{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Haven i november

31. oktober 2023
Novemberhave

4 gøremål i haven i november

  • Plant gerne frugttræer nu, og afdæk planter mod frosten
  • Beskær hækken, og saml grene til smukke vinterkranse
  • Fjern syge blade fra roserne, og plant nye planter i krukkerne
  • Vinterklargør havedammen

November i haven

Er du en af dem, der bruger haven som et frirum, er november en god tid til at gå i haven og få tankerne på gled, imens du rydder lidt op, plukker frugter og de sidste blomster, frosten ikke har taget endnu. 

Mange af træernes blade er allerede faldet til jorden, og de er fine at dække med i bede, under hækken eller rundt om sarte stauder. November er slet ikke så mørk, som vi husker den og fyldt med gøremål i haven.

 

1 Vinterklargøring af køkkenhaven

Ønsker du at plante æblesorter eller pæretræer, er november en god måned. Du skal blot huske, at alle nyplantede træer, buske og stauder skal dækkes af mod frosten med spagnum, blade, gran eller folie.

Nåede du ikke at få blomsterløgene i jorden i efteråret, kan du nå det endnu, hvis der ikke er frost. Blomsterløg er desuden typisk billige ved denne tid. 

Det er tid til at høste de sidste grøntsager i køkkenhaven og dække de overvintrende grøntsager af mod frosten.

 

2 Beskæring af hæk og buske

Har du ikke nået at beskære dine løvfældende vækster, er tiden til det nu. Det er nemmere at se, hvordan træerne skal formes, når der ikke er blade på grenene.

Skal du plante ny hæk, er november en af de bedste måneder at plante i.

Tiden er også til at lave smukke kranse, så har du træer, hvis grene og frugter gør sig godt til kranse, kan du med fordel samle dem ind nu. Det gælder især vedbend, gran, thuja, enebær, cypres, laurbær og kirsebær.

Novemberhave
Novemberhave

3 Plantning i krukker og bede

Har du roser, skal de syge rosenblade fjernes fra jorden og smides ud, da sygdomme som meldugsvamp og stråleplet kan overføres til dine raske planter, hvis bladene bliver liggende på jorden.

Hvis du har plads til flere roser i bedet, er det et ideelt tidspunkt at plante flere roser ud. Roser, som er plantet i efteråret, klarer sig nemlig bedre end dem, der plantes i foråret. Og så er de ofte billigere. Få flere tips til roserne i november.

Ser planterne i krukkerne kedelige ud, er buksbom, skimmia, nordmannsgran, stedsegrønt og cypressen ’Elwoodii’ velegnede til efterårets krukker. 

Du kan med fordel gøre lidt ekstra godt for jorden og give det gødning, kompost eller champost, som ormene kan boltre sig i gennem vinteren.

Når den første frost har været der, skal georgineknoldene op af jorden. Toppen skal klippes af, når frosten har forvandlet georginerne til noget ukendeligt snask og knoldene skal lægges til tørring, så jorden kan rystes af. De rene knolde skal opbevares frostfrit vinteren over. 

 

4 Vinterklargøring af havedammen

Tiden er til at få ryddet op omkring havedammen. Fjern alle nedfaldsblade og gamle blade fra planterne i havedammen. Tynd eventuelt ud i planterne i dammen og i planterne ved siden af.

Giver du springvandspumpen en isfri hætte på, kan den klare sig til cirka minus 20°C. En luftpumpe er meget praktisk, da den både ilter havedammens vand og holder den isfri.