{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Udplantning og pasning af pæoner

6. februar 2024
Pæon

Trin for trin-guide: Udplantning og pasning af pæoner (bonderoser)

 • Placer pæoner i en veldrænet, muldrig og næringsholdig jord, der ikke er for tør og sandet. Du kan iblande kompost i jorden. Husk at pæoner trives bedst i fuld sol med rolige vindforhold, så de ikke knækker.
 • Plant gerne ud hele året rundt, så længe jorden ikke er frossen. Husk at vande rigeligt, hvis du planter ud en varm og tør sommer.
 • Udplant pæoner ved at grave et plantehul, hvor rødderne ikke bøjes. Planten placeres, så rodknolden er 3 cm under jorden. Anvend gerne jord iblandet kompost og husk at træde jorden fast efter udplantning.
 • Vand pæoner, så jorden omkring dem er let fugtig. Mængden af vand afhænger af jordens evne til at binde fugt og mængden af nedbør. Du kan gøde pæoner (Bonderoser) om foråret, inden deres første blomstring. Det er dog ikke nødvendigt for deres trivsel.
 • Del og flyt pæoner (Bonderoser) med forsigtighed og helst i efteråret, hvor jorden er lun og fugtig. Hver rodklump skal have 3 skud og selve moderplanten skal have stået i 3-4 år inden deling.
 • Vinterdæk ikke pæoner (Bonderoser), da de er fuldt ud vinterhårdføre. De har desuden godt af en kuldeperiode inden næste års blomstring.
 • Husk at der gælder særlige forhold ved udplantning og pasning af træpæoner.

 

Udplantning af pæoner (bonderoser)

Det er meget enkelt at plante pæoner ud. Sådan gør du:

 • Grav et plantehul, som er tilpas dybt og bredt, så rødderne ikke bøjes.
 • Løsn jorden i bunden af hullet, så rodklumpen nemmere kan få fodfæste.
 • Placer planten så rodknolden er cirka 3 cm under jordoverfladen. Rodknolden må ikke komme for dybt under jorden, da det så tager planten et eller to år, før den kan blomstre.
 • Fyld plantehullet op med jord iblandet kompost, som giver næring til den nyplantede pæon.
 • Træd afslutningsvist jorden fast omkring planten.
 • Vand hvis jorden og vejret er tørt. Er vejret derimod efterårsagtigt, er det ikke nødvendigt med vanding.

 

Placering af pæoner (bonderoser)

Pæoner tåler ikke at stå i en våd jord, og derfor er det vigtigt, at de plantes i en veldrænet jord. Jorden må dog ikke være tør og sandet. Planten tåler nemlig heller ikke at tørre ud. Det er vigtigt, at jorden er muldrig og har et højt indhold af næring. Derfor er det en god idé at blande kompost i jorden, som pæonerne skal plantes i.

Pæoner bør placeres i fuld sol. De kan godt klare sig i halvskygge, men blomstringen bliver rigere og kraftigere, hvis de står i fuld sol. Helskygge tåler pæoner ikke. Det er desuden vigtigt, at pæoner får en placering med rolige vindforhold, sådan at blomsterstilkene ikke knækker i blæsevejr.

Pæoner kan godt dyrkes i krukker, men du bør lade dem vokse på friland, hvor de kan brede sig, som de har lyst til.

 

Plantetid for pæoner (bonderoser)

Typisk siges det, at stauder skal plantes ud og deles i det tidlige efterår. Reglen om, at stauder skal plantes ud om efteråret, stammer imidlertid fra ”gamle dage”, hvor stauder blev solgt som barrodsplanter. 

En barrodsplante er meget følsom overfor ydre påvirkninger og derfor blev det anbefalet, at stauder blev plantet ud om efteråret, hvor jorden er lun og fugtig og på den måde giver de bare rødder de bedste vækstbetingelser. 

