Vandplanter

Vandplanter giver en flot, blomstrende havedam, men også et sundt vandmiljø. Herunder kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas planter til havedam. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Gode råd til havedammen

Få tilbud og gode råd direkte i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsmailen ligesom 190.000 andre

Følg os på Instagram #Plantorama

Find inspiration til din bolig

Ofte stillede spørgsmål

Vi hjælper dig med alt til haven

Kinesisk blåregn, Wisteria sinensis 'Prolific', er den mest brugte i danske haver. Den er robust, hårdfør og meget blomstervillig. Blomstrer med 25 cm lange duftende og blåviolette blomsterklaser. 

Japansk blåregn, Wisteria brachybotrys 'Iko Yama Fuj', har kompakte blomsterklaser på 15-20 cm, hvor de enkelte blomster bliver meget store. Har store mørkeblå og lilla blomsterknopper.

Efteråret er klart det bedste tidspunkt at udplante æbletræer på, men vintermånederne er dog ikke noget problem. Udplanter du i dec-feb, når trærødderne stadig at etablere sig, og træet får en bedre start det følgende forår.

Efter udplantning er det vigtigt, at træet ikke tørster eller mangler næring. Vand i tørre perioder og gød med kompost i et 2-3 cm lag omkring stammen i april. Hold jorden omkring stammen fri for ukrudt og græs de første år.

Læs mere om frugttræer her.

Regnbuelatyrus – Polygala myrtifolia er en plante der stammer fra Sydafrika og som er tilpasset det klima som de har her. Planten er stedsegrøn under disse forhold og er også flerårig hvis planten opbevares under optimale forhold. Med optimale forhold skal det her forstås at lys, luftfugtighed og varme er i balance med hinanden. Det skal også bemærkes her at planten har det vanskeligt med at bryde på træagtigt ved og skal derfor ikke beskæres for kraftigt. At de overvintrede blade bliver gule, skyldes som regel ubalance i vækstfaktorerne i forbindelse med plantens overvintring og skal betragtes som et forsvar mod udtørring fra plantens side. Det er uden betydning for plantens videre overlevelse.

Umiddelbart ser dine planter fornuftige ud, men de skal placeres lyst og på en varm plads i haven. Jeg kan ikke se om plantens rødder har lidet overlast i vinter, men hvis dette er tilfældet kan det også påvirke plantens evne til at bryde med nye blade.

Med plantens store prydværdi i forhold til prisen synes jeg det er ærgerligt at fravælge dem, på trods af det kan svigte med overvintringen. Der er ikke mange udplantnings planter der kvitterer med en så lang blomstringstid.

Brug en ren, frisk kompost iblandet 1/3 jord. Få planter trives i ren kompostjord. Vi anbefaler Champost Jordforbedring, som iblandes efter samme princip som komposten. Du kan også lægge et lag med 5-10 cm jordforbedring og blande det i jorden.

Champost har også plantesække, som kan bruges i kapillærkasser eller direkte i havens bede. Husk at supplere med gødning i løbet af vækstsæsonen. Kompost giver jorden god struktur og forbedrer mikroorganismernes vilkår til gavn for plantens rødder og tilvækst.

Du kan sagtens få succes med at dyrke blåbær i krukker. Det er vigtigt, at krukken er stor dvs. mindst 20 liter, og der skal være hul i bunden, så overskydende vand kan løbe fra.

Uanset om storfrugtet blåbær plantes i et surbundsbed eller i krukker, er det normalt bedst at plante minimum to forskellige sorter, for at være sikker på god bestøvning og frugtsætning. Dernæst skal du være opmærksom på, at planter i potter hurtigere tørrer ud, så de skal vandes jævnligt, så jorden holdes fugtig.

Brug surbundsjord(rhododendronjord) som dyrkningsjord. Naturligt vokser blåbær i tørvejord, som både er mere sur og har et højere iltindhold end den almindelige havejord. Jorden i krukkerne kan du holde sur ved at gøde med surbundsgødning. 

Tak for din henvendelse. Myrtillocactus geometrizans er en meget robust og sund kaktus der dog ikke må udsættes for frost. Temperaturer over 10 grader anbefales. Vand jævnligt om sommeren men sørg for at potteklumpen er tørret helt op mellem vandingerne. Vintertid skal planterne stort set ikke vandes, dog må planterne ikke blive så tørre at plante begynder at skrumpe ind. Sørg for at potten er rigelig stor eftersom planten normalt vokser kraftigt. Det anbefales at omplante hvert andet år i en veldrænet kaktusjord. Den lyse farve på de nye skud kan skyldes at ny tilvæksten har foregået ved høj temperatur og mangel på lys. Dette retter sig som regel frmadrettet.  Planterne gødes med kaktusgødning. Bemærk, at i øvrigt er Myrtillocactus almindeligt brugt som grundstamme hvis man ønsker at pode og formere en  anden kaktusart/sort.

