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.
Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

På Plantorama.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun kortindløseren, der kan læse dem. Hverken plantorama.dk eller andre har mulighed for at læse dataene, som heller ikke opbevares hos os.

Logstatistik
Logstatistik bruges på plantorama.dk, og det betyder, at et eller flere statistik-systemer opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende websitet har haft, hvor mange sider de besøger etc. På plantorama.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

Dine personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos plantorama.dk og opbevares i 5 år pga. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

§ 11 Lovvalg

I alle tilfælde og uden undtagelse gælder dansk ret. Evt. tvister afgøres ved retten i Århus, Danmark.

Januar 2017, Plantorama A/S

E-handel

E-handelsbetingelser

Plantorama E-handel

Gældende leverings- og betalingsbetingelser

I Plantoramas online produktkatalog har du mulighed for at bestille og få levereret udvalgte varer online. Disse varer vil være markeret "kan købes online". Se gældende leveringstakster og -tider nedenfor.

Leveringstakster

 • Gavekort bestilt online leveres portofrit. 
 • Alle andre varer. Se fragtprisen på varen og herunder.

Fragtprisen er pr. stk./bundt. Disse takster gælder uanset om du bestiller varen på en terminal i en af vores butikker eller online. Ved køb over 1000 kr. er leveringen fragtfri. 

Vi leverer de fleste varer med Danske Fragtmænd eller Post Nord fra vores lager til din valgte adresse i Danmark (dog kun brofaste øer), uanset ordrens omfang.

Varer der leveres med Danske Fragtmænd leveres til kantsten. Dette betyder, at såfremt du bor i etageejendom, skal du selv sørge for at få varerne op i lejlighed eller lignende.

I nogle tilfælde leveres dine varer direkte fra vores leverandører. Dette gælder bl.a. hækplanter. Se bestillingsfrist samt leveringstid nedenfor.

Leveringstid

Vi leverer hvorhen du ønsker inden for Danmarks grænser (dog kun brofaste øer). Se venligst den angivne leveringstid på det aktuelle produkt. Bemærk! Vi leverer ikke lørdag og søndag. Dog gælder specielle bestillings-/leveringstider for følgende varer:

 • Big bags fra Champost. Leveringstid ca. 5 hverdage.
 • Hækplanter. Bestillinger foretaget senest søndag, leveres i den efterfølgende uge torsdag/fredag.
 • Gavekort. Leveringstid 5-7 hverdage. Sendes med Q-post tirsdag (for bestillinger foretaget senest mandag kl. 24) og torsdag (for bestillinger foretaget senest onsdag kl. 24)

Du kan vælge mellem 2 leveringsalternativer:

 • Få varerne leveret hjem til dig. Vi leverer i dette tilfælde til samme adresse, som vil fremgå af din faktura.
 • Få varen leveret til en anden adresse. Angiv venligst den alternative leveringsadresse, og hvis du ikke selv kan modtage varerne - navnet på personen, som er berettiget til at modtage varerne.

Spørgsmål vedrørende vores leveringsservice, kan sendes til info@plantorama.dk. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 8853 8853.

Venligst bemærk, at såfremt du har fravalgt at fragtfirmaet må stille varerne uden underskrift, så hæfter du selv for en evt. fragt udgift som påløber, såfremt der ikke modtages og kvitteres herfor på aftalt tidspunkt.

Betalingsmåder

Du kan betale med kredit- og kontantkort. Vi accepterer Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, m.fl. samt MobilePay.

Vi trækker først pengene fra dit kredit-/kontantkort, når din ordre er sendt fra vores lager.

Vi gør opmærksomt på at alle priser er i DKK incl. moms.

Hvis du har spørgsmål med hensyn til betalingen, er du velkommen til at kontakte os på info@plantorama.dk

Almindelige forretningsbetingelser af 01.01.2011

§ 1 Indgåelse af kontrakt/Bestillingsproces

Du har mulighed for at bestille udvalgte varer, som er markeret "kan købes online" i vores online produktkatalog, til direkte levering med fragtmand eller post. Hvis du har angivet de oplysninger, der anmodes om i bestillingsprocessen, og sender bestillingen, afgiver du over for os et bindende købstilbud via internetbestillingen. Med bestillingen erklærer du bindende, at du accepterer disse almindelige forretningsbetingelser (vilkår) og vil erhverve de bestilte artikler. Vi bekræfter med en bestillingsbekræftelse, at din bestilling er modtaget og desuden med en ordrebekræftelse, når ordren er afsendt fra os. Kontrakten bliver gyldig via dit samtykke, når du har modtaget artiklerne, dog senest efter 14 dage, hvor fristen for fortrydelse og tilbagelevering udløber.

