{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan bruger du Plantoramas gødning

7. december 2023
Sådan bruger du Plantoramas gødning - Plantorama

Havegødning – allround gødning

Havegødning kan bruges til alle havens planter, og giver et godt og nærende måltid, så havens planter trives. Gødningen er hurtigtvirkende og giver optimal vækst.

Shop vores gødning til haven her

Sammensætning: NPK 12-2-10.

Dosering: Strø 2 gange årligt (tidlig forår og efterår) før regn og vanding.

Naturgødning – organisk gødning

Naturgødning kan bruges i hele haven - til græsplænen, prydhaven, højbedene og køkkenhaven. Gødningen er fremstillet af hønsemøg, og er langtidsvirkende og giver optimal vækst til havens planter. Naturgødningen svider ikke planterne, men stimulerer derimod jordens naturlige mikroliv, forbedrer jordkvaliteten og gør jorden mere frugtbar.

Sammensætning: NPK 5-2-4.

Dosering: Følg nedenstående vejledning.

Anvendelse Dosering Tidspunkt Metode
 Frugter og bær  1-2 kg pr træ  Marts/april eller september  Strøs og arbejdes ned i rodområdet
 Pryd- og nåletræer  1 kg pr træ  Marts/april eller august/september  Strøs og arbejdes ned i rodområdet
 Grøntsager  10-20 kg pr 100 m2  Før eller ved såning/plantning  Arbejdes godt ned i jorden
 Kartofler  20-30 kg pr 100 m2  Før eller ved plantning  Arbejdes godt ned i jorden
 Blomster 10-15 kg pr 100 m2  Marts/juli  Arbejdes ned i jorden før nyplantning
 Roser  15-20 kg pr 100 m2  Dosis fordeles over 3 gange marts/juli  Arbejdes ned i jorden ved stokken
 Græsplæne  8-16 kg pr 100 m2  Dosis fordeles over 2 gange marts/september  Strøs ud før regn eller vandes ned

 

 
 
 
 
 
 

Plænegødning – nærende gødning til græs

Plænegødning er særligt udviklet til græsplænen, men kan bruges i hele haven. Gødningen er klorfattig, og giver et stærkt rodnet og en stabil vækst. Den modvirker samtidig mos og ukrudtsdannelse i græsplænen.

Sammensætning: NPK 14-3-13.

Dosering: Strø 3 gange årligt (marts/april, juni/juli og september) før regn og vanding.

Perlekalk – kosttilskud til haven

Perlekalk kan bruges til græsplænen, blomsterbedene og køkkenhaven. Den indeholder 5% magnesium, og er en effektiv, støvfri og granuleret kalk. Kalk modvirker mos i græsplænen og hæver jordens pH-værdi. Den er hurtigtopløsende, hurtigtvirkende og nem at udstrø.

Dosering: Strøs året rundt efter behov, men minimum 1 gang årligt.

Lecanødder – drænmateriale til krukker

Lecanødder kan bruges som drænmateriale i havekrukker. Nødderne fungerer også fint iblandet jorden i havens bede, hvor de giver luft til planternes rødder. De har en størrelse på 10-20 mm.