{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan lægger du rullegræs perfekt

24. november 2023

Lægning af rullegræs består af 4 trin

  • Klargøring af underlaget
  • Gødning af jorden
  • Lægning af rullegræsset
  • Vanding af rullegræsset

 

Klargøring af underlaget for rullegræsset

Rullegræsset skal lægges ud på et underlag, der er fri for ukrudt, græstotter, sten og kvikrødder. Hvis din jord er komprimeret, kan det være en fordel at grubbe jorden inden du fortsætter. Afhængigt af hvor stort et areal du skal anlægge, kan du grave, pløje eller fræse arealet.

Når underlaget er fræset eller pløjet igennem, skal du gøre det jævnt. Det er vigtigt, at jorden ikke er for løs, da den så vil sætte sig senere og lave ujævnheder i græsplænen. Det kan være en fordel at pakke jorden godt sammen, så du undgår ujævnhederne efter rullegræsset er lagt. Underlaget må gerne være så fast, at du kan gå hen over det uden at lave fodspor.

Er jorden meget tør, kan du vande den godt igennem et døgn før, du lægger rullegræsset. Når først rullegræsset er lagt, kan det nemlig være svært at få den underliggende jord fugtig nok.

Du kan se vores udvalg af rullegræs og læse meget mere her.

 

Gødning af jorden

Når underlaget er klargjort, er det tid til at gøde jorden. Gødningen sørger for, at rullegræsset får al den nødvendige næring til at sætte rod. Husk at din græsplæne skal gødes igen cirka tre uger efter, rullegræsset er lagt. På de fleste gødninger kan du læse om, hvilket blandingsforhold der er mest optimalt til din jord. 

Læs også: 4 trin til en sund og grøn græsplæne

 

Lægning af rullegræsset

For at gøre lægningen så nem som mulig, skal du begynde ved den længste lige kant og arbejde videre derudfra. Det flotteste resultat fås, hvis rullegræsset lægges i forband.

Græsset lægges kant mod kant uden mellemrum, så samlingerne er mindst synlige. Til ender, hjørner og mindre områder kan du nemt skære rullegræsset til med en spade eller savtakket kniv, så det passer helt perfekt.

Det kan være en hjælp for dig at lægge en plade ud, hvor du allerede har lagt rullegræs. Pladen fungerer som en slags sti, du kan gå frem og tilbage på uden at lave spor i græsset.

Når al rullegræsset er lagt ud, skal du sikre, at der er god kontakt mellem jordunderlaget og rødderne på rullegræsset. Det gør du lettest ved at tromle arealet lige efter, du har lagt rullegræsset, og inden du vander første gang.

 

Læg rullegræsset inden 8 timer

Rullegræsset fordærver let og brænder hurtigt sammen i temperaturer over 15°C. Derfor anbefaler vi, at du lægger rullegræsset ud straks efter hjemkomst eller senest 8 timer efter. Anlægger du en stor plæne, kan du placere rullegræsset i læ og skygge for at mindske udtørring og opvarmning. Ser rullerne tørre ud, kan du give dem en let overbrusning.

Læs også: Sådan anlægger du ny græsplæne

 

Vanding af rullegræsset

Skal din nye græsplæne stå smuk og grøn, er det essentielt, at du vander den optimalt. Første gang, du vander, skal være umiddelbart efter, du har lagt og tromlet rullegræsset. Du skaber de bedste forudsætninger ved at holde græsset og dets underlag fugtigt, indtil græsrødderne er groet godt fast.

Hvor meget eller hvor lidt, du skal vande, afhænger af vejret. I varmt og tørt vejr sker udtørringen overraskende hurtigt. Her vil det være nødvendigt at vande flere gange i løbet af dagen. Under mere almindelige vejrbetingelser er retningslinjen at vande med 15-20 millimeter vand hver anden eller tredje dag.

I takt med at græsset gror fast til underlaget, skal du øge intervallerne, hvor du vandet græsplænen. Målet er at holde græsset og jorden fugtig i hele den periode, hvor græsset etableres.

Kilde: Dansk Landbrugs Frøselskab