Udstilling af varer på plantorama.dk er ikke et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du har modtaget en bestillingsbekræftelse. Der tages forbehold for sæsonvarer og udsolgte varer.

§ 3 Fortrydelsesret

For at overholde fortrydelsesfristen på de 14 dage, skal vi have din skriftlige indsigelse i hænde senest på den 14. dag. Herefter er der en frist på 14 dage til at sende varerne retur.

Skriftlig anmodning om annullering skal sendes rettidigt til info@plantorama.dk

I din mail bedes du angive grunden til din tilbagelevering. Herefter vil du modtage anvisninger for returneringen via mail. Varerne du vil returnere skal være indpakket i den emballering du modtog varerne i. Hvis din returforsendelse ikke er forsvarligt emballeret, kan fragtmanden afvise at modtage din returforsendelse. Ved tilbagebetaling fratrækker vi fragtomkostningerne forbundet med din returnering.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som forbruger, som bærer ansvaret for varen i forbindelse med fortrydelse. Det vil sige, hvis en vare beskadiges under transporten med f.eks. Post Nord under returneringen, er det dig som forbruger der har ansvaret.

For varer sendt med Post Nord eller Danske Fragtmænd, gælder de til den tid gældende takster.

§4 Lovmæssige følger af fortrydelsen

Ved en gyldig annullering skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes. Hvis du ikke kan returnere de modtagne varer helt men kun delvist eller kun i forringet tilstand, skal du her yde erstatning for værdiforringelse. Desuden kan du undgå erstatningspligt ved ikke at tage produktet i brug og undlade at gøre noget, der påvirker dets værdi.  

Vær især opmærksom på at planter er letfordærvelige og vi derfor skal have din fortrydelse i hænde samme dag som leveringen finder sted eller den næstkommende hverdag. Planterne skal opbevares og returneres forsvarligt, så de ikke tager skade. Når vi har planterne retur, foretages en værdifastsættelse i forhold til en eventuel forringelse af plantens værdi. Kan en plante ikke sælges igen er værdiforringelsen 100%.

Tunge og uhåndterbare varer som f.eks. havemøbler og granit kan afhentes hos dig og du bærer omkostningerne for tilbagesendelsen, hvis de tilbageleverede produkter svarer til det bestilte. Dette aftales forudgående med kundeservice på info@plantorama.dk.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os refunderet. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret dens stand ift. en eventuel værdiforringelse.

Eneste omkostning du har når du fortryder, er fragten for at sende varen tilbage til os, og den eventuelle værdiforringelse af varen.

§ 5 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til samtlige artikler, der er leveret af os, indtil alle krav, vi har over for dig eller den person, der har modtaget artiklerne, er opfyldt.

Dette gælder også for fremtidige krav. For at gøre vores ejendomsforbehold gældende er vi berettiget til at forlange umiddelbar udlevering af artiklerne under udelukkelse af pågældende tilbageholdelsesret, når det drejer sig om retligt fastsatte eller ubestridte modkrav.

§ 6 Reklamation og garanti

Alle varer du køber hos Plantorama er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.
For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare, herunder foder, dyr stueplanter, sommerblomster, fødevarer fra Madværkstedet o.lign.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Plantorama og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores servicecenter info@plantorama.dk eller ved henvendelse i et af vores havecentre. Send helst billede med af den pågældende fejl.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Plantorama sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Plantorama. Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Garanti skal tilføre noget udover reklamationsretten, det kan være at slitagedele dækkes eller andre fejl som ikke er direkte knyttet til en produktionsfejl. Du finder information om garantibetingelser i brugsanvisningen og ofte også på producentens hjemmesider.

Hvis du ønsker at læse mere om dine rettigheder som forbruger, så anbefaler vi Forbrug.dk hvor du finder god information om reklamation og fortrydelsesret.

Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via Forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamation
Selv om Plantorama handler med kvalitetsvarer hænder det desværre, at en vare går i stykker. Nedenfor kan du læse om, hvordan du som forbruger er stillet i en sådan situation. Du skal være opmærksom på, at det kun gælder varer, der er omfattet er reklamationsretten. 

Reklamationsret
Alle varer er omfattet af 24 måneders reklamationsret - det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl. Se dog §6 vedr. varer med begrænset levetid.

Bevisbyrden
Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette. Alle kosmetisk fejl skal påpeges straks ved modtagelse af køber.

Hvis produktet har en mangel
Hvis du mener, at dit produkt lider af en mangel, vil vi udbedre manglen ved at lade dit produkt reparere af autoriserede fagfolk, men i visse tilfælde kan andre løsninger også komme på tale (jvf. købeloven). Du kan kræve ombytning, såfremt dette ikke medfører urimelige omkostninger for Plantorama, og at reklamationen i øvrigt er berettiget. Varer med fragtskader skal gøres gældende overfor fragtmanden straks ved modtagelse og anføres på fragtbrevet eller der skal nægtes modtagelse af varen. 

Reparation og returnering

For at indlevere et produkt til reparation skal du som udgangspunkt medbringe det til nærmeste Plantorama - husk din kvittering.
For at lette behandlingen af din reklamation bedes du vedlægge kopi af din faktura, udførlig fejlbeskrivelse, billede af fejlen, samt information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig.

Varen, der reklameres over, skal sendes til nedenstående adresse og mærkes "reklamation":

Plantorama A/S
Skæring Skolevej 199A
8250 Egå

Att. Kundeservice

Slitage, ukorrekt brug m.v.
Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug, opbevaring og behandling (f. eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f. eks. lynnedslag). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

Er dit produkt ældre end 24 måneder
Hvis produktet er ældre end 24 måneder, er det ikke længere dækket af reklamationsretten, og derfor skal du selv afholde udgifterne til en evt. reparation.

§ 7 Hæftelse for fejl og mangler for indholdet af vores købt online på plantorama.dk

Der tages forbehold for fejlagtige oplysninger og prisfejl på plantorama.dk, samt svigtende leverancer og sæsonvarer. 

§ 8 Beskyttelse af intellektuel ejendomsret

Tekster, billeder, lyde, grafikker, animationer og videoer samt deres opstilling på vores websites er omfattet af loven om ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websites må ikke kopieres, spredes, ændret eller gøres tilgængelig for tredjepart. Nogle af vores websites indeholder desuden billeder, der er omfattet af tredjeparts ophavsret. Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på vores websites varemærkeretligt beskyttet. Gennem vores websites tildeler hverken vi eller tredjepart nogen licens til anvendelse af den intellektuelle ejendomsret.

§ 9 Informationspligt

Ved bestilling skal du give oplysninger om dit navn og person/firma; de oplysninger, der afkræves i bestillingsprocessen, gemmer vi for dig. Dine gemte oplysninger i shoppen er udelukkende gemt, for at kunne yde dig en bedre service. I tilfælde af misbrug vil Plantorama A/S slette eller stille din konto og alle gemte data i bero.

§10 Persondatapolitik

Cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. Et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personlige oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website - f.eks. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugerens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser og bruges til at informere dig om, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.
Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

På Plantorama.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun kortindløseren, der kan læse dem. Hverken plantorama.dk eller andre har mulighed for at læse dataene, som heller ikke opbevares hos os.

Logstatistik
Logstatistik bruges på plantorama.dk, og det betyder, at et eller flere statistik-systemer opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende websitet har haft, hvor mange sider de besøger etc. På plantorama.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

Dine personlige oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos plantorama.dk og opbevares i 5 år pga. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

§ 11 Lovvalg

I alle tilfælde og uden undtagelse gælder dansk ret. Evt. tvister afgøres ved retten i Århus, Danmark.

Januar 2017, Plantorama A/S

Grøn inspiration og gode råd til bolig, have og dyr

Tilmeld dig nyhedsmailen ligesom 100.000 andre

Plantorama bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info, om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores persondatapolitik klik her