Persondatapolitik

Generelt

Indledende bemærkninger samt formål

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med, at du besøger plantorama.dk. Den dataansvarlige samt udgiver af dette site er Plantorama A/S. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Kontaktoplysninger på plantorama.dk:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice

Når du bruger vores hjemmeside og du selv udleverer oplysninger til Plantoramas brug, accepterer du, at den persondata, der bliver overleveret til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med nedenstående beskrevne processer.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Dit IP-nummer
 • Geografisk placering
 • Hvilke sider du klikker på (interesser)

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Plantorama vil kun behandle persondata om dig i det omfang, vi har lovhjemmel eller samtykke fra dig til at gøre det. Visse former af databehandling kan ydermere finde sted, hvis det er nødvendigt for at overholde en lovmæssig bestemmelse eller give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser. Ved køb af fysiske varer over nettet, ligger vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger i hensynet til dig og fuldførelsen af din ordre.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne. Desuden vil din persondata aldrig blive opbevaret længere, end der er et formål for behandlingen.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Dine oplysninger vil for så vidt muligt blive videregivet i anonymiseret form.

Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. virksomheder som leverer eller bistår os med drift af de it-systemer, vi anvender). Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Videregivelse til tredjeparter i videre omfang kan også finde sted, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Hvis du bestiller noget fra vores webshop, vil dine informationer blive videregivet til en selvstændig fragtmand ”transportør”, som dernæst behandler dine personoplysninger, som herefter vil blive selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildle-dende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantoramas kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

Særligt for webshop

Indledende bemærkninger

Her kan du læse Plantoramas politik for behandling af de personoplysninger, du udleverer, når du køber i vores webshop. Vilkårene i persondatapolitikken bliver gældende i forbindelse med køb i webshoppen. Vi behandler de persondata, som du selv udleverer til Plantorama, i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer.

Plantorama værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles og til hvilket formål.

Plantorama betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Desuden er de udgiver af dette site. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

Formål og omfang

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du køber varer i vores webshop, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Plantorama indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du frivilligt afgiver på Plantoramas hjemmeside og i forbindelse med køb i webshoppen.

Personoplysningerne behandles med det formål at kunne håndtere din ordre bedst muligt af hensyn til dig. Derudover bruger Plantorama dine oplysninger til at kommunikere med dig vedr. din ordre.

Når du har modtaget din ordre, vil du modtage en mail fra Plantorama, hvor du har mulighed for at evaluere forløbet vedr. din webordre. Du har mulighed for at tilmelde dig nyhedsmails separat, når du afgiver din ordre.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne.

Plantorama gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Plantorama ikke længere har noget grundlag for at behandle. I forbindelse med afgivelse af webordre behandler vi følgende oplysninger om dig:

 

Kontaktoplysninger

 • Navn og adresse (til levering og kontakt)
 • Telefonnummer (gennemførelse af ordre og kontakt)
 • E-mailadresse (gennemførelse af ordre og kontakt)

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne.

Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Data videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart.

Al videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Når du bestiller varer i vores webshop, bliver dine informationer videregivet til en selvstændig fragtmand, der dernæst behandler dine personoplysninger og i kraft af det bliver selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du benytter dig af vores service ”Klik & Få leveret”, bliver dine oplysninger kun overgivet til Plantoramas eget personale, som leverer varerne til din hjemmeadresse.

Hvis du bestiller noget fra vores webshop, vil dine informationer blive videregivet til en selvstændig fragtmand ”transportør”, som dernæst behandler dine personoplysninger, som herefter vil blive selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger.

Plantorama opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de ovennævnte formål, eller så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Plantoramas nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, sletter Plantorama dine personoplysninger inden for 1 måned.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysnin-ger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantorama på ovennævnte e-mailadresse.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

Særligt i centrene

Vedr. persondatabehandling i butikkerne, gælder samme regler og vilkår som beskrevet ovenfor. Nærmere beskrevet er ret til indsigt, sletning, videregivelse, klage og rettelse. Vi henviser til afsnittet ovenfor, hvor dette kan læses mere uddybende. Der gælder nogle særlige vilkår for persondata, der bliver behandlet i butikkerne, det kan du læse her nedenfor. Den dataansvarlige er:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

TV-overvågning

I Plantoramas butikker er der placeret videokameraer rundt om i butikken. Disse har til formål at kunne virke som beviser i forbindelse med fx tyveri eller andet misbrug af Plantoramas varer samt inventar. Desuden tjener det som sikkerhed mod fx overfald for personale. Ved at besøge Plantorama indvilger du i, at du bliver optaget på videoovervågning. Dette er også tilkendegivet ved indgangen til Plantoramas butikker. Videoovervågningen slettes efter 30 dage medmindre de indgår i en konkret sag om fx tyveri, herefter vil oplysningerne blive slettet efter sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive videregivet til politiet, hvis der er mistanke om tyveri eller misbrug.