Stueazalea, Rhododendron simsii, kan godt dyrkes i haven i sommertiden, men den tåler ikke frost. Derfor skal planten tages ind til drivning i efteråret eller overvintres køligt. Herefter kan planten sættes ud til det kommende forår igen.

Vinter: blomstring - vand rigeligt og gød én gang ugentligt, lad stå ved 15°C. Maj: omplant til en lidt større potte. Maj-sep: vækstperiode - vand rigeligt og sørg for næring. Placer lyst uden direkte sol - gerne udendørs. Sep-dec: hvileperiode og knopdannelse - vand moderat og gød ikke, lad stå ved 10°C. Dec-marts: drivning.

Kameliaer ikke glade for at overvintre i en ubeskyttet krukke, når frosten sætter ind. Det hjælper kun mod kortvarig frost, at pakke krukken ind i isoleringsmåtter eller lignende. Rødderne er mere udsat, når planten står i krukke, fordi der kommer frost ind fra siderne.

Hvis du graver krukken ned under terræn i dit drivhus, får rødderne glæde af den varme, der siver op fra jordens indre. Du kan isolere jorden yderligere ved at lægge et lag tør kompost eller tørvestrøelse på jorden over rødderne.  Pas dog på, at planten ikke står i fuld sol i frostvejr Det kan frysetørre bladene, men det klares nemt ved at skygge dem f.eks. med et skyggenet eller fiberdug, som hænges op i drivhuset. Allerbedst er det at overvintre kameliaer i krukker ved 5-10 grader i en udestue. 

I Plantorama sælger vi kun haveroser i potter. Potten giver den bedste beskyttelse af planterne og de bedste pasningsmuligheder indtil planterne bliver solgt og plantet på sit blivested. I begyndelse af oktober bliver rosenplanterne plantet i potter og kan sælges i Plantoramas Havecentre.   Årets produktion vil blive solgt i perioden oktober til november og fra marts til maj. I disse perioder vil vores sortiment omfatte mange varianter, dog vil der sidst sæsonen være varianter der er slutsolgt. I sommerperioden, fra juni til september kan der købes udvalgte varianter i naturlig udvikling med knopper og blomstre.

Havedam

Planter til havedam

Vandplanter giver en flot, blomstrende havedam, men også et sundt vandmiljø. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas planter til havedam. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Vandplanter til havedam

Vandplanter er plantearter, som er tilpasset livet i vandet. Fordi planterne lever på eller under vandoverfladen, har de udviklet sig sådan, at de kun kan gro i vand eller helt vandmættet jord.

Vandplanterne har intet problem med at holde vandet tilbage. Der findes mange forskellige planter, der er velegnede i havedammen.

Du skal være opmærksom på, at forskellige planter kræver forskellige dybder. Jo flere planter du har i dammen, des mere begrænses algevæksten.

Hos Plantorama finder du et stort udvalg af vandplanter, blandt andet åkander (nøkkeroser), sumpplanter og flydeplanter.

Sådan passer du vandplanter

Generelt er det ikke nødvendigt at gøde dine vandplanter, da nedfaldne blade og affaldsstoffer fra havedammens fisk giver tilstrækkeligt med næring til planterne.

Mange planter i bassinet minimerer desuden risikoen for algedannelse.

Du kan både plante vandplanter direkte ud i dammen i en næringsfattig jord eller plante dem i en vandplantekurv eller vandplantepose. Se udvalget af tilbehør til havedammen.

Læs vores 12 skridt til en sund havedam.

Flydeplanter

Flydeplanter egner sig til at gro på forholdsvis store vanddybder. De trives både med deres rødder nede i bunden af havedammen og deres blade liggende på overfladen.

Flydeplanternes rødder henter næring fra bunden, hvor opløst gødningssalte befinder sig samtidig med, at bladene har adgang til lys og er i konstant kontakt med vandet, så der ikke opstår udtørringsproblemer.

Sumpplanter

Sumpplanter gror ofte meget nemt og hurtigt ved vandhuller, og derfor kan det være en fordel kun at bruge dem ved havedamme, som har et naturligt udseende.

Sumpplanterne trives langs havedammens kanter, hvor der er tilstrækkeligt vand, rigeligt lys og velgødet jord.

Undervandsplanter

Undervandsplanter dækker over en gruppe af planter, som har tilpasset sig et liv, hvor rødder, stængel og blade er nedsænket helt i vand.

Ofte ses planterne med blomstrende skud, som hæver blomsterne op over vandoverfladen, hvor de kan blive bestøvet ved hjælp af vinden eller insekter.

Undervandsplanter er afhængige af, at lyset kan trænge ned til dem under vandet. Derfor egner de sig ikke til alt for store vanddybder eller i havedamme hvor andre planter skygger for lyset.