{{ $t('header.giftcard') }} {{ basket.quantity }} 0 {{ $t('header.basket') }}

Sådan forbedrer du jorden i haven

17. november 2023
Få gode råd til jordforbedring hos Plantorama

Jordforbedring: Hvorfor er det vigtigt?

Når du planter i jorden, tager du næring fra jorden. Hvis ikke du giver jorden noget næring tilbage, vil den blive udmagret, og der vil måske ikke være nok næring til havens planter. Derfor er det vigtigt at give næring tilbage til jorden i form af jordforbedring.

En næringsrig jord er fuld af organisk liv, den er let og porøs samt mørkebrun af omsat plantemateriale. Derudover skal den være tilpas sandet, så der er et godt luftskifte, og leret nok, så der holdes på vand og næringsstoffer. Der må også gerne leve små insekter og orme i jorden samt gro svampe, da det alt sammen er med til at omsætte plantemateriale og bearbejde jorden.

Du kan teste jordens kvalitet ved at væde jorden og gnide den imellem fingrene. Bliver jorden til et let smuldrende klump, er du på rette vej.

Køb muld og jord til haven her

 

Sådan forbedrer du jorden

Al jord har brug for at få tilført næring og gerne dyrkes med grøngødningsplanter for at forbedre jorden. Afhængig af jordtypen skal du forbedre jorden på forskellige måder. En sandet jord har eksempelvis gavn af at få tilført kompost eller ler, hvor en leret jord har gavn af at blive blandet med sand.

Du forbedrer jorden således:

  • Spred et 5 cm tykt lag af kompost, ler, sand eller andet jordforbedrende materiale ud, hvor jorden skal tilføres næring.
  • Grav et spadestiks dybde ned i jorden og vend jordforbedringen ned i den, så jorden er løs og luftig. Ret eventuelt kanterne til med en rive, så du får et pænere resultat.
  • Plant grøngødningsplanter (eksempelvis bælgplanter, ærteblomster, honningurt og kløver), som løsner jorden og henter næringsstoffer op. Det skaber bedre betingelser for de planter, der skal gro på stedet.

Jordforbedring af sandet jord

Sandjorde kan have problemer med, at næringsstoffer let udvaskes, og at jorden hurtigt udtørrer. Hvis din havejord består af meget sand, kan du iblande humus (eksempelvis kompost eller blade), ler eller almindelig havejord, som holder bedre på vandet, så det ikke siver direkte igennem jorden.

 

Jordforbedring af leret jord

Lerjorde kan have dårlig dræning, hvilket udfordrer luftskiftet til plantens rødder og omsætningen i jorden. I helt slemme tilfælde skaber en leret jord råd. Hvis din havejord er meget leret, kan du iblande sand eller Champost jordforbedring for at dræne vandet og give luft til rødderne. Jorden bliver mere porøs og også nemmere at arbejde med.

 

Sådan forbedrer du jorden inden plantning

Når du skal plante, er det en fordel at tilføje Champost Jordforbedring i plantehullet. Jordforbedringen indeholder naturlig gødning, som langsomt tilføres til jorden, så du slipper for at gøde det første års tid efter plantningen. Derudover øger den jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.

Du kan samtidig tilføre en planteaktivator tilsat Mykorrhiza, en gavnlig svamperod, der hjælper planten med at optage næringsstoffer og vand. Svamperoden er med til at give dine planter den bedste start og skabe en god balance i jorden.

 

Hvornår skal du forbedre jorden?

Du får mest ud af at forbedre jorden i slutningen af sommeren (ultimo august). På den måde får de grøngødningsplanter, du planter, mulighed for at spire og vokse, inden de i foråret hakkes ned i jorden, hvor de giver næring til det, du planter. 

I foråret kan du lægge et 5 cm tykt lag af Champost jordforbedring i bedene, langs hækken samt omkring træer og buske. Det lukker af for lyset og forhindrer ukrudtet i at spire. Du kan også lægge et lag jordforbedring ud i efteråret, så planterne beskyttes mod frosten hen over vinteren.

Kan du ikke vente til sensommeren med at jordforbedre, kan du godt sprede lidt kompost ud i foråret og plante alligevel. Resultatet bliver måske ikke ligeså godt, men til gengæld får du lidt øvelse til næste års plantning. 

I stedet for at plante grøngødningsplanter i efteråret kan du tilføre jordforbedringen og dække jorden af med blade, græs eller halm. Det beskytter jorden mod udvaskning og holder på varmen, så jordforbedringen bliver bearbejdet bedre.