I dag dyrkes og sælges stauder imidlertid i potter, og de passes og plejes omhyggeligt med vand og gødning – de er altså langt stærkere og mere sejlivede end barrodede stauder. Derfor kan du i dag plante stauder, herunder også pæoner, ud hele året rundt – så længe at jorden ikke er frossen, selvfølgelig.

Planter du ud en meget varm og tør sommer, skal du være ekstra påpasselig med at vande rigeligt efter udplantning.

Pæon

Vanding og gødning af pæoner (bonderoser)

Pæoner må ikke stå i vand, men de tåler heller ikke at tørre ud. Derfor er det vigtigt, at jorden omkring planten holdes let fugtigt. Der er ikke nogen faste regler for, hvor tit planten skal vandes – det afhænger naturligvis af jordens evne til at binde fugt og mængden af nedbør. Du skal bare sørge for at holde jorden let fugtig omkring planten.

Med deres overdådige blomstring ligner pæoner nok planter, som har brug for masser af opmærksomhed, men det har de faktisk ikke. Pæoner er nemlig meget nøjsomme planter. 

Er de plantet i en tilpas næringsrig jord, behøver de eksempelvis ikke få tilført gødning. Du kan dog godt forkæle pæonerne med en smule gødning om foråret - det vil give dem ekstra energi til en lang og smuk blomstring. Alternativt kan du lægge et lag kompost omkring planten og forny det hvert år. Det vil også give planten næring.

Nogle pæoner, særligt sorterne med store, fyldte blomster, kan have svært ved at ”holde balancen”, når de står i fuldt flor. Blomsterne kan simpelthen blive for tunge til stilkene. For at disse planter ikke skal vælte, er det derfor nødvendigt at give dem støtte, fx et espalier eller lignende. 

 

Deling og flytning af pæoner (bonderoser)

Pæoner kan bedst lide at stå i fred. Du kan imidlertid godt dele og flytte pæoner, hvis bare du er forsigtig og sørger for, at hver rodklump har minimum tre skud. 

Det er desuden vigtigt, at planten har haft i hvert fald fire år til at etablere sig. Sidst men ikke mindst skal du vide, at efteråret er det bedste tidspunkt for deling og flytning af pæoner. Flytningen fungerer i princippet som en nyplantning, og her giver efteråret altså de bedste betingelser.

 

Vinterdækning af pæoner (bonderoser)

På trods af deres smukke, eksotiske udseende er pæoner fuldt hårdføre, og de behøver derfor ikke blive dækket om vinteren. Faktisk har pæoner brug for en kuldeperiode for at kunne blomstre året efter.

 

Særligt om træpæoner

Modsat andre pæoner tager træpæoner ikke skade af at blive plantet dybt. Faktisk skal træpæoner gerne sættes 10 cm under jordoverfladen som beskyttelse mod frost. 

Træpæoner har desuden ikke brug for en placering i fuld sol, men kan også klare sig i halvskygge. Træpæoner behøver heller ikke gødning og vanding. Til gengæld skal en træpæon – fordi det jo egentlig er en busk og ikke en staude – gerne klippes let for at holde en tæt struktur.

Ofte stillede spørgsmål til pæoner

Fra september er det en fordel at fjerne blade og stængler på pæonerne ved at beskære dem ved jordoverfladen. Det giver ringere betingelser for svamp og skadedyr, der ikke beskyttes mod frost og udtørring, og derved får pæonerne bedre vækstbetingelser næste år.
Man kan flytte bonderoser i efteråret, hvor der er de bedste betingelser for overlevelse. Det skal dog nævnes, at bonderoser skal være 4 år gamle eller ældre, før man flytter på dem. Hvis man vil dele sine bonderoser samtidig med en flytning, skal hver ny rodklump have minimum tre skud.
Forskellen på pæoner og bonderoser findes i deres blomstringstidspunkt, højde og vækst. Bonderoser blomstrer fra maj-juni og bliver ca. 60 cm høj. Silkepæoner blomstrer fra juni-juli og bliver 80-100 cm høj.
Bonderoser blomstrer fra maj til slutningen af juni. Silkepæoner blomstrer fra juni til slutningen af juli.