{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Persondatapolitik for nyhedstjenester

Indledende bemærkninger

Her kan du læse Plantoramas politik for behandling af de personoplysninger, du udleverer, når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester, herunder nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester. Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med tilmelding til Plantoramas nyhedstjenester.

Når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende, og du accepterer, at persondata, som du selv udleverer til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer.

Plantorama værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles og deres formål.

Plantorama betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Desuden er de udgiver af dette site. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

Formål og omfang af Plantoramas indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Plantorama indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du frivilligt afgiver på Plantoramas hjemmeside eller i et af vores centre i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester.

Personoplysningerne behandles med det formål at fremsende relevante nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester vedrørende produkter fra hele Plantoramas sortiment, herunder bolig, have og dyr. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold inden for Plantorama A/S samt at kommunikere med dig. Din fødselsdato anvender vi til at kunne sende dig en fødselsdagsnyhedsmail.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne.

Plantorama gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Plantorama ikke længere har noget grundlag for at behandle. I forbindelse med din tilmelding til vores nyhedstjenester behandler vi følgende personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger

 • Navn og adresse
 • Telefonnummer (til brug sms-markedsføring)
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Køn
 • Fødselsdag

Oplysninger om bolig/haveforhold

 • Rækkehus (den lille/simple have)
 • Villa (den store/avancerede have)
 • Byboere/lejlighed (byhaven/altanen)

Oplysninger om din havestil

 • Den romantiske
 • Den minimalistiske
 • Den vilde

Oplysninger om dine interessegrupper

 • Planter
 • Dyr
 • Hus & have
 • Bolig
 • Leg i haven

Ovennævnte oplysninger om køn, bolig/haveforhold, havestil og interessegrupper indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til netop dig.

Konkurrencebetingelser - konkurrencer i nyhedsbrev

 • Deltagelse i konkurrencer i forbindelse med nyhedsbreve er betinget af tilmeldelse til Plantoramas nyhedsbrev.
 • Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes igen. 
 • Ved at deltage i sådanne konkurrencer accepterer du, at Plantorama må offentliggøre dit navn og hjemby på vores platform, hvis du vinder konkurrencen.  
 • Præmien kan ikke ombytte til kontanter.  
 • Der tages forbehold for trykfejl.  
 • Vinderen kontaktes via den mail, der er tilmeldt vores nyhedsbrev. 
 • Hvis vinderen ikke har henvendt sig indenfor 7 dage efter at have fået besked via mail, forbeholder Plantorama sig ret til at trække en anden vinder. 
 • Oplysninger, du afgiver ved din deltagelse i konkurrencen, vil ikke blive afgivet til tredjepart. 

Lageragent

Når du tilmelder dig lageragent, får du en besked, når en udsolgt vare igen er tilbage på hylderne. I forbindelse med din tilmelding afgiver du oplysninger omkring din mailadresse og dit navn, og dem bruger vi til det formål at kontakte dig om den vare, du har angivet at ville have besked om.
 
Når du tilmelder dig lageragent, giver du samtidig samtykke til at modtage Plantoramas nyhedsbrev med en masse spædende tilbud og events i dit lokale center. Du kan på denne side læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet.   

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne.

Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Data videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart.

Al videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Plantorama opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de ovennævnte formål, eller så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Plantoramas nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, sletter Plantorama dine personoplysninger inden for 1 måned.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantoramas kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

Persondatapolitik for nyhedstjenester

Indledende bemærkninger

Her kan du læse Plantoramas politik for behandling af de personoplysninger, du udleverer, når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester, herunder nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester. Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med tilmelding til Plantoramas nyhedstjenester.

Når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende, og du accepterer, at persondata, som du selv udleverer til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende beskrevne processer.

Plantorama værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles og deres formål.

Plantorama betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Desuden er de udgiver af dette site. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Plantorama A/S
Lyshøjen 12, stuen
8520 Lystrup
Telefon: 8853 8853
Kundeservice
CVR. nr. 14982442

 

Formål og omfang af Plantoramas indsamling af dine personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du tilmelder dig Plantoramas nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Plantorama indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du frivilligt afgiver på Plantoramas hjemmeside eller i et af vores centre i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester.