 

Retursedler

Når du returnerer en vare i Plantorama, bliver du bedt om at underskrive en seddel, så vi i fremtiden kan bevise, at du har fået pengene retur, og vi har modtaget den korrekte vare retur. Det er dermed både en sikkerhed for dig som kunde, samt os som erhvervsdrivende. Retursedlerne gemmes i aflåste pengekasser så længe der er personale ved kasserne, herefter vil de blive låst inde med adgangsbegrænsning til de personer hos Plantorama, der har brug for adgang til oplysningerne.

Vi er ifølge bl.a. regnskabsloven samt andre interne processer nødsaget til at opbevare din persondata i løbende år + et år. Dvs. hvis du indleverer en returseddel i juni 2021, så bliver din data slettet den 30. december 2021.

 

Bestillinger

Når du bestiller varer i butikkerne, det kan f.eks. være i forbindelse med en reservedel til en havedamspumpe, så vil den ansatte hos Plantorama skrive dine oplysninger ned, så de kan kontakte dig, når din bestillingsvare er klar til afhentning. Disse oplysninger vil som regel bestå af dit navn og telefonnummer. Disse oplysninger indsamler vi med det formål at kunne levere de varer, du har bestilt samt at informere dig om relevante oplysninger i forbindelse med din vare. Oplysningerne indsamlet vi ydermere med det formål at kunne overholde lovkrav bl.a. vedr. bogføring og regnskab.

De oplysninger du afgiver til behandling af din bestillingsordre vil blive opbevaret på sikre interne servere hos Plantorama, hvor adgangen er begrænset til de personer, der har brug for oplysningen til at komme i kontakt med dig vedr. den vare, du har bestilt. Bestillingssystemet er forskelligt fra butik til butik, men i tilfælde af fysisk opbevaring, vil dette være i et aflåst skab med adgangsbegrænsning.

Dine oplysninger vil blive slettet, så snart du har afhentet din bestillingsvare i butikken.

 

Betaling

Når du betaler med kreditkort i butikkerne, vil dine betalingsoplysninger samt transaktionsoplysninger blive opbevaret på sikre servere inden for Plantorama. Der er få databehandlere, der også har adgang til oplysningerne, f.eks. Nets, for at kunne gennemføre dit køb. Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe regnskabsloven foreskriver, at vi skal gemme oplysningerne.

De databehandlere, som har adgang til din persondata, har Plantorama indgået databehandleraftaler med, så de er underlagt de begrænsninger, som følger af den instruks, de får fra Plantorama. Dine oplysninger er derefter i sikre hænder, fordi der er taget de nødvendige tekniske foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

Persondatapolitik

Generelt

Indledende bemærkninger samt formål

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med, at du besøger plantorama.dk. Den dataansvarlige samt udgiver af dette site er Plantorama A/S. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Kontaktoplysninger på plantorama.dk:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice

Når du bruger vores hjemmeside og du selv udleverer oplysninger til Plantoramas brug, accepterer du, at den persondata, der bliver overleveret til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med nedenstående beskrevne processer.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • Dit IP-nummer
 • Geografisk placering
 • Hvilke sider du klikker på (interesser)

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Plantorama vil kun behandle persondata om dig i det omfang, vi har lovhjemmel eller samtykke fra dig til at gøre det. Visse former af databehandling kan ydermere finde sted, hvis det er nødvendigt for at overholde en lovmæssig bestemmelse eller give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser. Ved køb af fysiske varer over nettet, ligger vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger i hensynet til dig og fuldførelsen af din ordre.

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne. Desuden vil din persondata aldrig blive opbevaret længere, end der er et formål for behandlingen.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Dine oplysninger vil for så vidt muligt blive videregivet i anonymiseret form.

Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. virksomheder som leverer eller bistår os med drift af de it-systemer, vi anvender). Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Videregivelse til tredjeparter i videre omfang kan også finde sted, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Hvis du bestiller noget fra vores webshop, vil dine informationer blive videregivet til en selvstændig fragtmand ”transportør”, som dernæst behandler dine personoplysninger, som herefter vil blive selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildle-dende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantoramas kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

Særligt for webshop

Indledende bemærkninger

Her kan du læse Plantoramas politik for behandling af de personoplysninger, du udleverer, når du køber i vores webshop. Vilkårene i persondatapolitikken bliver gældende i forbindelse med køb i webshoppen. Vi behandler de persondata, som du selv udleverer til Plantorama, i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer.

Plantorama værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles og til hvilket formål.

Plantorama betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Desuden er de udgiver af dette site. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

Formål og omfang

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du køber varer i vores webshop, forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Plantorama indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du frivilligt afgiver på Plantoramas hjemmeside og i forbindelse med køb i webshoppen.

Personoplysningerne behandles med det formål at kunne håndtere din ordre bedst muligt af hensyn til dig. Derudover bruger Plantorama dine oplysninger til at kommunikere med dig vedr. din ordre.

Når du har modtaget din ordre, vil du modtage en mail fra Plantorama, hvor du har mulighed for at evaluere forløbet vedr. din webordre. Du har mulighed for at tilmelde dig nyhedsmails separat, når du afgiver din ordre.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne.

Plantorama gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Plantorama ikke længere har noget grundlag for at behandle. I forbindelse med afgivelse af webordre behandler vi følgende oplysninger om dig:

 

Kontaktoplysninger

 • Navn og adresse (til levering og kontakt)
 • Telefonnummer (gennemførelse af ordre og kontakt)
 • E-mailadresse (gennemførelse af ordre og kontakt)

 

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne.

Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Data videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart.

Al videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Når du bestiller varer i vores webshop, bliver dine informationer videregivet til en selvstændig fragtmand, der dernæst behandler dine personoplysninger og i kraft af det bliver selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du benytter dig af vores service ”Klik & Få leveret”, bliver dine oplysninger kun overgivet til Plantoramas eget personale, som leverer varerne til din hjemmeadresse.

Hvis du bestiller noget fra vores webshop, vil dine informationer blive videregivet til en selvstændig fragtmand ”transportør”, som dernæst behandler dine personoplysninger, som herefter vil blive selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger.

Plantorama opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de ovennævnte formål, eller så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Plantoramas nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, sletter Plantorama dine personoplysninger inden for 1 måned.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysnin-ger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantorama på ovennævnte e-mailadresse.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

 

Særligt i centrene

Vedr. persondatabehandling i butikkerne, gælder samme regler og vilkår som beskrevet ovenfor. Nærmere beskrevet er ret til indsigt, sletning, videregivelse, klage og rettelse. Vi henviser til afsnittet ovenfor, hvor dette kan læses mere uddybende. Der gælder nogle særlige vilkår for persondata, der bliver behandlet i butikkerne, det kan du læse her nedenfor. Den dataansvarlige er:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

TV-overvågning

I Plantoramas butikker er der placeret videokameraer rundt om i butikken. Disse har til formål at kunne virke som beviser i forbindelse med fx tyveri eller andet misbrug af Plantoramas varer samt inventar. Desuden tjener det som sikkerhed mod fx overfald for personale. Ved at besøge Plantorama indvilger du i, at du bliver optaget på videoovervågning. Dette er også tilkendegivet ved indgangen til Plantoramas butikker. Videoovervågningen slettes efter 30 dage medmindre de indgår i en konkret sag om fx tyveri, herefter vil oplysningerne blive slettet efter sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive videregivet til politiet, hvis der er mistanke om tyveri eller misbrug.

 

Retursedler

Når du returnerer en vare i Plantorama, bliver du bedt om at underskrive en seddel, så vi i fremtiden kan bevise, at du har fået pengene retur, og vi har modtaget den korrekte vare retur. Det er dermed både en sikkerhed for dig som kunde, samt os som erhvervsdrivende. Retursedlerne gemmes i aflåste pengekasser så længe der er personale ved kasserne, herefter vil de blive låst inde med adgangsbegrænsning til de personer hos Plantorama, der har brug for adgang til oplysningerne.

