{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Vandplanter

Havedam

Planter til havedam

Vandplanter giver en flot, blomstrende havedam, men også et sundt vandmiljø. Herover kan du se et begrænset udvalg af Plantoramas planter til havedam. Forhør dit nærmeste havecenter, om den aktuelle vare sælges netop nu.

Vandplanter til havedam

Vandplanter er plantearter, som er tilpasset livet i vandet. Fordi planterne lever på eller under vandoverfladen, har de udviklet sig sådan, at de kun kan gro i vand eller helt vandmættet jord.

Vandplanterne har intet problem med at holde vandet tilbage. Der findes mange forskellige planter, der er velegnede i havedammen.

Du skal være opmærksom på, at forskellige planter kræver forskellige dybder. Jo flere planter du har i dammen, des mere begrænses algevæksten.

Hos Plantorama finder du et stort udvalg af vandplanter, blandt andet åkander (nøkkeroser), sumpplanter og flydeplanter.

Sådan passer du vandplanter

Generelt er det ikke nødvendigt at gøde dine vandplanter, da nedfaldne blade og affaldsstoffer fra havedammens fisk giver tilstrækkeligt med næring til planterne.

Mange planter i bassinet minimerer desuden risikoen for algedannelse.

Du kan både plante vandplanter direkte ud i dammen i en næringsfattig jord eller plante dem i en vandplantekurv eller vandplantepose. Se udvalget af tilbehør til havedammen.

Læs vores 12 skridt til en sund havedam.

Flydeplanter

Flydeplanter egner sig til at gro på forholdsvis store vanddybder. De trives både med deres rødder nede i bunden af havedammen og deres blade liggende på overfladen.

Flydeplanternes rødder henter næring fra bunden, hvor opløst gødningssalte befinder sig samtidig med, at bladene har adgang til lys og er i konstant kontakt med vandet, så der ikke opstår udtørringsproblemer.

Sumpplanter

Sumpplanter gror ofte meget nemt og hurtigt ved vandhuller, og derfor kan det være en fordel kun at bruge dem ved havedamme, som har et naturligt udseende.

Sumpplanterne trives langs havedammens kanter, hvor der er tilstrækkeligt vand, rigeligt lys og velgødet jord.

Undervandsplanter

Undervandsplanter dækker over en gruppe af planter, som har tilpasset sig et liv, hvor rødder, stængel og blade er nedsænket helt i vand.

Ofte ses planterne med blomstrende skud, som hæver blomsterne op over vandoverfladen, hvor de kan blive bestøvet ved hjælp af vinden eller insekter.

Undervandsplanter er afhængige af, at lyset kan trænge ned til dem under vandet. Derfor egner de sig ikke til alt for store vanddybder eller i havedamme hvor andre planter skygger for lyset.