Personoplysningerne behandles med det formål at fremsende relevante nyhedsmails, markedsføring via e-mail samt SMS-tjenester vedrørende produkter fra hele Plantoramas sortiment, herunder bolig, have og dyr. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold inden for Plantorama A/S samt at kommunikere med dig. Din fødselsdato anvender vi til at kunne sende dig en fødselsdagsnyhedsmail.

I Plantorama bliver adgangen til din persondata begrænset til personer, der har et formål med behandlingen af oplysningerne.

Plantorama gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Plantorama ikke længere har noget grundlag for at behandle. I forbindelse med din tilmelding til vores nyhedstjenester behandler vi følgende personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger

 • Navn og adresse
 • Telefonnummer (til brug sms-markedsføring)
 • E-mailadresse
 • IP-adresse
 • Køn
 • Fødselsdag

Oplysninger om bolig/haveforhold

 • Rækkehus (den lille/simple have)
 • Villa (den store/avancerede have)
 • Byboere/lejlighed (byhaven/altanen)

Oplysninger om din havestil

 • Den romantiske
 • Den minimalistiske
 • Den vilde

Oplysninger om dine interessegrupper

 • Planter
 • Dyr
 • Hus & have
 • Bolig
 • Leg i haven

Ovennævnte oplysninger om køn, bolig/haveforhold, havestil og interessegrupper indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til netop dig.

Konkurrencebetingelser - konkurrencer i nyhedsbrev

 • Deltagelse i konkurrencer i forbindelse med nyhedsbreve er betinget af tilmeldelse til Plantoramas nyhedsbrev.
 • Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes igen. 
 • Ved at deltage i sådanne konkurrencer accepterer du, at Plantorama må offentliggøre dit navn og hjemby på vores platform, hvis du vinder konkurrencen.  
 • Præmien kan ikke ombytte til kontanter.  
 • Der tages forbehold for trykfejl.  
 • Vinderen kontaktes via den mail, der er tilmeldt vores nyhedsbrev. 
 • Hvis vinderen ikke har henvendt sig indenfor 7 dage efter at have fået besked via mail, forbeholder Plantorama sig ret til at trække en anden vinder. 
 • Oplysninger, du afgiver ved din deltagelse i konkurrencen, vil ikke blive afgivet til tredjepart. 

Lageragent

Når du tilmelder dig lageragent, får du en besked, når en udsolgt vare igen er tilbage på hylderne. I forbindelse med din tilmelding afgiver du oplysninger omkring din mailadresse og dit navn, og dem bruger vi til det formål at kontakte dig om den vare, du har angivet at ville have besked om.
 
Når du tilmelder dig lageragent, giver du samtidig samtykke til at modtage Plantoramas nyhedsbrev med en masse spædende tilbud og events i dit lokale center. Du kan på denne side læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet.   

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger opbevares udelukkende på sikre servere inden for EU.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne.

Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar, men vi har taget alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at passe på dine oplysninger.

 

Videregivelse, indsigt og sletning

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

Personoplysninger overlades i visse tilfælde til de databehandlere, som er tilknyttet Plantorama. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Plantorama og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Plantorama selv, ifølge indgåede databehandleraftaler. Disse tredjeparter bliver løbende kontrolleret for, at de overholder den gældende persondatalovgivning.

Data videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt, og i det omfang det er for at varetage Plantoramas interesser. Hvis dine interesser i, at oplysningerne ikke videregives vurderes til at vægte højere end Plantoramas interesser i det konkrete tilfælde, vil oplysningerne ikke blive videregivet til tredjepart.

Al videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt.

Plantorama opbevarer kun dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de ovennævnte formål, eller så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Plantoramas nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, sletter Plantorama dine personoplysninger inden for 1 måned.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at konkrete oplysninger om dig anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte eller vildledende, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet.

Når du har sendt en anmodning om ovenstående, har Plantorama A/S 4 uger til at udlevere/rette/slette oplysningerne. Når du har fået udleveret oplysninger, kan du tidligst anmode om oplysninger igen 6 måneder efter din tidligere anmodning. Henvendelse herom kan ske til: formularen på kundeservice.

Hvis du har spørgsmål i forhold til Plantoramas behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Plantoramas kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.