Vi er ifølge bl.a. regnskabsloven samt andre interne processer nødsaget til at opbevare din persondata i løbende år + et år. Dvs. hvis du indleverer en returseddel i juni 2021, så bliver din data slettet den 30. december 2021.

 

Bestillinger

Når du bestiller varer i butikkerne, det kan f.eks. være i forbindelse med en reservedel til en havedamspumpe, så vil den ansatte hos Plantorama skrive dine oplysninger ned, så de kan kontakte dig, når din bestillingsvare er klar til afhentning. Disse oplysninger vil som regel bestå af dit navn og telefonnummer. Disse oplysninger indsamler vi med det formål at kunne levere de varer, du har bestilt samt at informere dig om relevante oplysninger i forbindelse med din vare. Oplysningerne indsamlet vi ydermere med det formål at kunne overholde lovkrav bl.a. vedr. bogføring og regnskab.

De oplysninger du afgiver til behandling af din bestillingsordre vil blive opbevaret på sikre interne servere hos Plantorama, hvor adgangen er begrænset til de personer, der har brug for oplysningen til at komme i kontakt med dig vedr. den vare, du har bestilt. Bestillingssystemet er forskelligt fra butik til butik, men i tilfælde af fysisk opbevaring, vil dette være i et aflåst skab med adgangsbegrænsning.

Dine oplysninger vil blive slettet, så snart du har afhentet din bestillingsvare i butikken.

 

Betaling

Når du betaler med kreditkort i butikkerne, vil dine betalingsoplysninger samt transaktionsoplysninger blive opbevaret på sikre servere inden for Plantorama. Der er få databehandlere, der også har adgang til oplysningerne, f.eks. Nets, for at kunne gennemføre dit køb. Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe regnskabsloven foreskriver, at vi skal gemme oplysningerne.

De databehandlere, som har adgang til din persondata, har Plantorama indgået databehandleraftaler med, så de er underlagt de begrænsninger, som følger af den instruks, de får fra Plantorama. Dine oplysninger er derefter i sikre hænder, fordi der er taget de nødvendige tekniske foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

Shop videre Gå til kassen

Varen er lagt i kurven

{{ lastAddedProduct.Title }}

{{ lastAddedProduct.PricePrUnit | localeString }} Før {{lastAddedProduct.BeforePrice | localeString}} {{ lastAddedProduct.PricePrUnit | localeString }}
{{lastAddedProduct.DeliveryText}}
Forudbestilling

Vi anbefaler

Spar
{{ product.discount.discount }}
Skarp pris
Ude af sæson Forudbestil
Kampagne Rabat Tilbud Kun i butik

{{ product.name }}

{{ product.discount.quantity }} {{product.unitType}} {{ product.price }} {{ product.price }} Du sparer {{ product.discount.discount }} Før {{ product.discount.originalPrice }} {{ product.discount.originalPrice }} pr. {{ product.unitType }} I sæson igen imellem {{ product.seasonStart }} - {{ product.seasonEnd }}
{{ product.price }} pr. {{ product.unitType }} I sæson igen imellem {{ product.seasonStart }} - {{ product.seasonEnd }}
+ Flere Varianter
Alderskontrol banner

Indkøbskurv

Levering Gavekort ({{ usedGiftCardId }}) Rabat udgør Total
{{ (cart.BeforeDeliveryPrice ? cart.BeforeDeliveryPrice : cart.DeliveryPrice) | localeString }} -{{ cart.VoucherAmount | localeString }} {{ cart.Discount | localeString }} {{ cart.PaymentNeededTotalAmount | localeString }} Moms udgør {{ cart.TaxAmount | localeString }}

Levering direkte fra leverandør

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.BeforePrice | localeString}} {{ cartRow.PricePrUnit | localeString }}
{{cartRow.DeliveryText}}

Forudbestilling

Hjemmelevering Klik & Hent - Plantorama {{selectedStoreData.Name}}

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.BeforePrice | localeString}} {{ cartRow.PricePrUnit | localeString }}

Forudbestilling

Alderskontrol banner

Kurven er tom

{{ usp.subTitle }}

Luk

Vælg center

{{store.Name}}

{{store.Address}}
{{store.Zip}}, {{store.City}}
Vis åbningstider og info Skjul åbningstider og info
{{OpeningHour.Label}}
{{OpeningHour.Value}}